PERKERE PÅ GADEN OG I INSTITUTION

d. 27. september 2005 kl. 19:30 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade port 5 a, 1014 København K i lokale 1.1.18

Ataf Khawaja, rapper og foredragsholder. Ataf er vokset op i Danmark med pakistansk forældrebaggrund. Han har været en af gadens perkere, – en af de ’utilpassede’ etniske minoritetsdrenge, som fylder i den offentlige og politisk debat. I foredraget fortæller Ataf om, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund oplever mødet med det danske samfund og danske institutioner, og hvorfor det ofte går galt for disse unge. Han vil komme ind på oplevelser af skjult diskrimination, negative forventninger og uforståenhed fra omgivelsernes, og på hvorfor de unge ofte reagere med oprør og modstand.

Kathrine Vitus Andersen, ph.d. stipendiat på Sociologisk Institut, Københavns Universitet, forskningsassistent på Socialforskningsinstituttet: Foredraget er baseret på ph.d.-afhandlingen: ”Problembørn, pædagoger og perkere – identitet og ambivalens i mødet mellem etniske minoritetsbørn og systemet”. Kathrine vil skitsere hvordan mødet mellem børn og pædagoger i den socialpædagogiske kriminalitetsforebyggende institution, ’Baglandet’, både rummer inklusion og eksklusion af børnene. Denne dobbelthed bl.a. har at gøre med paradoksale logikker og praktikker i institutionens virke, og med den ambivalente position institutionens etniske minoritetsbørn, indtager. Foredraget vil med empiriske eksempler belyse, hvordan der inden for disse institutionelle rammer muliggøres nogle og umuliggøres andre identiteter for børnene.