HJÆLP OS MED AT FINDE DE NYE FORPERSONER TIL DANSK SOCIOLOGIFORENING

Kære medlemmer af Dansk Sociologiforening

Den 27. februar afholdes foreningens generalforsamling på CSS i lokale 16.2.55 fra kl. 17-20.

Desværre har vi netop fået besked om, at de opstillede kandidater til posterne som forperson og næstforperson trækker deres kandidatur, med meget kort varsel.  

Dette er derfor en åben opfordring til alle medlemmer af foreningen, som har interesse i at stille op til disse poster, om at henvende sig til os snarest muligt, og melde sit kandidatur. Det kan ske enten til vores afgående næstforperson Alberte Alsø Dokkedal på alaldo@socsci.aau.dk eller blot ved at henvende sig ved til generalforsamlingen. 

I er også velkomne til at prikke relevante kandidater på skulderen og opfordre dem til at stille op. 

Man er også altid velkommen til at henvende sig til Alberte, hvis man har spørgsmål vedr. kandidaturet. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen