INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I DANSK SOCIOLOGFORENING 2012

Fredag d. 20. januar

Kl. 17:00-18:00 i Søauditoriet, Aarhus Universitet, bygning 1250, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Punkter til dagsordenen modtages af formand Anders Petersen ( apt@socsci.aau.dk) senest den 13. januar.

Årets SociologNYT findes kun i en elektronisk udgave, det kan hentes her: SociologNyt 2012

SociologNYT indeholder materiale til generalforsamlingen, forslag til dagsorden, div. beretninger, regnskab og forslag. SociologNYT vil være tilgængelig d. 18. januar.

På vegne af bestyrelsen

Anders Petersen