Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologiforening

Dansk Sociologiforening indkalder til den årlige generalforsamling i 2018.

Generalforsamlingen finder sted torsdag d. 25. januar 2018, kl. 16.15-18.15 på Dansk Sociologikongres 2018 på Syddansk Universitet i Esbjerg, Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg.

Tilmelding er ikke nødvendig. Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk senest den 16. januar 2018.

Dagsorden fremgår af Sociologinyt 2018, der er tilgængelig på sociologi.dk her.

 

På vegne af bestyrelsen,

Anna Ilsøe, formand