Nyhedsbrev fra Dansk Sociologiforening februar 2018

Dansk Sociologiforening har haft en begivenhedsrig start på 2018 og vi ser frem til en ny og spændende forårssæson. I dette nyhedsbrev vil vi kort fortælle om forårsprogrammet, den årlige generalforsamling, foreningens nye sociologiske magasin og 2018’s første arrangement ”Økonomisk Ulighed i Danmark”

Forårsprogrammet

Der er meget godt i vente! Foråret 2018 byder på fire gratis foredrag og et metodekursus for vores medlemmer. Arrangementerne finder sted i København eller Aalborg og byder på emner lige fra økonomisk ulighed i Danmark til hvordan nutidens sociologer gør en konkret forskel.

Nedenstående plakat viser de fem fastlagte arrangementer i forårssæsonen, men der er mere på vej!

Forårsprogram 2018

Generalforsamling på Dansk Sociologikongres 2018

Dansk Sociologiforening afholdt i samarbejde med Syddansk Universitet Dansk Sociologikongres i Esbjerg torsdag d. 25. januar til fredag d. 26. januar. De to dage var fyldt med inspirerende indslag, spændende problemstillinger og ivrig snak og debat.

 

Torsdag eftermiddag afholdt foreningen den årlige generalforsamling, hvor medlemmer til foreningens bestyrelse blev valgt/genvalgt. Vi ønsker særligt tillykke til Marie Bruvik Heinskou og Jonas Thorborg Stage, som begge har fået plads i bestyrelsen som suppleanter.

Dansk Sociologiforenings bestyrelse kan findes her:

http://sociologi.dk/om-foreningen/bestyrelsen/

Referatet fra generalforsamlingen kan findes her:

http://sociologi.dk/wp-content/uploads/2018/02/Referat-fra-Generalforsamling-2018.pdf

Flere billeder fra kongressen kan findes her på vores facebook side:

https://www.facebook.com/pg/DanskSociologiforening/photos/?tab=album&album_id=1680006595421302

Sociologisk Magasin – sociologi i et nyt format

Dansk Sociologiforening udgiver i dag vores første online, sociologiske magasin.

Sociologisk Magasin er et online magasin, som sætter fokus på sociologiens nye og spændende veje i dagens Danmark – både inden for og uden for universitetets mure. Omdrejningspunktet for magasinet er en portrættering af nutidig, dansk sociologi som både fag og diskussionsfelt i den private og offentlige sektor og som fokus for Dansk Sociologiforenings virke.

Magasinet udkommer ca. en gang om året og vil rumme både mindre analyser, interviews og beretninger fra sociologiens verden.

Du kan læse den første udgivelse af Sociologisk Magasin her, som bl.a. indeholder karriereportrætter af fire erhvervsaktive sociologer,  og altid finde det på vores hjemmeside under ”Publikationer”:

http://www.e-pages.dk/ku/1350/

”Økonomisk Ulighed i Danmark”

OBS: Datoen er ændret til d. 28. januar 2018.

Da Thomas Pikettys bog, Kapitalen i det 21. århundrede, udkom, fik emnet ulighed igen internationalt fokus. I de sidste par år er uligheden også steget i Danmark, men er det et problem, når velstanden samtidig øges? Dansk Sociologforening indbyder til foredrag med økonom Niels Ploug, som udover at være afdelingsdirektør for personstatistik i Danmarks Statistik også er redaktør på den nye bog “Økonomisk ulighed i Danmark”, udgivet på Saxo. I denne bog samles en række perspektiver på økonomisk ulighed i en dansk kontekst, og fokus er blandt andet på emner som arv, velfærdsstaten, skat og historiske udviklinger. Foredraget vil give et overblik over de synspunkter og indsigter, som bogens bidragsydere præsenterer og der er mulighed for efterfølgende at stille spørgsmål til Niels Ploug.

Arrangementet finder sted onsdag d. 28. januar kl. 17.15-19.00 i lokale 2.0.63 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.