Intersektionalitet – et nyt redskab i den sociologiske værktøjskasse?

3. november inviterede vi i Dansk Sociologiforening til oplæg om intersektionalitet ved Sune Qvotrup Jensen og Ann-Dorte Christensen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Oplægget foregik på Aalborg Universitet Sydhavnen, og flere deltagere så desuden med over Zoom. 

Til arrangementet holdt Ann-Dorte og Sune først et oplæg om intersektionalitet som begreb og hvordan man kan arbejde intersektionelt i sociologien. Herefter var der mange gode spørgsmål fra publikum, blandt andet blev der spurgt yderligere ind til, hvordan man kan arbejde empirisk med intersektionalitet. Til det har Ann-Dorte og Sune sammensat følgende referenceliste til dem, der vil dykke mere ned i emnet:

Forslag til litteratur til intersektionelle empiriske analyser med kvalitative sociologiske tilgange:

  • McCall, Leslie 2005:”The Complexity of Intersectionality”. Signs, 30 (3): 1771-1800.
  • Choo, Hae Yeon & Feree, Myra Marx 2010: “Practicing intersectionality in sociological research: a critical analysis of inclusions, interactions, and institutions in the study of inequalities”. Sociological Theory, 28:129-149.
  • Christensen, Ann-Dorte and Jensen Sune Qvotrup (2012); Doing Intersectional Analysis: Methodological Implications for Qualitative Research”, NORA Nordic Journal for Feminist and Gender Research, vol. 20 (2), pp. 109-125.
  • Temanummer 2006: European Journal of Women’s Studies, European Journal of Women’s Studies, vol. 13 (3).
  • Temanummer 2019: Dansk Sociologi, vol. 31(2).
  • Jensen, Sune Qvotrup & Christensen Ann-Dorte 2011: ”Intersektionalitet som sociologisk begreb”. Dansk Sociologi, 22(4):71-88.
  • Christensen, Ann-Dorte and Sune Qvotrup Jensen (2020): “Intersectionality”, in Lucas Gottzén, Ulf Mellström and Tamara Shefer (eds.) International Handbook of Masculinity Studies, Routledge, pp.81-91.
  • Temanummer 2020: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, vol. 28 (3): “Intersectionality. Yes! But how?” https://www.tandfonline.com/toc/swom20/28/3

Vi siger tak for et vellykket arrangement til både oplægsholdere og deltagere!

Dansk Sociologiforening