Nyeste nummer af Dansk Sociologi, nr. 2, årgang 32, 2021 er udkommet

I det nye nummer af Dansk Sociologi har du nu muligheden for at få en hurtig og grundig indføring i Boltanski og Thévenots De la justification  i artiklen ”De la justification 30 år efter: En kortlægning af udbredelse og anvendelser”. 

De franske sociologer vedbliver at have en central position i udviklingen af dansk sociologi og i artiklen tager Martin Severin Frandsen, Magnus Paulsen Hansen, Pelle Korsbæk Sørensen og Nicole Thualagant os igennem De la justification og giver os en reminder om de mange og forskellige anvendelser og debatter, som værket har givet anledning til. 

I nummeret bringer vi også en artikel ”Viden og ikke-viden i omgangen med zoonoser – belyst med husdyr-MRSA som case”, der er skrevet af Morten Knudsen og Sharon Kishik. Det er en meget aktuel artikel oven på 1½ års corona i Danmark, hvor viden og ikke-viden har floreret samtidigt. Artiklen stiller skarpt på, hvordan samfund og organisationer håndterer kombinationen af viden og ikke-viden. Artiklen argumenterer for at uvidenhed er noget, aktører skaber og er noget, der kan bringes strategisk i spil, hvor viden gøres usikker, holdes tilbage og skjules for andre. 

Læs mere om det nyeste nummer af Dansk Sociologi på http://dansksociologi.dk/2021/12/nyeste-nummer-af-dansk-sociologi-nr-2-aargang-32-2021-er-udkommet/

For altid at modtage de nyeste numre, meld dig ind i Dansk Sociologiforening eller abonner på tidskriftet via https://www.djoef-forlag.dk/content/dansk-sociologi

Dansk Sociologi publicerer originalartikler, oversigtsartikler, boganmeldelser, essays, faglige kommentarer og debatindlæg, der har sociologisk relevans. 

Redaktionen lægger vægt på, at tidsskriftet giver et bredt billede af, hvad der foregår i de sociologiske forskningsmiljøer i Danmark, og er åbent for bidrag fra såvel etablerede kræfter som yngre forskerspirer. Der er i Dansk Sociologi både plads til bidrag om nye samfundsfænomener, fortolkninger over klassiske temaer, artikler med skæve vinkler og analyser med spræl.