MINISTERENS MINDRE DEMOKRATISKE METODER

d. 19. marts 2010 kl. 15:00 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K i lokale 34-0-01

Fredag den 19. marts klokken 15-17 i lokale 34-0-01, i samarbejde med Socialpolitisk Forening:
Ministerens mindre demokratiske metoder.
I samarbejde med Socialpolitisk Forening har vi inviteret Jesper Tynell fra Danmarks Radios Orienteringsredaktion. I januar 2010 fik han Cavling-prisen for sin afdækning af, hvordan tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen i den såkaldte ”kontanthjælpssag” og i andre sager handlede lovstridigt og i strid med demokratiske principper, ved at misinformere og vildlede Folketinget og dermed offentligheden. Jesper Tynell vil fortælle om det arbejde, der gav ham dansk journalistiks fornemste pris, Cavling-prisen. Det handler om journalistik, men i meget høj grad også om socialpolitik og socialpolitikkens vilkår på et tidspunkt, hvor store dele af socialpolitikken administreres og styres af beskæftigelsesministeriet.
Jesper Tynell: Om brud på loven og vildledning af Folketinget.

Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5,
1014 København K, lokale 34-0-01.

På dette link ses adressen og lokalet, som er bygning 34, kaldet Chr. Hansen auditoriet.
csc.ku.dk/bygninger_og_adresser/css/ 
Gå ind på kortet (3. linie under billedet), bygning 34 er ved “O”.

Det gælder for alle vore foredrag at entre er gratis og alle er velkomne, også ikke-medlemmer. I pausen sælges der øl og vand.

Forårets foredragsrække i Dansk Sociologforening handler om medier. Nye medier og gamle medier, massemedier og nichemedier – og om sociologiens rolle i og i forhold til medierne. Alle aftener er der tale om foredrag, der lægger op til debat imellem foredragsholderne og publikum.

Sæt kryds i kalenderen til de to næste arrangementer onsdag den 21. april og onsdag den 12. maj – begge dage 17-19.