Næste nummer af Tidsskriftet udkommer digitalt

– opdater din emailadresse, hvis den er ændret

Tidsskriftet Dansk Sociologi nummer 2024-1 vil være tilgængeligt inden for kort tid. Tidsskriftet udkommer kun digitalt og det er derfor vigtigt, at vi har korrekt emailadresse til alle vore medlemmer, så vi kan sende link ud. 

Hvis du har fået ny emailadresse, kan du enkelt opdatere den via vores hjemmeside: https://sociologi.dk/opdater-din-email-adresse/

Dansk Sociologi nummer 2024-1 er et åbent nummer, som indeholder tre artikler, to essays, en anmeldelse og to ph.d.-omtaler.

Den første artikel er “Mødre for og i en bydel. En undersøgelse af Bydelsmødre mellem myndigheder og lokalområde” af Mathilde Lindh Jørgensen. Artiklen tager udgangspunkt i fem måneders etnografisk feltarbejde i et socialt udsat boligområde i Danmark. Den undersøger med udgangspunkt i

Norbert Elias’ civiliseringsbegreb, hvordan en gruppe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund praktiserer deres aktiviteter i en balancegang mellem myndigheder og lokale migrantfællesskaber. 

De næste to artikler tager begge fat i Randall Collins’ teori on interaktionsritualer. Artiklen “’Jeg har ligesom gjort det permanent, at jeg gerne vil leve’” af Tina Pedersen, Kristine Toftegaard Frandsen og Michael Hviid Jacobsen undersøger med afsæt i Collins fænomenet semikolontatoveringer, som hø-

rer til genren mental health tattoos og som særligt bruges af mennesker, som tidligere har haft selvmordstanker eller forsøgt af begå selvmord. 

Artiklen “Spændingsvenskaber – en undersøgelse af risikofyldte udfordringer og kollektiv begejstring” af Lise Winther Jensen, Thea Hove Jensen og Poul Poder undersøger, hvordan unge mennesker foretager rituelle risikohandlinger i særlige grupper, som artiklen benævner ‘spændingsvenskaber’ som en udvidelse af Spencer og Pahls venskabstypologi.

De to essays, er Bjørn Schiermer Andersens “Alien og Ko: en sociologisk kærlighedserklæring

til Roskildefestival” og Jonathan Hermansens “’I meget høj grad’ – Om udviklingen og udbredelsen af tommelfingerregler til surveys”.

Anmeldelsen er om Sine Plambechs aktuelle bog: Global sex. Hvad sexarbejdere ved om kærlighed og kapitalisme.

Omtale af to ph.d.-afhandlinger, er Morten Wendler Jørgensens “Dietary Change Toward Less Meat Consumption: A qualitative investigation of dietary change in everyday food practices” og 

Andreas Michael Østerby-Jørgensens “Social Retfærdighed med Kinesiske Kendetegn: En Kvalitativ Udforskning af de Kulturelle Ressourcer i Kineseres Vurderinger af Social Retfærdighed”.

Nummeret afsluttes med mindeord om ekstern lektor Jeff Smidt, der døde i efteråret 2023 efter mange års virke som underviser ved Sociologisk Institut