Nyt nummer af Dansk Sociologi på gaden

– nu online! Det betyder at alle medlemmer i dag vil modtage en mail med linket til det nye tidsskrift. 

Nummer 2024-1 er et åbent nummer, som indeholder tre artikler, to essays, en anmeldelse og to ph.d.-omtaler. Alle tre artikler har et kvalitativt afsæt og rummer empiriske analyser, som giver indblik i forskellige aspekter af det danske samfund og viser, hvordan sociologiske teoridannelser kan nuancere og udvide vores forståelse af fænomener i samtiden.

Nummeret er illustreret af Andreas Korsgaard Rasmussen, hvis arbejde tager udgangspunkt i arkitektfaglige arbejdsmetoder og analyseredskaber, en tydelig modernistisk kunsthistorisk referenceramme og en æstetisk fornemmelse og åben tilgang hentet i den eksperimenterende musik.

Mathilde Lindh Jørgensen artikel har skrevet artiklen “Mødre for og i en bydel.  Artiklen er en undersøgelse af Bydelsmødremellem myndigheder og lokalområde” og tager udgangspunkt i fem måneders etnografisk feltarbejde i et socialt udsat boligområde i Danmark

Artiklen “Jeg har ligesom gjort det permanent, at jeg gerne vil leve” af Tina Pedersen, Kristine Toftegaard Frandsen og Michael Hviid Jacobsenundersøger med afsæt i Collins fænomenet semikolontatoveringer, som hører til genren mental health tattoos, og som særligt bruges af mennesker, som tidligere har haft selvmordstanker eller forsøgt at begå selvmord.

I artiklen “Spændingsvenskaber – en undersøgelse af risikofyldte udfordringer og kollektiv begejstring” undersøger Lise Winther Jensen, Thea Hove Jensen og Poul Poder, hvordan unge mennesker foretager rituelle risikohandlinger i særlige grupper, som artiklen benævner ‘spændingsvenskaber’

I tillæg til de tre artikler rummer nummeret to essays, der tilsammen dækker så bredt et sociologisk spænd, som man næsten kan forestille sig, nemlig Bjørn Schiermers “Alien og Ko: en sociologisk kærlighedserklæring til Roskildefestival” og Jonathan Hermansens “’I meget høj grad’ – Om udviklingen og udbredelsen af tommelfingerregler til surveys”.

Nummeret indeholder endvidere omtale af Morten Wendler Jørgensens og Andreas Michael Østerby-Jørgensens ph.d.-afhandlinger. 

Redaktionen ønsker alle en god læselyst!