NY ARTIKEL OM SOCIOLOGISK FORSKNING I DANMARK OG I FINLAND

En ny artikel publiceret i den britiske sociologforenings tidsskrift (Sociology) undersøger udviklingen i nordisk sociologi i publicerede artikler med hensyn til, om der publiceres på baggrund af teori, kvalitativ metode eller kvantitativ metode. Artiklen viser, at nationale tidsskrifter (Dansk Sociologi og Sosiologia) i højere grad end det engelsksprogede skandinaviske tidsskrift (Acta Sociologica) publicerer teoretiske og kvalitative artikler. Artiklen foreslår, at denne skævhed hænger sammen med de vanskeligheder, som kan være forbundet med at oversætte kvalitative data mellem kulturer og nationale sammenhænge, mens kvantitative metoders standardiserede sprog lettere ”rejser” mellem kulturer. I en tid med stigende fokus på internationale publikationer kan denne skævvridning have markante konsekvenser både for den enkelte forskere og for sociologiinstitutioner mere generelt i Norden.

Artiklen er skrevet af Jani Erola (Turku Universitet, Finland), David Reimer (Aarhus Universitet), Pekka Räsänen (Turku Universitet, Finland) og Kristoffer Kropp (Københavns Universitet).

Artiklen finder du her: soc.sagepub.com/content/early/2014/08/19/0038038514542495