SPÆNDENDE FOREDRAGSRÆKKE PÅ CBS

CBS afholder i løbet af efteråret en række foredrag under overskriften “Research Colloquium on Crowd Dynamics and Financial Markets”.

Yderligere oplysninger om foredragene findes her.