Nyeste nummer af Dansk Sociologi er udkommet

I denne nye udgave af Dansk Sociologi finder du to artikler og et essay, der alle gør dig klogere på vilkårene for livsudfoldelse i et senmoderne, værdipluralistisk og globaliseret samfund.

Anika Liversage og Betül Özkaya har skrevet artiklen ”At falde fra – beretninger om religiøst frafald på tværs af minoritetsetniske og majoritetsdanske miljøer”. I artiklen analyserer forfatterne erfaringen af og forløb med at falde fra sin tidligere religion, med afsæt i biografisk narrative interviews med personer der har såvel kristen som muslimsk erfaringsbaggrund.

Magnus Andersens artikel ”Pædagogik som fabrik” giver en samtidsdiagnostisk læsning af de sidste fire årtiers institutionalisering af børnepasning i en dansk, velfærdsstatslig kontekst. Argumentet er, at denne historie illustrerer hvordan tidens kognitive kapitalisme gradvist koloniserer statens institutioner i forsøget på at indfange de produktive potentialer ved folks ’levende viden’.

Poul Poder og Morten Emmerik Wøldike har skrevet mindeessay til ære for den afdøde sociolog Henning Bech, under titlen ”Henning Bechs positivt, kritiske nydelsessociologi”. Essayet betoner ikke mindst Bechs positivt-kritiske forsøg på som forsker at udlægge mulighederne for, at mennesker kan agere som oplyste borgere i livsførelsens svære kunst.

Nummeret illustreres af Cecilie Westerbergs kunstværker. Westerberg er i sin kunst ikke mindst optaget af de historiske vidnesbyrd og fortællinger om fortiden, som kan væves i mellemrummet mellem natur, videnskab og folketro på bestemte steder.

Læs mere om det nyeste nummer af Dansk Sociologi på http://dansksociologi.dk/2022/01/nyeste-nummer-af-dansk-sociologi-nr-3-aargang-32-2021-er-udkommet/

For altid at modtage de nyeste numre, meld dig ind i Dansk Sociologiforening eller abonner på tidsskriftet via https://www.djoef-forlag.dk/content/dansk-sociologi

Dansk Sociologi publicerer originalartikler, oversigtsartikler, boganmeldelser, essays, faglige kommentarer og debatindlæg, der har sociologisk relevans. 

Redaktionen lægger vægt på, at tidsskriftet giver et bredt billede af, hvad der foregår i de sociologiske forskningsmiljøer i Danmark, og er åbent for bidrag fra såvel etablerede kræfter som yngre forskerspirer. Der er i Dansk Sociologi både plads til bidrag om nye samfundsfænomener, fortolkninger over klassiske temaer, artikler med skæve vinkler og analyser med spræl.