PROSTITUTIONSKUNDENS HOLDING TIL EGEN PRAKSIS

d. 3. maj 2006 kl. 19:30 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade port 5 a, 1014 København K i lokale 1.1.18

Prostitutionskunden har indtil for nyligt været næsten fuldstændig overset i Danmark, både i forskningen og i den politiske debat. Mette-Lise Sørensen har foretaget en kvalitativ under-søgelse af prostitutionskunders holdninger til deres egen praksis. Stinne Louise Hansens foredrag tager udgangspunkt i hendes sociologiske speciale fra 2004, der analyserer, hvordan danske og svenske politikere forstår prostitution. Hvilke grundopfattelser af prostitution danner baggrund for de meget forskellige lovgivninger, der er på området i de to lande? Hvem er ofre og gerningsmænd og hvorfor?