RETSSIKKERHED SOM RATIONALITETSMYTE

d. 29. september 2004 kl. 19:30 på Sociologisk Institut, Linnésgade 25 i lokale Salen

– Det sociale klagesystem i institutions-etnografisk perspektiv

V. Turf Böcker Jakobsen, Ph.d., Socialforskningsinstituttet

Danmark har mere end 100 offentlige klageinstanser, som alle forventes at varetage borgernes retssikkerhed. Men hvad vil det i praksis sige? Hvad er det for et stykke arbejde, der finder sted inden for denne type institutioner, og med hvilke målsætninger for øje? På baggrund af etnografiske studier i forskellige dele af det sociale klagesystem undersøger Turf Böcker Jakobsen disse spørgsmål – og han tilbyder samtidig en institutionel forståelse af det stærkt mytologiserede retssikkerhedsbegreb.

I juni 2004 forsvarede Turf Böcker Jakobsen sin ph.d. afhandling Legitimitetens logik. Institutionelle dilemmaer i det sociale klagesystem ved Sociologisk Institut