LIVET I CAMP EDEN – EN KRITISK SAMFUNDSDIAGNOSE

d. 5. oktober 2004 kl. 19:30 på Sociologisk Institut, Linnésgade 25 i lokale Salen

Carsten Jensen har igennem en længere årrække markeret sig som en af de mest markante kritiske intellektuelle herhjemme. Han har på avisernes debatsider, gennem sine bøger og sin foredragsvirksomhed formået at løbende at reflektere over og kommentere på aktuelle temaer som politisk ideologi, danskhed, racisme, globalisering, EU, kritikkens muligheder og meget mere. Carstens Jensens oplæg vil tage udgangspunkt i hans nye bog Livet i Camp Eden, som bl.a. behandler danskheden som på én gang hyldest til oplysningen og afsky for viden, vores tendentielle ’populistiske selvtilstrækkelighed’, og det ideologiske tomrum, som Fogh-regeringen er blevet administratorer af. Oplægget vil også berøre demokratiets vilkår under globaliseringen, og den intellektuelle kritiks funktion.