RUMLIGE AFFEKTER OG IMITATIONER VED OCCUPY WALL STREET OG DISTORTION – I KRYDSFELTET MELLEM POLITIK OG ÆSTETIK

d. 16. maj 2012 kl. 17:15 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K i lokale 18.01.11

Sociologien og kulturgeografien interesserer sig i stigende grad for sociale processer, der unddrager sig individets bevidsthed og den rationelle dømmekraft. Fokus forskydes til affektiv produktion og imitation, begrebsliggjort som socio-materielle processer i byens rum. Occupy Wall Street har spredt sig som en global social bevægelse ved hjælp af kropslig-affektiv kommunikation, mens Distortion er en kulturel gadefestival i Københavns gader. Er det på trods af disse begivenheders forskelligartede kontekster og udgangspunkter muligt at argumentere for, at sådanne urbane bevægelser opererer og materialiserer sig i byens rum på samme affektive og imitative måde? Hvordan udfordrer disse begivenheders socio-materielle karakter vores vante forestillinger om relationen mellem politik og æstetik?Foredraget afholdes fra 17.15 til 19.00, er gratis og åbent for alle interesserede. Man behøver ikke at tilmelde sig.På dette link ses adressen og lokalet, som er i bygning 18.http://csc.ku.dk/bygninger_og_adresser/css/Gå ind på kortet (3. linie under billedet), bygning 18 er ved “F”.