UNGDOMMENS RUS: UNGES ILLEGALE BRUG AF RUSMIDLER – MELLEM NYDELSE, VANER OG AFHÆNGIGHED

Tid: Onsdag d. 12.09.12, kl. 17.00-19.00.
Sted: Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5,1014 København K, lokale 18.01.11.
Foredraget er gratis og alle er velkomne.

Om foredraget: Rusmidler indtager en central betydning i vores fritidsliv. Det semilegale brug af alkohol bliver centralt fra 14årsalderen og er med til at definere selve forståelsen af ungdom og alder. Dette oplæg vil dog tage udgangspunkt i de ældre unges brug af illegale rusmidler. Det er med andre ord hash, amfetamin og kokain som er i fokus. Rusmidler har en interessant position, fordi de kobler det rent kropslige (den psykoaktive virkning) med det sociale: Den kropslige betydning skal således forstås socialt. Oplægget vil sætte fokus på især rusmiddelbrugen i nattelivet igennem begreberne normalisering, rekreativ brug, regelmæssig brug og edgework.

Om foredragsholderen: Jakob Demant er Lektor ved Aarhus Universitet, med en Ph.d grad i Sociologi, Københavns Universitet. Jakob forsker i rusmidler og ungdomskultur ud fra mange forskellige perspektiver.

På dette link ses adressen og lokalet, som er i bygning 18.
csc.ku.dk/bygninger_og_adresser/css/
Gå ind på kortet (3. linie under billedet), bygning 18 er ved “F”.