TIL FORSVAR FOR KRITIKKEN

d. 31. oktober 2007 kl. 19:00 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade port 5 a, 1014 København K i lokale 1.1.18

Sociologien var i sit udgangspunkt en kritisk videnskab, der påpegede uretfærdigheder og problemer ved de gældende magtforhold i samfundet. Men i stedet for at være en kritisk disciplin er sociologien i dag blevet fragmenteret og ude af i stand til at levere en samlet, dybtgående samfundskritik. I foredraget diagnosticerer Rasmus Willig kritikkens aktuelle tilstand ud fra læsninger af nogle af tidens førende sociologer og skitserer på den baggrund en ny, kritisk teori. Målet er en demokratisering af kritikken, således at enhver uanset samfundsmæssig placering kan få sin kritiske røst hørt.