The Life and Death of Bullying

Foredrag af Robin May Schott d. 24. oktober 2012. Om foredraget: Bullying has been linked to life-or-death issues of violence – both as suicides and school shootings – in the public consciousness. In various ways, researchers have taken for granted the intimate connection between bullying and violence. The dominant approach which focuses on single acts carried out by one individual against another is descriptively close to common sense, but less adept at understanding the human meaning of the incidents. In this talk I take a `sideways` approach to violence and bullying by discussing John Ajvide Lindqvist`s vampire novel, Let the Right One In, as a portrayal of the lived experience of bullying. Exploring the subjective experience of being bullied, the novel directs attention to issues of social death, friendship, and hate. Om foredragsholderen: Robin May Schott er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og er tilknyttet projektet “Exploring bullying in Schools”, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet som forskningsprofessor. Schott har sin Ph.d. i filosofi fra Yale University og studerer bl.a. folkedrab og vold ud fra sin baggrund i etik, social og politisk filosofi.

Rumlige affekter og imitationer

“Rumlige affekter og imitationer ved Occupy  Wall Street og Distortion – I krydsfeltet mellem politik og æstetik” Foredrag af adjunkt Kristine Samson, RUC d. 16. maj 2012. Sociologien og kulturgeografien interesserer sig i stigende grad for sociale processer, der unddrager sig individets bevidsthed og den rationelle dømmekraft. Fokus forskydes til affektiv produktion og imitation, begrebsliggjort som socio-materielle processer i byens rum. Occupy Wall Street har spredt sig som en global social bevægelse ved hjælp af kropslig-affektiv kommunikation, mens Distortion er en kulturel gadefestival i Københavns gader. Er det på trods af disse begivenheders forskelligartede kontekster og udgangspunkter muligt at argumentere for, at sådanne urbane bevægelser opererer og materialiserer sig i byens rum på samme affektive og imitative måde? Hvordan udfordrer disse begivenheders socio-materielle karakter vores vante forestillinger om relationen mellem politik og æstetik?

Statsfobi og civilsamfund

Foredrag af Kaspar Villadsen d. 9. maj 2012. Oplægget har overskriften ”Statsfobi og civilsamfund” og tager udgangspunkt i den nyudgivne bog af samme navn, som er skrevet af Kaspar Villadsen og Mitchell Dean. Oplægget vil præsentere forfatternes tese om at staten er blevet noget nær et tabu i de sidste 15-20 års kritiske samfundsteori. Mange akademikere, ikke mindst på venstrefløjen, har derfor undladt at forsvare eller overhovedet at forholde sig til staten. De ligner klienten på psykoanalytikerens briks, der nægter at tale om sit centrale problem: ”Hvem end den kvinde i min drøm er, kan jeg forsikre Dem om, at det ikke er min mor!”. Via en kritisk læsning af tænkere som Michael Hardt og Antonio Negri samt Nikolas Rose, diskuteres omkostningerne ved at afskaffe staten som et hidtil centralt analytisk og politisk problem.

Acceleration and Alienation

Foredrag af Professor Hartmut Rosa, fra Lehrstuhl für Allgemeine und Theoretische Soziologie, Institut für Soziologie, Friedrich-Schiller-Universität, Jena. d. 12. april 2012. Forelæsningen er en del af “Fjerde generationen Kritisk teori, del 2.” Hartmut Rosa har skrevet en af de mest opsigtsvækkende afhandlingerne i tysk sociologi indenfor de seneste år. Han prøver at forstå nutiden i termer af acceleration. Han var tidligere assistent til Honneth (som også var hans vejleder), men indenfor de seneste år har han været ansat som professor i sociologi i Jena. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Sociologisk Institut.

Atmosfærer i den grænseløse by

Foredrag af Niels Albertsen, professor ved Arkitektskolen i Aarhus, den 21. marts 2012:

I løbet af de seneste ca. 60 år er byens og det æstetiskes grænser blevet uskarpe. Det æstetiske har spredt sig til stadig flere områder og byen langt ud i landskabet. Den store, tætte og forskelligartede bosættelse er blevet stor, spredt og forskelligartet, og det æstetiske har antaget en mangfoldighed af affektivt-atmosfæriske karakterer. Foredraget redegør for disse to ’grænseløsheder’ og afsøger forbindelser mellem dem ud fra en tese om, at klassiske bysociologiske temaer i den grænseløse by (også) tager atmosfærisk form.

Digital marginalisering

Foredrag af Jens Hoff 26-11-2011: 89% af unge mellem 16 og 19 år har en Facebook-profil, mens det kun gælder 16% af de 60 til 74 årige (Danmarks Statistik 2011). Betyder det, at personer på 60+ er digitalt marginaliserede i den forstand, at der er informationer eller færdigheder af samfundsmæssig relevans, som de ikke får del i? Dette foredrag vil genbesøge 90’ernes diskussion om A og B-holdet, og se på, om digital marginalisering stadig er et problem i de sociale mediers tidsalder.

Ambulant stofmisbrugsbehandling, etniske minoriteter og dislokeret agens

Foredrag af Bjarke Nielsen 14-9-2011 baseret på et etnografisk feltarbejde (9 måneder) blandt socialarbejdere i ambulant stofmisbrugsregi. Analysen er inspireret af aktør-netværksteori (bl.a. Latour, Gomart, Weinberg, Mol). Jeg forsøger at spore forskellige stabiliserende forbindelseslinjer. Analysen lokaliserer nogle mønstre i arbejdet ’herinde’, det jeg betegner som omsorgens rationalitet, og hvordan det får mulighed for at agere på klienterne. Men ’det herinde’ handler ikke i isolation på klienterne, men skal spores i relation til, hvordan legale såvel som illegale stoffer opnår agens. Endeligt skal det relateres til, hvordan det for det sociale arbejde eksterne, misbrugernes liv ’derude’, kan være genstridigt, når det anskues i relation til en målsætning om at skabe bedre liv for klienterne.