UMYNDIGGØRELSE

d. 23. september 2009 kl. 17:00 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5a, 1014 København K i lokale 1.1.18

I bogen Umyndiggørelse analyseres helt konkret, hvordan en gruppe pædagoger har fået frataget deres myndigheds-fornemmelse. I bogen frem-analyseres en lang række umyndiggørelsesprocessor, der fører til afmagt og handlingslammelse. Analysen er skræmmende. Pædagogerne har fået frataget deres kritiske røst og dermed deres fornemmelse af sig selv. Det har vendt de ydre kritisable forhold til selvkritik. Bogen henvender sig til dem som vil have begreber på deres fornemmelser af, at det bedre kan betale sig at tie end at sige sin mening. Bogen tager fat på de moderne normer, der i langt højere grad styrer vores kritik end de juridiske sikrede rettigheder som ytringsfrihed, pressefrihed og forsamlingsfrihed. Bogen etablerer de første træk til en ny kritisk teori om kritikkens infrastruktur.
Rasmus Willig (f.1973) er ph.d og lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet. Han har tidligere skrevet Til forsvar for kritikken (2007), hvor han diskuterede nyere kritiske teoridannelser. Han har desuden skrevet introduktioner til Axel Honneth (2003) Behovet for anerkendelse, (2006) Kamp om anerkendelse og redigeret (2005) Sociale patologier/ (s.m. Marie Østergaard). Alle på Hans Reitzels Forlag. Han er formand for Dansk Sociologforening.