LEVER VI VERKLIGEN I EN DEMOKRATI?

d. 21. oktober 2009 kl. 17:00 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5 a, 1014 København K i lokale 1.1.18

Föreställningen att vi lever i ett samhälle präglat av frihet och demokrati spelar utan tvekan en avgörande roll för den västerländska politiska självuppfattningen. Det är en central del av vår kollektiva identitet. Men lever vi verkligen i en demokrati? Skall man kanske snarare beteckna denna förhärskande västerländska politiska självuppfattning som ”falskt medvetande” och ”ett opium för folket”? En framträdande del av dagens samhällskritik kan förstås som en kritik av ”den faktisk existerande demokratin”. En del kritiska politiska sociologier försöker också besvara frågan vad ett förverkligande av demokrati skulle kunna innebära. De utgår då från åtminstone tre förhållanden som präglar dagens västerländska samhällen och som därmed utgör den moderna demokratins villkor; social ojämlikhet, kulturell missaktning och politisk komplexitet. Detta föredrag kommer att handla om både en kritik av ”realdemokratin” och försök att besvara frågan vad ett förverkligande av demokratin mot bakgrund av dagens samhälleliga villkor skulle innebära. Mikael Carleheden, Lektor vid Sociologisk institut, Köpenhamns universitet.

Det gælder for alle vore foredrag at entre er gratis og alle er velkomne. I pausen sælges der øl og vand til en billig penge.