UNGDOMSKRIMINALITET – HVEM, HVORFOR OG HVORDAN?

Dansk Sociologforening præsenterer foredrag ved Tea Bengtsson.

Unges kriminalitet skaber ofte bekymring og frygt både blandt forældre, professionelle og politikere. Der må gøres noget! Dette ”noget” har været oprettelsen af flere og flere pladser på sikrede døgninstitutioner for unge mellem 12 og 18 år. Så selvom ungdomskriminaliteten generelt er faldende, har flere og flere unge de seneste 10 år oplevet at blive låst inde på de sikrede døgninstitutioner. Men hvem er de kriminelle unge? Hvorfor begår de kriminalitet? Og hvordan opleves det som ganske ung, at blive frihedsberøvet? Med udgangspunkt i ph.d.-afhandlingen ”Youth behind bars” vil disse spørgsmål blive belyst og diskuteret i oplægget.

Tea Torbenfeldt Bengtsson, adjunkt ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Tea forsker i socialt udsatte unge og betydningen af deres risikofyldte handlinger.

Tid: Onsdag d. 11. september 2013, 17-19.

Sted: Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5,1014 København K, lokale 2.1.12.

Kort til at finde vej, kan ses her, lige under billedet.

Lokalet ligger i bygning 2, på 1. sal og har nummer 12.

Gå ind fra Øster Farimagsgade gennem indgang D.

Foredraget er gratis og alle er velkomne.