Organizing – hvordan motiverer og engagerer man mennesker til forandring?

“Organizing” er efterhånden blevet et buzzword, når man taler social forandring. Ordbøger kalder det en systematisk proces til at strukturere, integrere og koordinere mål, aktiviteter og ressourcer, i opnåelsen af et bestemt formål. Men er det overhovedet gangbart at tale om “ressourcer”, når det er mennesker, der henvises til, og er social forandring ikke noget, der bare bør “opstå” nærmere end projektledes?

Vi har inviteret tre talere – en teoretiker og to praktikere – der vil give deres oplevelse og syn på sociale bevægelser og forandringsstrategier. For hvordan motiverer og engagerer man egentlig mennesker til forandring? Vi glæder os til høre både forskningens og praktikernes svar på dette.

Vi giver denne aften ordet til

  • Ane Stær Nissen, Organiserings- og udviklingskonsulent ved DeltagerDanmark
  • Jonas Toubøl, Forsker i sociale bevægelser ved Aalborg Universitet
  • Claus Bindslev, CEO ved Nextstep by Bindslev

Der vil være gratis kaffe/the og kage.

Arrangementet finder sted onsdag d. 18. april kl. 17.00 – 19.00 i lokale 35.01.44 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

Sociologer gør en forskel – OVERALT

Vil du gerne vide, hvordan du kan skabe social forandring med din sociologiske faglighed på arbejdsmarkedet?

Vi har inviteret fire erhvervsaktive sociologer ind til at fortælle om hvor, hvordan og for hvem de gør en forskel. De vil hver især fortælle om et konkret projekt, hvor de har brugt deres sociologiske faglighed til at gøre en forskel for en specifik målgruppe. Der vil være rig mulighed for, at du kan stille spørgsmål.

Panelet består af

  • Mai Gad, Global Funding Advisor i Folkekirkens Nødhjælp
  • Lars Nørr Mikkelsen, Strategisk Analytiker i Politiet
  • Signe Skov-Hansen, Innovationschef på Teknisk Museum
  • Stine Anderberg Høegh, Udviklingschef i Center for Udsatte Voksne og Familier i Københavns Kommune

Der vil være gratis kaffe/the og kage

Arrangementet afholdes onsdag den 4. april fra kl. 15.15-17.00 i lokale 7.0.34 på CSS.

Du tilmelder dig ved at skrive ”Sociologer gør en forskel” på mail til studievejledning@soc.ku.dk.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 22. marts.

Nyhedsbrev fra Dansk Sociologiforening marts 2018

Særlig rabat for nye studentermedlemmer i 2018!

I 2018 har foreningen indført en særlig rabat for nye studentermedlemmer! Hvis du melder dig ind i år, får du dit første år som medlem til kun 300 kr. og sparer derved 100 kr.

Som medlem af Dansk Sociologiforening får du hvert år tilsendt fire nye udgivelser af tidsskriftet Dansk Sociologi og fire nye udgivelser af ACTA Sociologica. Derudover kan du gratis deltage i foreningens metodekurser, få rabat på vores kongresser og samtidig støtte en frivillig organisation, som styrker fællesskab og vidensdeling indenfor sociologien.

Bliv medlem her: http://sociologi.dk/bliv-medlem/

 

Fokusgrupper – hvornår og hvordan?

Metodekursus med Bente Halkier

Kom til metodekursus og bliv klogere på, hvad det betyder at have metodiske kompetencer for at bruge fokusgrupper.

På kurset sammenligner vi først fokusgrupper med andre kvalitative datagenereringsformer og diskuterer, hvad deres status kan være som dataform. Dernæst gennemgår vi de forskellige metodiske hoved-udfordringer ved at bruge fokusgrupper både hvad angår datagenerering og analyse. Endelig diskuterer vi, hvorvidt og hvordan fokusgruppedata kan bruges som basis for generalisering.

Foreningen byder på the/kaffe og en let frokost.

Metodekurset afholdes d. 17. marts kl. 10.00-14.00 i lokale 4.1.18 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

OBS: Arrangementet et kun for medlemmer af Dansk Sociologiforening. Kurset er gratis, men tilmelding er nødvendig. Skriv til Lene El Mongy (lm@samf.ku.dk)

 

Den Sociologiske Fantasi: Når forskning møder kunst

Foredrag med Ann-Dorte Christensen og Rasmus Antoft

Hvad har sociologi og kunst med hinanden at gøre? Er det ikke to vidt forskellige discipliner med hver sine metoder, tankegange og fremstillingsformer? Står kunstens kreative, intuitive og symbolske udtryksformer ikke i kontrast til sociologiens videnskabelige krav og ambitioner? I oplægget vil Rasmus Antoft først trække nogle linjer tilbage i sociologiens udvikling og bl.a. diskutere begrebet sociologisk fantasi og egne erfaringer med kreativ tilgang til sociologiske studier. Dernæst vil Ann-Dorte Christensen præsentere et konkret samarbejde om migrationsfortællinger, som hun har haft med billedkunstner Marit Benthe Norheim og projektet Life-boats. Hun vil fortælle om, hvordan kunst og forskning har suppleret hinanden, og hvordan kunsten kan være med til at udtrykke, hvad vi som sociologer kan have vanskeligt ved at sætte ord på.

Ann-Dorthe Christensen er netop aktuel med essayet “Sociologi møder Kunst”, der er at finde i seneste udgivelse af tidsskriftet Dansk Sociologi, forår 2018. Arrangement bliver på sin vis et bindepunkt mellem essayets emnefelt og oplægsholdernes tanker om forskning, der møder kunstens verden.

Under, og efter arrangement, vil musikerne Albert Reinholdt Østergaard og Salvador Olmos berige med musikalske toner.

Vi håber i har lyst til at kigge forbi til et møde mellem kunst, forskning og sociologiske tanker.

Rasmus Antoft er dekan for Det samfundsvidenskabelig Fakultet, Aalborg Universitet

Ann-Dorte Christensen er professor i sociologi og kønsforskning ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Arrangementet finder sted d. 16. marts kl. 15.00-17.30 på Gammeltorv 10, 9000 Aalborg Studenterhuset, Lille Scene. Foredraget er et samarbejde med Sociologiuddannelsen på AAU, instituttet for Sociologi & Socialt Arbejde og Dansk Sociologiforening.

Den Sociologiske Fantasi: Når forskning møder kunst

Foredrag med Ann-Dorte Christensen og Rasmus Antoft
Hvad har sociologi og kunst med hinanden at gøre? Er det ikke to vidt forskellige discipliner med hver sine metoder, tankegange og fremstillingsformer? Står kunstens kreative, intuitive og symbolske udtryksformer ikke i kontrast til sociologiens videnskabelige krav og ambitioner? I oplægget vil Rasmus Antoft først trække nogle linjer tilbage i sociologiens udvikling og bl.a. diskutere begrebet sociologisk fantasi og egne erfaringer med kreativ tilgang til sociologiske studier. Dernæst vil Ann-Dorte Christensen præsentere et konkret samarbejde om migrationsfortællinger, som hun har haft med billedkunstner Marit Benthe Norheim og projektet Life-boats. Hun vil fortælle om, hvordan kunst og forskning har suppleret hinanden, og hvordan kunsten kan være med til at udtrykke, hvad vi som sociologer kan have vanskeligt ved at sætte ord på.

Ann-Dorthe Christensen er netop aktuel med essayet “Sociologi møder Kunst”, der er at finde i seneste udgivelse af tidsskriftet Dansk Sociologi, forår 2018. Arrangement bliver på sin vis et bindepunkt mellem essayets emnefelt og oplægsholdernes tanker om forskning, der møder kunstens verden.

Under, og efter arrangement, vil musikerne Albert Reinholdt Østergaard og Salvador Olmos berige med musikalske toner.

Vi håber i har lyst til at kigge forbi til et møde mellem kunst, forskning og sociologiske tanker.

Rasmus Antoft er dekan for Det samfundsvidenskabelig Fakultet, Aalborg Universitet
Ann-Dorte Christensen er professor i sociologi og kønsforskning ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Arrangementet finder sted d. 16. marts kl. 15.00-17.30 på Gammeltorv 10, 9000 Aalborg Studenterhuset, Lille Scene.

Foredraget er et samarbejde med Sociologiuddannelsen på AAU, instituttet for Sociologi & Socialt Arbejde og Dansk Sociologiforening

Invitation: Mandens rolle – en slags ‘kønnenes kamp’

Film: ‘En frygtelig kvinde’ fulgt af debat om mandens nye rolle.

Fredag d. 16/3, kl. 18:30-21:00, Cinemateket, Gothersgade 55, 1123 København.

Billetpris: 90 DKK / Køb billet her

Facebook: Mandens rolle – en slags ‘kønnenes kamp’ // Cph:Meetings 16/3 kl. 18.30 i Cinemateket

Visning af Christian Tafdrups succesfilm ‘En frygtelig kvinde’. Historien om et ungt par, hvor det er kvinden, der har bukserne på i forholdet. Efterfulgt af debat om mandens rolle i hjemmet og parforholdet, og om, hvor vi står lige nu i forhold til ligestilling. Er kvinder for kontrollerende i parforholdet? Er det kvinderne, der har bukserne på i hjemmet og mændene, der omvendt har overtaget på arbejdspladserne? Hvorfor er det sådan? Er det overhovedet sådan? Og hvad kan vi gøre for at ændre det? Ødelægger ligestilling parforholdet? Bør vi i stedet holde fast i de mere traditionelle kønsroller? Eller er det at gå imod udviklingen?

Mød de to hold: Christian Tafdrup (instruktør), Christian Groes (forsker i kønsroller, RUC), Carsten Bjørnlund (skuespiller), Camilla Kjems (chefredaktør, Femina), Charlotte Sachs Bostrup (instruktør) og Nina Groes (tidl. direktør i Kvinfo).

Moderator: Elisa Lykke.

Foredrag med Niels Ploug: ”Økonomisk Ulighed i Danmark”

OBS: Datoen er ændret til den 28. februar 2018 og lokale til Christian Hansen Auditoriet, 34.0.01.

Da Thomas Pikettys bog, Kapitalen i det 21. århundrede, udkom, fik emnet ulighed igen internationalt fokus. I de sidste par år er uligheden også steget i Danmark, men er det et problem, når velstanden samtidig øges? Dansk Sociologforening indbyder til foredrag med økonom Niels Ploug, som udover at være afdelingsdirektør for personstatistik i Danmarks Statistik også er redaktør på den nye bog “Økonomisk ulighed i Danmark”, udgivet på Saxo. I denne bog samles en række perspektiver på økonomisk ulighed i en dansk kontekst, og fokus er blandt andet på emner som arv, velfærdsstaten, skat og historiske udviklinger. Foredraget vil give et overblik over de synspunkter og indsigter, som bogens bidragsydere præsenterer og der er mulighed for efterfølgende at stille spørgsmål til Niels Ploug.

Arrangementet finder sted onsdag d. 28. februar kl. 17.15-19.00 i Christian Hansen Auditoriet, 34.0.01 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

Fokusgrupper – hvornår og hvordan?

Metodekursus med Bente Halkier

Kom til metodekursus og bliv klogere på, hvad det betyder at have metodiske kompetencer for at bruge fokusgrupper.

På kurset sammenligner vi først fokusgrupper med andre kvalitative datagenereringsformer og diskuterer, hvad deres status kan være som dataform. Dernæst gennemgår vi de forskellige metodiske hoved-udfordringer ved at bruge fokusgrupper både hvad angår datagenerering og analyse. Endelig diskuterer vi, hvorvidt og hvordan fokusgruppedata kan bruges som basis for generalisering.

Foreningen byder på the/kaffe og en let frokost.

Metodekurset afholdes d. 17. marts kl. 10.00-14.00 i lokale 4.1.18 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

OBS: Arrangementet et kun for medlemmer af Dansk Sociologiforening. Kurset er gratis, men tilmelding er nødvendig. Skriv til Lene El Mongy (lm@samf.ku.dk)

I 2018 er der særlig rabat for nye studentermedlemmer af foreningen. Hvis du melder dig ind i år, får du dit første år som medlem til kun 300 kr. og sparer derved 100 kr.

Bliv medlem her: http://sociologi.dk/bliv-medlem/

Særlig rabat for nye studentermedlemmer i 2018!

I 2018 har vi indført en særlig rabat for nye studentermedlemmer af foreningen! Hvis du melder dig ind i år, får du dit første år som medlem til kun 300 kr. og sparer derved 100 kr.

Som medlem af Dansk Sociologiforening får du hvert år tilsendt fire nye udgivelser af tidsskriftet Dansk Sociologi og fire nye udgivelser af ACTA Sociologica. Derudover kan du gratis deltage i foreningens metodekurser, få rabat på vores kongresser og samtidig støtte en frivillig organisation, som styrker fællesskab og vidensdeling indenfor sociologien.

Bliv medlem her: http://sociologi.dk/bliv-medlem/

Det næste metodekursus for medlemmer er allerede d. 17. marts. På kurset vil Bente Halkier gøre os klogere på, hvornår og hvordan fokusgrupper skal tages i brug.