Foredrag med Niels Ploug: ”Økonomisk Ulighed i Danmark”

OBS: Datoen er ændret til den 28. februar 2018 og lokale til Christian Hansen Auditoriet, 34.0.01.

Da Thomas Pikettys bog, Kapitalen i det 21. århundrede, udkom, fik emnet ulighed igen internationalt fokus. I de sidste par år er uligheden også steget i Danmark, men er det et problem, når velstanden samtidig øges? Dansk Sociologforening indbyder til foredrag med økonom Niels Ploug, som udover at være afdelingsdirektør for personstatistik i Danmarks Statistik også er redaktør på den nye bog “Økonomisk ulighed i Danmark”, udgivet på Saxo. I denne bog samles en række perspektiver på økonomisk ulighed i en dansk kontekst, og fokus er blandt andet på emner som arv, velfærdsstaten, skat og historiske udviklinger. Foredraget vil give et overblik over de synspunkter og indsigter, som bogens bidragsydere præsenterer og der er mulighed for efterfølgende at stille spørgsmål til Niels Ploug.

Arrangementet finder sted onsdag d. 28. februar kl. 17.15-19.00 i Christian Hansen Auditoriet, 34.0.01 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

Fokusgrupper – hvornår og hvordan?

Metodekursus med Bente Halkier

Kom til metodekursus og bliv klogere på, hvad det betyder at have metodiske kompetencer for at bruge fokusgrupper.

På kurset sammenligner vi først fokusgrupper med andre kvalitative datagenereringsformer og diskuterer, hvad deres status kan være som dataform. Dernæst gennemgår vi de forskellige metodiske hoved-udfordringer ved at bruge fokusgrupper både hvad angår datagenerering og analyse. Endelig diskuterer vi, hvorvidt og hvordan fokusgruppedata kan bruges som basis for generalisering.

Foreningen byder på the/kaffe og en let frokost.

Metodekurset afholdes d. 17. marts kl. 10.00-14.00 i lokale 4.1.18 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

OBS: Arrangementet et kun for medlemmer af Dansk Sociologiforening. Kurset er gratis, men tilmelding er nødvendig. Skriv til Lene El Mongy (lm@samf.ku.dk)

I 2018 er der særlig rabat for nye studentermedlemmer af foreningen. Hvis du melder dig ind i år, får du dit første år som medlem til kun 300 kr. og sparer derved 100 kr.

Bliv medlem her: http://sociologi.dk/bliv-medlem/

Særlig rabat for nye studentermedlemmer i 2018!

I 2018 har vi indført en særlig rabat for nye studentermedlemmer af foreningen! Hvis du melder dig ind i år, får du dit første år som medlem til kun 300 kr. og sparer derved 100 kr.

Som medlem af Dansk Sociologiforening får du hvert år tilsendt fire nye udgivelser af tidsskriftet Dansk Sociologi og fire nye udgivelser af ACTA Sociologica. Derudover kan du gratis deltage i foreningens metodekurser, få rabat på vores kongresser og samtidig støtte en frivillig organisation, som styrker fællesskab og vidensdeling indenfor sociologien.

Bliv medlem her: http://sociologi.dk/bliv-medlem/

Det næste metodekursus for medlemmer er allerede d. 17. marts. På kurset vil Bente Halkier gøre os klogere på, hvornår og hvordan fokusgrupper skal tages i brug.

Forårsprogram

Er du nysgerrig på problemstillinger angående penge, ulighed og omfordeling?
Kunne du tænke dig at høre konkrete eksempler på, hvordan danske sociologer gør en forskel i samfundet?
Eller vil du gerne træne dine kompetencer indenfor fokusgruppeinterview?

Så se nærmere på vores forårsprogram! I løbet af foråret arrangerer Dansk Sociologiforening fire foredrag, som er gratis for alle og et metodekursus for medlemmer.
Vi glæder os!

Nyhedsbrev fra Dansk Sociologiforening februar 2018

Dansk Sociologiforening har haft en begivenhedsrig start på 2018 og vi ser frem til en ny og spændende forårssæson. I dette nyhedsbrev vil vi kort fortælle om forårsprogrammet, den årlige generalforsamling, foreningens nye sociologiske magasin og 2018’s første arrangement ”Økonomisk Ulighed i Danmark”

Forårsprogrammet

Der er meget godt i vente! Foråret 2018 byder på fire gratis foredrag og et metodekursus for vores medlemmer. Arrangementerne finder sted i København eller Aalborg og byder på emner lige fra økonomisk ulighed i Danmark til hvordan nutidens sociologer gør en konkret forskel.

Nedenstående plakat viser de fem fastlagte arrangementer i forårssæsonen, men der er mere på vej!

Forårsprogram 2018

Generalforsamling på Dansk Sociologikongres 2018

Dansk Sociologiforening afholdt i samarbejde med Syddansk Universitet Dansk Sociologikongres i Esbjerg torsdag d. 25. januar til fredag d. 26. januar. De to dage var fyldt med inspirerende indslag, spændende problemstillinger og ivrig snak og debat.

 

Torsdag eftermiddag afholdt foreningen den årlige generalforsamling, hvor medlemmer til foreningens bestyrelse blev valgt/genvalgt. Vi ønsker særligt tillykke til Marie Bruvik Heinskou og Jonas Thorborg Stage, som begge har fået plads i bestyrelsen som suppleanter.

Dansk Sociologiforenings bestyrelse kan findes her:

http://sociologi.dk/om-foreningen/bestyrelsen/

Referatet fra generalforsamlingen kan findes her:

http://sociologi.dk/wp-content/uploads/2018/02/Referat-fra-Generalforsamling-2018.pdf

Flere billeder fra kongressen kan findes her på vores facebook side:

https://www.facebook.com/pg/DanskSociologiforening/photos/?tab=album&album_id=1680006595421302

Sociologisk Magasin – sociologi i et nyt format

Dansk Sociologiforening udgiver i dag vores første online, sociologiske magasin.

Sociologisk Magasin er et online magasin, som sætter fokus på sociologiens nye og spændende veje i dagens Danmark – både inden for og uden for universitetets mure. Omdrejningspunktet for magasinet er en portrættering af nutidig, dansk sociologi som både fag og diskussionsfelt i den private og offentlige sektor og som fokus for Dansk Sociologiforenings virke.

Magasinet udkommer ca. en gang om året og vil rumme både mindre analyser, interviews og beretninger fra sociologiens verden.

Du kan læse den første udgivelse af Sociologisk Magasin her, som bl.a. indeholder karriereportrætter af fire erhvervsaktive sociologer,  og altid finde det på vores hjemmeside under ”Publikationer”:

http://www.e-pages.dk/ku/1350/

”Økonomisk Ulighed i Danmark”

OBS: Datoen er ændret til d. 28. januar 2018.

Da Thomas Pikettys bog, Kapitalen i det 21. århundrede, udkom, fik emnet ulighed igen internationalt fokus. I de sidste par år er uligheden også steget i Danmark, men er det et problem, når velstanden samtidig øges? Dansk Sociologforening indbyder til foredrag med økonom Niels Ploug, som udover at være afdelingsdirektør for personstatistik i Danmarks Statistik også er redaktør på den nye bog “Økonomisk ulighed i Danmark”, udgivet på Saxo. I denne bog samles en række perspektiver på økonomisk ulighed i en dansk kontekst, og fokus er blandt andet på emner som arv, velfærdsstaten, skat og historiske udviklinger. Foredraget vil give et overblik over de synspunkter og indsigter, som bogens bidragsydere præsenterer og der er mulighed for efterfølgende at stille spørgsmål til Niels Ploug.

Arrangementet finder sted onsdag d. 28. januar kl. 17.15-19.00 i lokale 2.0.63 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K. 

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologiforening

Dansk Sociologiforening indkalder til den årlige generalforsamling i 2018.

Generalforsamlingen finder sted torsdag d. 25. januar 2018, kl. 16.15-18.15 på Dansk Sociologikongres 2018 på Syddansk Universitet i Esbjerg, Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg.

Tilmelding er ikke nødvendig. Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk senest den 16. januar 2018.

Dagsorden fremgår af Sociologinyt 2018, der er tilgængelig på sociologi.dk her.

 

På vegne af bestyrelsen,

Anna Ilsøe, formand