DEBATARRANGEMENT OM UNGES MISTRIVSEL

TIRSDAG D. 22. NOVEMBER KL. 16:30-18:30

Forskningen peger på, at unge i dag i stigende grad mistrives og rammes af diagnoser som angst, depression og stress. Nogle peger på, at årsagen skal findes i grundlæggende strukturer i vores samfund, andre finder årsagen i ungdomskulturen, uddannelsessystemet eller samspillet mellem neuropsykologi og sociale processer. Til arrangementet giver Lektor Anne Görlich, Lektor Jørgen Elm Larsen og Lektor Søren Rudbæk Juul deres bud på, hvorfor unge mistrives i dag, og hvad vi kan gøre for at mindske unges mistrivsel.

Arrangementet er for alle og finder sted på Aalborg Universitet i København SV på AC Meyers Vænge 15 i lokale 1.001.

SOCIOLOGISK FOLKEKØKKEN OG SAMTALEMIDDAG

TIRSDAG D. 8. NOVEMBER KL. 17:45-20:00

Få et lækkert måltid mad og én på opleveren sammen med dine medstuderende, når vi afholder sociologisk folkekøkken i Dansk Sociologiforening. Vi har plads til ca. 50 deltagere, og tilmelding er først til mølle.
OBS: Eventet er i udgangspunktet kun for sociologistuderende.

KONCEPT:
1) Dansk Sociologiforening sponserer størstedelen af udgifterne til et lækkert måltid mad leveret af Jespers Torvekøkken. Du betaler kun 30 kr for billetten.
2) Middagen er en såkaldt ”Grøn Samtalemiddag”, et koncept der er udviklet af CONCITO i samarbejde med forskningsprojektet ”Sociale Drivkræfter og Barrierer for Klimavenlig Kost”.
3) Uden at afsløre for meget kan vi sige, at du vil få rig mulighed for bedre at forstå dine egne og andres madvaner og overvejelser om bæredygtighed. Alt sammen mens du mæsker dig i lækker mad i godt selskab.

PROGRAM:
17.45-18.00: Ankomst
18:00-18.15: ”Appetizer”-oplæg v. ph.d. stipendiat Morten Wendler Jørgensen om hvad, der former, hvor bæredygtigt vi spiser i vores hverdag.
18.15-19.45: Samtalemiddag, faciliteret af Tine Vestergaard fra CONCITO.
19.45-20.00: Afrunding og tak for i dag.

Arrangementet finder sted på Københavns Universitet – CSS på Øster Farimagsgade 5 i Katedralen i bygning 16.

TILMELDING: Send 30 kr. via MobilePay til +45 40 79 09 17 med teksten ”Samtalemiddag”

Efterårsprogram 2022

Så er efterårets program klar. I Dansk Sociologiforening inviterer vi til tre spændende arrangementer inden udgangen af 2022: I november byder vi på en grøn samtalemiddag i samarbejde med CONCITO samt en debat om unges mistrivsel med Anne Görlich, Jørgen Elm Larsen og Søren Rudbæk Juul. Vi slutter året af med at invitere to eksperter, Katarzyna Stoklosa og Sidsel Byskov Hansen, til at tale om grænselandskonflikter i lyset af krigen i Ukraine. Du kan læse mere om de tre arrangementer længere nede.

Husk desuden, at du kan følge med i opdateringer i foreningen og tilføjelser til efterårets arrangementer på vores hjemmeside, Facebookside og Instagram. Vi glæder os til at se jer!

SOCIOLOGISK FOLKEKØKKEN OG SAMTALEMIDDAG

TIRSDAG D. 8. NOVEMBER KL. 17:45-20:00

Få et lækkert måltid mad og én på opleveren sammen med dine medstuderende, når vi afholder sociologisk folkekøkken i Dansk Sociologiforening. Vi har plads til ca. 50 deltagere, og tilmelding er først til mølle.

OBS: Eventet er i udgangspunktet kun for sociologistuderende. 

KONCEPT:
1) Dansk Sociologiforening sponserer størstedelen af udgifterne til et lækkert måltid mad leveret af Jespers Torvekøkken. Du betaler kun 30 kr for billetten.
2) Middagen er en såkaldt ”Grøn Samtalemiddag”, et koncept der er udviklet af CONCITO i samarbejde med forskningsprojektet ”Sociale Drivkræfter og Barrierer for Klimavenlig Kost”.
3) Uden at afsløre for meget kan vi sige, at du vil få rig mulighed for bedre at forstå dine egne og andres madvaner og overvejelser om bæredygtighed. Alt sammen mens du mæsker dig i lækker mad i godt selskab

PROGRAM:
17.45-18.00: Ankomst
18:00-18.15: ”Appetizer”-oplæg v. ph.d. stipendiat Morten Wendler Jørgensen om hvad, der former, hvor bæredygtigt vi spiser i vores hverdag.
18.15-19.45: Samtalemiddag, faciliteret af Tine Vestergaard fra CONCITO.
19.45-20.00: Afrunding og tak for i dag.

Arrangementet finder sted på Københavns Universitet – CSS på Øster Farimagsgade 5 i Katedralen i bygning 16.

TILMELDING: Send 30 kr. via MobilePay til +45 40 79 09 17 med teksten ”Samtalemiddag”

DEBATARRANGEMENT OM UNGES MISTRIVSEL

TIRSDAG D. 22. NOVEMBER KL. 16:30-18:30

Forskningen peger på, at unge i dag i stigende grad mistrives og rammes af diagnoser som angst, depression og stress. Nogle peger på, at årsagen skal findes i grundlæggende strukturer i vores samfund, andre finder årsagen i ungdomskulturen, uddannelsessystemet eller samspillet mellem neuropsykologi og sociale processer. Til arrangementet giver Lektor Anne Görlich, Lektor Jørgen Elm Larsen og Lektor Søren Rudbæk Juul deres bud på, hvorfor unge mistrives i dag, og hvad vi kan gøre for at mindske unges mistrivsel.

Arrangementet er for alle og finder sted på Aalborg Universitet i København SV på AC Meyers Vænge 15 i lokale 1.001.

BORDER CONFLICT IN THE LIGHT OF THE RUSSIA-UKRAINE WAR

15. DECEMBER KL. 15:00-17:00

Siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 har der været krig i Europa med grusomme konsekvenser for Ukraines befolkning og stor usikkerhed og utryghed i store dele af verden. Hvordan har konflikten om Ukraines territorium udviklet sig? Hvorfor møder krigen ikke mere modstand fra det russiske samfund? Vi har inviteret to eksperter, som vil fortælle os om baggrunden for grænsekonflikten og situationen i Rusland og Ukraine. 

Katarzyna Stoklosa er lektor på Institut for Statskundskab, SDU og grænseregionsforsker. Hun har stort indblik i konflikten mellem Rusland og Ukraine gennem hendes forskning i (øst-)europæiske grænseområder. 

Sidsel Byskov Hansen arbejder som expat konsulent og er ejer af International Expatriate Counselling, som fra 2015-2019 var baseret i Moskva. Hun bruger sin faglige baggrund som kultursociolog i hendes konsulentarbejde, og gennem arbejdet med expats udstationeret i Rusland fik hun et dybt indblik i russisk kultur og samfund. 

Arrangementet er for alle og finder sted på SDU Esbjerg i lokale 81056 og er på engelsk.

Vi glæder os til at se jer!

De bedste hilsner

Dansk Sociologiforening

Tidligere formand Anders Petersen er død

Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om, at lektor i sociologi og tidligere formand for Dansk Sociologiforening, Anders Petersen er død. 

Som formand fra 2011 til 2013 bidrog Anders til Dansk Sociologiforenings virke samt styrkelsen af det sociologiske fagmiljø.

Anders var med til at præge både den sociologisk forskning og samfundsdebatten, bl.a. gennem sin forskning i og advarsler mod præstationssamfundet og en udpræget diagnosekultur.

Kristeligt Dagblad bragte den 22. maj en nekrolog over Anders Petersen

Æret være Anders’ minde.

Call til redaktører til Acta Sociologica fra 2023 til 2027 er udvidet til 29.

Nordisk sociologforbund, Nordic Sociological Association (NSA), søger nye redaktører til Acta Sociologica fra januar 2023, hvor redaktionen overgår fra Island til Danmark. Derfor inviteres det sociologiske miljø i Danmark til at ansøge om at overtage redaktionen for dette vigtige, internationale sociologitidsskrift. 

Dansk Sociologiforening varetager indstillingsprocessen for nye redaktører, og alle interesserede og kvalificerede opfordres til at ansøge om at overtage redaktionen for tidsskriftet.

Deadline for ansøgninger til redaktørposten er udvidet til 29. april 2022.

Læs mere om tidsskriftet og ansøgningsprocessen for nye redaktører nedenfor.

Om tidsskriftet
Acta Sociologica er et respekteret tidsskrift publiceret af Sage, der tager imod teoretiske og empiriske artikler af høj kvalitet inden for alle områder af sociologi. Tidsskriftet har en Impact Factor (IF) på 1.960 og en femårs Impact Factor på 2.673. Det har en BFI 2 kategorisering. Det bliver uddelt til medlemmer af de nationale sociologiske foreninger i de nordiske lande, og har desuden en global distribution via omfattende biblioteksabonnementer. Processen med at indsende og evaluere artikler til tidsskriftet foregår via SAGE track; et webbaseret onlinesystem til indsendelse og peer review af artikler.

De nye redaktører vil præsentere en plan for visionen for tidsskriftet de næste fire år. 

Ifølge vedtægterne for tidsskriftets ejere, Nordic Sociological Association, cirkulerer Acta Sociologicas redaktion mellem de nordiske lande. Tidsskriftet redigeres på nuværende tidspunkt af professor Sigrún Ólafsdóttir & Jón Gunnar Bernburg og ledende redaktør Kjartan Páll Sveinsson, ved Islands Universitet. Hvert år yder NSA økonomisk støtte til værtsinstitutionen for at dække arbejdstid for redaktørerne og/eller til redaktionel assistances – og udgifter til afholdelse af møder med udgiverne og ejerne. Den økonomiske støtte fra NSA til redaktionen var i 2021 315.000 NOK (~ 220.000 DKK). Derudover er der et supplerende årligt budget fra NSA til at dække redaktionens rejseomkostninger.

Evalueringskriterier:
En ansøgning om at varetage redaktionen skal fokusere på følgende afgørende kriterier, der bruges til at evaluere de indkomne forslag:

 • Redaktørernes grad af sociologisk- og professionel ekspertise – som minimum forventes redaktørerne at være førende national- og internationalt anerkendte sociologer.
 • Værtsinstitutionens akademiske standard – værtsinstitutionen forventes at have et fremragende forskningsmiljø for redaktørerne (fx i form af sekretærhjælp og interne bidrag).
 • Kvaliteten af administrativ støtte fra værtsinstitutionen.
 • Visionerne for at udvikle og styrke Acta Sociologica i løbet af varetagelsen af redaktionen.

Baseret på tidligere erfaringer bør redaktionen desuden opfylde følgende betingelser:

 • Tidsskriftet skal have minimum to redaktører, som er tilknyttet den samme institution, og som bevarer god, intern kommunikation.
 • Redaktørerne skal have stærke sociologiske kompetencer og kompetencer der komplementerer hinanden, både teoretisk og metodisk.
 • Redaktørerne skal have stærke og komplementære positioner i internationale forskningsmiljøer.
 • Redaktørerne skal mestre engelsk, både på skrift og i tale.

NSA stiller væsentlig økonomisk støtte til rådighed for redaktionen. Støtten fra NSA dækker dog ikke alle faktiske udgifter. Derfor bedes ansøgerne informere om hvilken form for organisatorisk og økonomisk støtte, værtsinstitutionen kan bidrage med. Dette kan inkludere støtte til redaktionel assistance, kontorpladser, arbejdstidsordninger for redaktørerne, administrativ støtte såvel som posttjenester, udstyr og vedligeholdelse.

NSA dækker udgifter til overflytning af redaktionen (rejser og møder mellem aftrædende og tiltrædende redaktører). NSA dækker udgifterne til ét årligt møde mellem redaktørerne og udgiveren (SAGE) og udgifter til redaktionel repræsentation ved bestyrelsesmøder i NSA. Vedtægterne for ACTA Sociologica kan findes via dette link: 

http://nordicsociologicalassociation.org/wp-content/uploads/2018/04/Statutes-for-ACTA-Sociologica.pdf

Ansøgningsprocessen:
Dansk Sociologiforenings bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger, og vurderingen præsenteres for NSA’s bestyrelse. Den endelige beslutning træffes af NSA’s bestyrelse. De nye redaktører overtager ansvaret for redaktionen 1. januar 2023. De nuværende redaktører hjælper med overflytningen af redaktionen i løbet af efteråret 2022. Forventningen er, at den nye redaktion inviteres til Island til et møde om vidensdeling i forbindelse med NSA2022-konferencen i Reykjavik. En ansøgning kan typisk formidles på 2-3 sider, men der er ikke en øvre grænse. Ud over ansøgningen vedlægges CV for de ansøgende redaktører.

Nedenfor er deadlines og andre vigtige datoer for ansøgningsproceduren og overflytningen af redaktionen fra Island til Danmark:

Deadlines

 • 29/04/2022 Deadline for indsendelse af ansøgninger
  Dansk Sociologiforenings bestyrelse vælger hvilke kandidater, der indstilles til at varetage redaktionen. Indstillingen til nye redaktører præsenteres for NSA’s bestyrelse, som træffer den endelige beslutning.
 • 10-12/8/2022 
  De nuværende og kommende redaktører afholder et møde, hvor de begynder at forberede processen med at flytte redaktionen (mødet forventes at blive afholdt i Island i løbet af NSA-konferencen: https://nsa2022.is/)
 • 01/01/2023 
  De nye redaktører overtager ansvaret for redigeringen af Acta Sociologica

I ansøgningen skal redaktørkandidaternes kompetencer og erfaring tydeliggøres, og den foreslåede ordning til en økonomisk og organisatorisk aftale mellem NSA og værtsinstitutionen skal skitseres. Desuden bedes ansøgerne redegøre for deres vision for at udvikle Acta Sociologica i løbet af deres værtsskab. Ansøgninger sendes til lm@samf.ku.dk senest d. 29. april 2022 kl. 12:00.

For yderligere information kan Dansk Sociologiforenings sekretær kontaktes på: lm@samf.ku.dk

Aflysning og temadag

Dansk Sociologkongres berammet til afholdelse den 24. og 25. marts i år bliver desværre aflyst som kongres. Dels har vi modtaget relativt få abstracts, dels er det vores indtryk, at mange holder sig fysisk tilbage med baggrund i den aktuelle COVID-smittekurve.

I stedet indbyder DPU til en sociologisk temadag den 25. marts på DPU Emdrup, hvor der vil være to aktiviteter. Den første er en workshop om ’Open science’ ved Nate Breznau fra Bremens Universitet. Her præsenteres Nates workshop:

 “Open Science in the Social Sciences – Issues and Solutions”

This workshop introduces practitioners and students to two concepts that are regularly heard across social science disciplines today: the ‘reproducibility crisis’ and the ‘open science movement’. Then it discusses how these potentially impact sociology. It briefly reviews the events and discussions that cause many scholars, policymakers and the public to have negative views of science in recent years, and perceive that it may be in a crisis. It draws on examples from psychology, economics and political science; and related interdisciplinary fields. Sociology in particular is a bit ‘further behind’ in adopting or even awareness of, open science practices, so there is much to be learned from its neighboring disciplines. It will discuss empirical evidence to determine if there is indeed a crisis in the social sciences and if sociology should be concerned. The course will also cover the open science movement and how all of us can practice open science right away, or what we should simply call ‘better science’. Other topics or keywords that will appear: p-hacking, HARKing, version control, faking data, ethical science, Mertonian norms, inequalities in science, transparency, replication and robustness.

Den anden er et foredrag af Richard Arum, University of California, jf. nedenstående

“Optimization in Tertiary Education:  Possibilities and Limitations of Next Generation Measurement Systems”

Abstract:  Changes in technology are in the process of transforming both the nature of undergraduate education as well as its assessment, with the move to remote instruction during the pandemic only accelerating these larger historical trends.  Social and behavioral scientists are implicated in these changes having contributed to the development of improved measurement systems and their efforts and advocacy to promote data-driven efforts to improve institutional performance.  This talk will focus on one example of this larger trend, the University of California – Irvine’s Next Generation Undergraduate Success Measurement Project, which has collected and integrated unprecedented amounts of data from social surveys, experiential sampling measures, performance assessments, learning management system clickstream logs and administrative records to identify a more complete accounting of student experiences, trajectories, and outcomes.  Findings from the project on COVID-19 and educational inequality will be presented as well as reflections on the possibilities and limitations of using data of this character to optimize student success in tertiary education.

Arrangementet er åbent for forskere og studerende og vil være gratis for deltagerne. Vi opretter et tilmeldingslink. Vi håber at se mange af jer på denne dag. Der skal selvfølgelig ikke indsendes abstracts. 

Hvad angår abstracts til kongressen bliver de (få) indsendte ikke videnskabeligt bedømt. Dette er blot for at gøre opmærksom på, at abstracts evt. kan genbruges eller tilpasses til anden videnskabelig publikation.

Tid: Den 25. marts 2022

Sted: Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV.     

Tilmelding til temadagen sker her.

Yderigere spørgsmål kan sendes til David Reimer rare@pedu.au.dk Karen Wistoft kawi@edu.au.dk eller Niels Rosendal nrj@edu.au.dk

Call til redaktører til Acta Sociologica fra 2023 til 2027

For call in English press here

Nordisk sociologforbund, Nordic Sociological Association (NSA), søger nye redaktører til Acta Sociologica fra januar 2023, hvor redaktionen overgår fra Island til Danmark. Derfor inviteres det sociologiske miljø i Danmark til at ansøge om at overtage redaktionen for dette vigtige, internationale sociologitidsskrift.
Dansk Sociologiforening varetager indstillingsprocessen for nye redaktører, og alle interesserede og kvalificerede opfordres til at ansøge om at overtage redaktionen for tidsskriftet.

Deadline for ansøgninger til redaktørposten er 28. marts 2022.

Læs mere om tidsskriftet og ansøgningsprocessen for nye redaktører nedenfor.

Om tidsskriftet
Acta Sociologica er et respekteret tidsskrift publiceret af Sage, der tager imod teoretiske og empiriske artikler af høj kvalitet inden for alle områder af sociologi. Tidsskriftet har en Impact Factor (IF) på 1.960 og en femårs Impact Factor på 2.673. Det har en BFI 2 kategorisering. Det bliver uddelt til medlemmer af de nationale sociologiske foreninger i de nordiske lande, og har desuden en global distribution via omfattende biblioteksabonnementer. Processen med at indsende og evaluere artikler til tidsskriftet foregår via SAGE track; et webbaseret onlinesystem til indsendelse og peer review af artikler.
De nye redaktører vil præsentere en plan for visionen for tidsskriftet de næste fire år.

Ifølge vedtægterne for tidsskriftets ejere, Nordic Sociological Association, cirkulerer Acta Sociologicas redaktion mellem de nordiske lande. Tidsskriftet redigeres på nuværende tidspunkt af professor Sigrún Ólafsdóttir & Jón Gunnar Bernburg og ledende redaktør Kjartan Páll Sveinsson, ved Islands Universitet. Hvert år yder NSA økonomisk støtte til værtsinstitutionen for at dække arbejdstid for redaktørerne og/eller til redaktionel assistances – og udgifter til afholdelse af møder med udgiverne og ejerne. Den økonomiske støtte fra NSA til redaktionen var i 2021 315.000 NOK (~ 220.000 DKK). Derudover er der et supplerende årligt budget fra NSA til at dække redaktionens rejseomkostninger.

Evalueringskriterier:
En ansøgning om at varetage redaktionen skal fokusere på følgende afgørende kriterier, der bruges til at evaluere de indkomne forslag:

 • Redaktørernes grad af sociologisk- og professionel ekspertise – som minimum forventes redaktørerne at være førende national- og internationalt anerkendte sociologer.
 • Værtsinstitutionens akademiske standard – værtsinstitutionen forventes at have et fremragende forskningsmiljø for redaktørerne (fx i form af sekretærhjælp og interne bidrag).
 • Kvaliteten af administrativ støtte fra værtsinstitutionen.
 • Visionerne for at udvikle og styrke Acta Sociologica i løbet af varetagelsen af redaktionen.

Baseret på tidligere erfaringer bør redaktionen desuden opfylde følgende betingelser:

 • Tidsskriftet skal have minimum to redaktører, som er tilknyttet den samme institution, og som bevarer god, intern kommunikation.
 • Redaktørerne skal have stærke sociologiske kompetencer og kompetencer der komplementerer hinanden, både teoretisk og metodisk.
 • Redaktørerne skal have stærke og komplementære positioner i internationale forskningsmiljøer.
 • Redaktørerne skal mestre engelsk, både på skrift og i tale.

NSA stiller væsentlig økonomisk støtte til rådighed for redaktionen. Støtten fra NSA dækker dog ikke alle faktiske udgifter. Derfor bedes ansøgerne informere om hvilken form for organisatorisk og økonomisk støtte, værtsinstitutionen kan bidrage med. Dette kan inkludere støtte til redaktionel assistance, kontorpladser, arbejdstidsordninger for redaktørerne, administrativ støtte såvel som posttjenester, udstyr og vedligeholdelse.
NSA dækker udgifter til overflytning af redaktionen (rejser og møder mellem aftrædende og tiltrædende redaktører). NSA dækker udgifterne til ét årligt møde mellem redaktørerne og udgiveren (SAGE) og udgifter til redaktionel repræsentation ved bestyrelsesmøder i NSA. Vedtægterne for ACTA Sociologica kan findes via dette link:
http://nordicsociologicalassociation.org/wp-content/uploads/2018/04/Statutes-for-ACTA-Sociologica.pdf

Ansøgningsprocessen:
Dansk Sociologiforenings bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger, og vurderingen præsenteres for NSA’s bestyrelse. Den endelige beslutning træffes af NSA’s bestyrelse. De nye redaktører informeres om beslutningen senest d. 30. april 2022. De nye redaktører overtager ansvaret for redaktionen 1. januar 2023. De nuværende redaktører hjælper med overflytningen af redaktionen i løbet af efteråret 2022. Forventningen er, at den nye redaktion inviteres til Island til et møde om vidensdeling i forbindelse med NSA2022-konferencen i Reykjavik. En ansøgning kan typisk formidles på 2-3 sider, men der er ikke en øvre grænse. Ud over ansøgningen vedlægges CV for de ansøgende redaktører.

Nedenfor er deadlines og andre vigtige datoer for ansøgningsproceduren og overflytningen af redaktionen fra Island til Danmark:

Deadlines

 • 28/03/2022 Deadline for indsendelse af ansøgninger. Dansk Sociologiforenings bestyrelse vælger hvilke kandidater, der indstilles til at varetage redaktionen. Indstillingen til nye redaktører præsenteres for NSA’s bestyrelse, som træffer den endelige beslutning.
 • 30/4/2022 Nye redaktører informeres om beslutningen inden denne dato.
 • 10-12/8/2022 De nuværende og kommende redaktører afholder et møde, hvor de begynder at forberede processen med at flytte redaktionen (mødet forventes at blive afholdt i Island i løbet af NSA-konferencen: https://nsa2022.is/)
 • 01/01/2023 De nye redaktører overtager ansvaret for redigeringen af Acta Sociologica

I ansøgningen skal redaktørkandidaternes kompetencer og erfaring tydeliggøres, og den foreslåede ordning til en økonomisk og organisatorisk aftale mellem NSA og værtsinstitutionen skal skitseres. Desuden bedes ansøgerne redegøre for deres vision for at udvikle Acta Sociologica i løbet af deres værtsskab. Ansøgninger sendes til lm@samf.ku.dk senest d. 28. marts 2022 kl. 12:00.

For yderligere information kan Dansk Sociologiforenings sekretær kontaktes på: lm@samf.ku.dk

Indkaldelse til generalforsamling

Dansk Sociologiforening indkalder til den årlige generalforsamling i 2022. Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 23. februar 2022 kl. 16:00-18:00 på Zoom.

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af Dansk Sociologiforening. Tilmelding foregår på mail til studentermedhjælper Josefine Ahrensbøll Schultz på: khl693@samf.ku.dk Studentermedhjælper Josefine Ahrensbøll Schultz sender zoomlink til medlemmer af Dansk Sociologiforenings bestyrelse, til redaktionen for Dansk Sociologi og til nye opstillede til diverse poster. De behøver derfor ikke tilmelde sig særskilt.

Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk senest d. 16. februar 2022.

Dagsorden fremgår af Sociologinyt 2021, der er tilgængelig på sociologi.dk her

På vegne af bestyrelsen

Anna Ilsøe, formand

Sociologi i virkeligheden

Om arrangementet
Hvad laver man som sociologistuderende? Hvilke samfundsspørgsmål forsøger sociologer at svare på, og hvilke metoder benytter de i deres undersøgelser? Vi har inviteret tre tidligere sociologistuderende til at fortælle om tre undersøgelser de lavede som studerende. Disse undersøgelser er sammen med ni andre eksempler beskrevet i bogen ”Sociologi i virkeligheden.” Bogen er et studenterdrevet projekt, lavet på Sociologisk Institut, KU. En af redaktørerne vil komme og præsentere bogen. Alle fire gæster vil også fortælle om, hvad de laver i dag, efter de er blevet færdiguddannede som sociologer.

Oplægsholdere
– Louise Anker Nexø, Ph.D.-studerende, Aalborg Universitet
– Sara Dam Arvanaghi, Udviklingskonsulent hos Metroselskabet & Hovedstadens Letbane
– Jonathan Priesholm Gårdhus, Data Analyst at Danish National Police
– Redaktør, Daniel Nordstrand Frantzen, Ph.D.-studerende hos DTU

OBS
Arrangementet afholdes 3/3 kl. 17:00-18:30 i lokale 35.01.05 på Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet. Adresse: Øster Farimagsgade 5, 1353 KøbenhavnOnline-deltagelse er også muligt, men kræver tilmelding ved at sende en mail til khl693@samf.ku.dk med dit navn. Herefter vil du modtage et link til Zoom.Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede.
Giv os meget gerne et praj om, hvorvidt du kommer ved at trykke ”deltager” på facebookbegivenheden: https://www.facebook.com/events/1082513678957109

Vi serverer kaffe/the og snacks til arrangementet.
Vi glæder os meget til at se jer!
Dansk Sociologiforening, Forlaget Columbus og Sociologisk Institut