GÆSTEFORELÆSNING VED PROFESSOR EMERITUS ELMAR ALTVATER

Freie Universität Berlin med titlen ” Economic growth and capitalist accumulation – in the perspective of a sustainable transformation”

Tid: Onsdag d. 6. marts kl. 14.00 Roskilde Universitet, hus 30, auditorium 3

I stigende grad har Elmar Altvater beskæftiget sig med sammenhængen mellem kapitalisme og økologisk krise, aktualiseret af den nuværende verdenskrise og med mulige svar på den: en anden form for – bæredygtig – økonomi, utopiers betydning.

Han er tilknyttet attac og har tætte forbindelser til bl.a. alternative initiativer i Latinamerika. – Forelæsningen er på engelsk.

Yderligere information om forelæsningen kan findes her