Indkaldelse til generalforsamling

Dansk Sociologiforening indkalder til den årlige generalforsamling i 2022. Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 23. februar 2022 kl. 16:00-18:00 på Zoom.

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af Dansk Sociologiforening. Tilmelding foregår på mail til studentermedhjælper Josefine Ahrensbøll Schultz på: khl693@samf.ku.dk Studentermedhjælper Josefine Ahrensbøll Schultz sender zoomlink til medlemmer af Dansk Sociologiforenings bestyrelse, til redaktionen for Dansk Sociologi og til nye opstillede til diverse poster. De behøver derfor ikke tilmelde sig særskilt.

Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk senest d. 16. februar 2022.

Dagsorden fremgår af Sociologinyt 2021, der er tilgængelig på sociologi.dk her

På vegne af bestyrelsen

Anna Ilsøe, formand