MAJ 2012

Næste foredrag er:

“Rumlige affekter og imitationer ved Occupy Wall Street og Distortion – i krydsfeltet mellem politik og æstetik” v. Adjunkt Kristine Samson, RUC

d. 16. maj 2012 kl. 17:15 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K i lokale 18.01.11

Sociologien og kulturgeografien interesserer sig i stigende grad for sociale processer, der unddrager sig individets bevidsthed og den rationelle dømmekraft. Fokus forskydes til affektiv produktion og imitation, begrebsliggjort som socio-materielle processer i byens rum. Occupy Wall Street har spredt sig som en global social bevægelse ved hjælp af kropslig-affektiv kommunikation, mens Distortion er en kulturel gadefestival i Københavns gader. Er det på trods af disse begivenheders forskelligartede kontekster og udgangspunkter muligt at argumentere for, at sådanne urbane bevægelser opererer og materialiserer sig i byens rum på samme affektive og imitative måde? Hvordan udfordrer disse begivenheders socio-materielle karakter vores vante forestillinger om relationen mellem politik og æstetik?

Foredraget afholdes fra 17.15 til 19.00, er gratis og åbent for alle interesserede. Man behøver ikke at tilmelde sig.

På dette link ses adressen og lokalet, som er i bygning 18.

Gå ind på kortet (3. linie under billedet), bygning 18 er ved “F”.

**************

Foredrag i dag:

”Statsfobi og civilsamfund” v. Kaspar Villadsen, lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS

d. 9. maj 2012 kl. 17:00 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade port 5 a, 1014 København K i lokale 1.1.18.

Oplægget har overskriften ”Statsfobi og civilsamfund” og tager udgangspunkt i den nyudgivne bog af samme navn, som er skrevet af Kaspar Villadsen og Mitchell Dean. Oplægget vil præsentere forfatternes tese om at staten er blevet noget nær et tabu i de sidste 15-20 års kritiske samfundsteori. Mange akademikere, ikke mindst på venstrefløjen, har derfor undladt at forsvare eller overhovedet at forholde sig til staten. De ligner klienten på psykoanalytikerens briks, der nægter at tale om sit centrale problem: ”Hvem end den kvinde i min drøm er, kan jeg forsikre Dem om, at det ikke er min mor!”. Via en kritisk læsning af tænkere som Michael Hardt og Antonio Negri samt Nikolas Rose, diskuteres omkostningerne ved at afskaffe staten som et hidtil centralt analytisk og politisk problem.

Oplægget afholdes fra 17.00 til 19.00, er gratis og åbent for alle interesserede. Man behøver ikke at tilmelde sig.
På dette link ses adressen og lokalet, som er i bygning 1.

Gå ind på kortet (3. linie under billedet), bygning 1 er ved indgang “A”. Gå til venstre i porten og op til 1. sal til lokale 18.

**************

Se her seneste nyhedsbrev fra CESAU: cesau.au.dk/nyhedsbreve/nyhedsbrev-18-maj-2012/ 

og tilmeld dig fremtidige nyhedsbreve her: cesau.au.dk/nyheder/

**************

Se her information om Den 9. Nordiske Kongres om Spiseforstyrrelser, 12.-14. september:

www.neds2012.dk

Du modtager denne mail fordi du er tilmeldt e-nyhedsbrevet på Dansk Sociologforenings hjemmeside. Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-nyhedsbrevet kan du framelde det ved at gå ind på vores hjemmeside www.sociologi.dk