SEPTEMBER 2012

Sociologisk Quiz Night

Dansk Sociologforening præsenterer en cocktail bestående af irsk ‘pubhygge’ og sociologisk trivialviden. Meld jer til i hold ved at slå holdnavn og eventuelt deltagere op på væggen på facebook. Eventen vil finde sted i Katedralen på Sociologisk Institut på CSS torsdag den 20. september fra klokken 17.00 til 19.00. Quizzen starter på slaget 17.30.

På dette link ses adressen og lokalet, som er i bygning 16.

csc.ku.dk/bygninger_og_adresser/css/

Klik ind på kortet (3. linje under billedet), indgangen til Katedralen er ved “J”.

Der vil være cafe. Og en præmie til vinderholdet. Alle med sociologisk interesse er velkommen.

(Der vil være en særlig lille overraskelse for dem, der er medlemmer af Dansk Sociologforening)

*******************************************

Efterårets foredragsrække:

UNGDOMMENS RUS: Unges illegale brug af rusmidler – mellem nydelse, vaner og afhængighed. V. Jakob Demant, Aarhus Universitet

Tid: Onsdag d. 12.09.2012, kl. 17.00-19.00.

Sted: Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5,1014 København K, lokale 18.01.11.

Foredraget er gratis og alle er velkomne. Man skal ikke tilmelde sig.

Om foredraget: Rusmidler indtager en central betydning i vores fritidsliv. Det semilegale brug af alkohol bliver centralt fra 14årsalderen og er med til at definere selve forståelsen af ungdom og alder. Dette oplæg vil dog tage udgangspunkt i de ældre unges brug af illegale rusmidler. Det er med andre ord hash, amfetamin og kokain som er i fokus. Rusmidler har en interessant position, fordi de kobler det rent kropslige (den psykoaktive virkning) med det sociale: Den kropslige betydning skal således forstås socialt. Oplægget vil sætte fokus på især rusmiddelbrugen i nattelivet igennem begreberne normalisering, rekreativ brug, regelmæssig brug og edgework.

Om foredragsholderen: Jakob Demant er Lektor ved Aarhus Universitet, med en Ph.d grad i Sociologi, Københavns Universitet. Jakob forsker i rusmidler og ungdomskultur ud fra mange forskellige perspektiver.

På dette link ses adressen og lokalet, som er i bygning 18.

csc.ku.dk/bygninger_og_adresser/css/

Klik ind på kortet (3. linje under billedet), bygning 18 er ved “F”.

Plakat

*******************************************

Kommende foredrag i Dansk Sociologforenings foredragsrække. Alle foredrag ligger onsdag kl 17-19 i lokale 1.1.18 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade port 5 a, 1014 København K.

24. Oktober:

Robin May Schott holder foredrag om ondskab og mobning ud fra projektet ”Exploring bullying in schools”, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Schott er seniorforsker ved DIIS og tilknyttet forskningsprofessor til projektet på Aarhus Universitet.

14. November:

Jan Kampmann holder foredrag om køn og socialisering efter sommerens debat om Herbert på 3 år, der går i kjole. Kampmann er professor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.

5. December:

Noemi Katznelson holder foredrag om unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne, med særlig fokus på dem for hvem overgangen ikke glider. Katznelson er centerleder for Center for Grundskoleforskning og lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.

*******************************************

Indkaldelse af sessioner

Dansk Sociologkongres 2013 afholdes til næste år af forskningsgruppen MOSPUS [1] på Roskilde Universitet d. 24.-25. januar under hovedtemaet ’Mobilitet og by i spændingsfeltet mellem hverdagsliv, politik og ressourcer’.

Keynotes:

·         Scott Lash, Goldsmith University

·         John Urry, Lancaster University

·         David Pinder, Queen Mary University

·         Anja Jørgensen, Aalborg Universitet

For at kunne præsentere det bedst mulige program,  vil vi hermed invitere alle til at foreslå sessioner til konferencens program. Vi modtager gerne forslag indenfor alle sociologiske temaer.

Et sessionsforslag skal indeholde følgende:

·         Beskrivelse af tema/indhold på max 500 ord, der vil blive lagt op på hjemmesiden i forbindelse med ’call for papers’.

·         Estimat over hvor mange programblokke på 1,5 time, som sessionen ønsker at strække sig over.

·         Angivelse af sessionsformen: Paperpræsentationer, paneldebat, workshop osv.

·         Angivelse af sessionssproget (engelsk eller dansk/nordisk) – Vi tilstræber at ingen sessionsspor blander sprog, så er der ét oplæg på engelsk, ser vi gerne at resten af oplæggene også er det.

·         Angivelse af den ansvarlig tovholder og leder af sessionen.

Sessionsforslagene sendes til sociologkongres2013@ruc.dk  senest d. 21. september 2012

Vi modtager gerne ideer til færdige sessioner – dvs. med anførelse af alle de oplæg og oplægsholder det vil indeholde – ligesom vi gerne modtager ideer til sessionstemaer, som andre kan melde sig ind under i forbindelse med ’call for papers’

Indkaldelse af individuelle papers vil blive sendt ud i start oktober hvorefter tovholderen og lederen af sessionerne vil modtage de indkomne forslag til gennemgang.

For yderligere information kan du kontakte os via e-mail på sociologkongres2013@ruc.dk

Med venlig hilsen organisationskomiteen

Jonas Larsen (formand), Line Thorup (koordinator), Malene Freudendal-Pedersen, John Andersen, Lise Drewes Nielsen og Jan Lilliendahl Larsen

[1] www.ruc.dk/institutter/enspac/forskning/forskningsgrupper/rum-sted-mobilitet-og-by-mospus/

*******************************************

Se her seneste nyhedsbrev fra CESAU: cesau.au.dk/nyhedsbreve/nyhedsbrev-20-august-2012/

og tilmeld dig fremtidige nyhedsbreve her: cesau.au.dk/nyheder/

*******************************************

Du modtager denne mail fordi du er tilmeldt e-nyhedsbrevet på Dansk Sociologforenings hjemmeside. Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-nyhedsbrevet kan du framelde det ved at gå ind på vores hjemmeside www.sociologi.dk

—————–