NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

Nyhedsbrev fra Dansk Sociologforening, november 2012.

Jan Kampmann holder foredrag om køn og socialisering

MÅ JEG GÅ MED KJOLE? Kønnets betydning i børn og unges institutions- og hverdagsliv

v. Jan Kampmann, Roskilde Universitet

Tid: Onsdag d. 14. november 2012, kl. 17.00-19.00.

Sted: Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5,1014 København K, lokale 1.1.18.

Foredraget er gratis og alle er velkomne.

Om foredraget: Køn er på den videnskabelige og politiske dagsorden i relation til børns og unges institutions- og skoleliv. Imidlertid lader der til stadig at være en vældig træghed i forhold til at ændre grundlæggende kønsmønstre. Foredraget ser kritisk på, hvordan institutions- og skolesystemet – på trods af erklærede intentioner om det modsatte – selv bidrager med voldsomme reproduktioner af kønnede forestillinger og praksisformer. Oplægget vil herudover etablere et undrende blik på, hvordan barndoms- og ungdomskulturer i deres orientering og hverdagspraksis tilsyneladende også kan siges at fastholde bestemte former for kønnede stereotyper. Skyldes denne træghed i forhold til reelt at udvikle kønnet mangfoldighed, at der findes grundlæggende biologiske ”køns-skemaer”, er det ”samfundets skyld”, handler det om børnene og de unges egne forhandlede kønskoder, som spiller på andre dagsordener end forventet, eller? Ud fra et primært kulturanalytisk og sociologisk blik vil oplægget komme med nogle bud og især med nogle indspil til fælles diskussion om der overhovedet er et problem og hvordan vi i givet fald skal forstå det.

Om foredragsholderen: Jan Kampmann er professor i barndomssociologi og leder af Center i Barndoms-, ungdoms- og familielivsforskning, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.

På dette link ses adressen og lokalet, som er i bygning 1.  http://csc.ku.dk/bygninger_og_adresser/css/

Gå ind på kortet (3. linie under billedet), bygning 1 er ved indgang “A”. Gå til venstre i porten og op til 1. sal til lokale 18.

Velkommen til Dansk Sociologkongres 2013 – invitation og call for papers

Forskningsgruppen MOSPUS (Space, Place, Urban Studies and Mobility) har i år glæden at arrangere Dansk Sociologkongres 2013 på Roskilde Universitet. Konferencen finder sted d. 24. – 25. Januar 2013.

Dansk Sociologkongres er Dansk Sociologforenings årlige sociologiske konference, der beskæftiger sig med sociologiske spørgsmål såvel teoretiske, metodiske og empiriske. I år er det overordnede tema for keynote-præsentationerne ‘Mobilitet og by i spændingsfeltet mellem hverdagsliv, politik og ressourcer’, men som altid præsenterer konferencens andre sessioner elementer fra hele det sociologiske felt.

Tilmelding er nu åben via menu ‘Registration’. Frist for tilmelding er 15. December 2012. Se mere her: http://ruconf.ruc.dk/index.php/dansoc13/dsk2013/schedConf/invitation_dansoc13

Udnævnelse af Gøsta Esping-Andersen til æresdoktor ved Københavns Universitet. 

Det samfundsvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet udnævner Professor Gøsta Esping-Andersen til æresdoktor.

I anledning af udnævnelsen til æresdoktor afholder Gøsta Esping-Andersen en gæsteforelæsning på Københavns Universitet, tirsdag den 20. november kl. 14-16 på Center for Sundhed og Samfund (CSS), Øster Farimagsgade 5, København K. Forelæsningen holdes i auditorium 18.01.11

Nyt fra CESAU, se her:  http://cesau.au.dk/

Du modtager denne mail fordi du er tilmeldt e-nyhedsbrevet på Dansk Sociologforenings hjemmeside. Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-nyhedsbrevet kan du framelde det ved at gå ind på vores hjemmeside www.sociologi.dk