Call til redaktører til Acta Sociologica fra 2023 til 2027 er udvidet til 29.

Nordisk sociologforbund, Nordic Sociological Association (NSA), søger nye redaktører til Acta Sociologica fra januar 2023, hvor redaktionen overgår fra Island til Danmark. Derfor inviteres det sociologiske miljø i Danmark til at ansøge om at overtage redaktionen for dette vigtige, internationale sociologitidsskrift. 

Dansk Sociologiforening varetager indstillingsprocessen for nye redaktører, og alle interesserede og kvalificerede opfordres til at ansøge om at overtage redaktionen for tidsskriftet.

Deadline for ansøgninger til redaktørposten er udvidet til 29. april 2022.

Læs mere om tidsskriftet og ansøgningsprocessen for nye redaktører nedenfor.

Om tidsskriftet
Acta Sociologica er et respekteret tidsskrift publiceret af Sage, der tager imod teoretiske og empiriske artikler af høj kvalitet inden for alle områder af sociologi. Tidsskriftet har en Impact Factor (IF) på 1.960 og en femårs Impact Factor på 2.673. Det har en BFI 2 kategorisering. Det bliver uddelt til medlemmer af de nationale sociologiske foreninger i de nordiske lande, og har desuden en global distribution via omfattende biblioteksabonnementer. Processen med at indsende og evaluere artikler til tidsskriftet foregår via SAGE track; et webbaseret onlinesystem til indsendelse og peer review af artikler.

De nye redaktører vil præsentere en plan for visionen for tidsskriftet de næste fire år. 

Ifølge vedtægterne for tidsskriftets ejere, Nordic Sociological Association, cirkulerer Acta Sociologicas redaktion mellem de nordiske lande. Tidsskriftet redigeres på nuværende tidspunkt af professor Sigrún Ólafsdóttir & Jón Gunnar Bernburg og ledende redaktør Kjartan Páll Sveinsson, ved Islands Universitet. Hvert år yder NSA økonomisk støtte til værtsinstitutionen for at dække arbejdstid for redaktørerne og/eller til redaktionel assistances – og udgifter til afholdelse af møder med udgiverne og ejerne. Den økonomiske støtte fra NSA til redaktionen var i 2021 315.000 NOK (~ 220.000 DKK). Derudover er der et supplerende årligt budget fra NSA til at dække redaktionens rejseomkostninger.

Evalueringskriterier:
En ansøgning om at varetage redaktionen skal fokusere på følgende afgørende kriterier, der bruges til at evaluere de indkomne forslag:

 • Redaktørernes grad af sociologisk- og professionel ekspertise – som minimum forventes redaktørerne at være førende national- og internationalt anerkendte sociologer.
 • Værtsinstitutionens akademiske standard – værtsinstitutionen forventes at have et fremragende forskningsmiljø for redaktørerne (fx i form af sekretærhjælp og interne bidrag).
 • Kvaliteten af administrativ støtte fra værtsinstitutionen.
 • Visionerne for at udvikle og styrke Acta Sociologica i løbet af varetagelsen af redaktionen.

Baseret på tidligere erfaringer bør redaktionen desuden opfylde følgende betingelser:

 • Tidsskriftet skal have minimum to redaktører, som er tilknyttet den samme institution, og som bevarer god, intern kommunikation.
 • Redaktørerne skal have stærke sociologiske kompetencer og kompetencer der komplementerer hinanden, både teoretisk og metodisk.
 • Redaktørerne skal have stærke og komplementære positioner i internationale forskningsmiljøer.
 • Redaktørerne skal mestre engelsk, både på skrift og i tale.

NSA stiller væsentlig økonomisk støtte til rådighed for redaktionen. Støtten fra NSA dækker dog ikke alle faktiske udgifter. Derfor bedes ansøgerne informere om hvilken form for organisatorisk og økonomisk støtte, værtsinstitutionen kan bidrage med. Dette kan inkludere støtte til redaktionel assistance, kontorpladser, arbejdstidsordninger for redaktørerne, administrativ støtte såvel som posttjenester, udstyr og vedligeholdelse.

NSA dækker udgifter til overflytning af redaktionen (rejser og møder mellem aftrædende og tiltrædende redaktører). NSA dækker udgifterne til ét årligt møde mellem redaktørerne og udgiveren (SAGE) og udgifter til redaktionel repræsentation ved bestyrelsesmøder i NSA. Vedtægterne for ACTA Sociologica kan findes via dette link: 

http://nordicsociologicalassociation.org/wp-content/uploads/2018/04/Statutes-for-ACTA-Sociologica.pdf

Ansøgningsprocessen:
Dansk Sociologiforenings bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger, og vurderingen præsenteres for NSA’s bestyrelse. Den endelige beslutning træffes af NSA’s bestyrelse. De nye redaktører overtager ansvaret for redaktionen 1. januar 2023. De nuværende redaktører hjælper med overflytningen af redaktionen i løbet af efteråret 2022. Forventningen er, at den nye redaktion inviteres til Island til et møde om vidensdeling i forbindelse med NSA2022-konferencen i Reykjavik. En ansøgning kan typisk formidles på 2-3 sider, men der er ikke en øvre grænse. Ud over ansøgningen vedlægges CV for de ansøgende redaktører.

Nedenfor er deadlines og andre vigtige datoer for ansøgningsproceduren og overflytningen af redaktionen fra Island til Danmark:

Deadlines

 • 29/04/2022 Deadline for indsendelse af ansøgninger
  Dansk Sociologiforenings bestyrelse vælger hvilke kandidater, der indstilles til at varetage redaktionen. Indstillingen til nye redaktører præsenteres for NSA’s bestyrelse, som træffer den endelige beslutning.
 • 10-12/8/2022 
  De nuværende og kommende redaktører afholder et møde, hvor de begynder at forberede processen med at flytte redaktionen (mødet forventes at blive afholdt i Island i løbet af NSA-konferencen: https://nsa2022.is/)
 • 01/01/2023 
  De nye redaktører overtager ansvaret for redigeringen af Acta Sociologica

I ansøgningen skal redaktørkandidaternes kompetencer og erfaring tydeliggøres, og den foreslåede ordning til en økonomisk og organisatorisk aftale mellem NSA og værtsinstitutionen skal skitseres. Desuden bedes ansøgerne redegøre for deres vision for at udvikle Acta Sociologica i løbet af deres værtsskab. Ansøgninger sendes til lm@samf.ku.dk senest d. 29. april 2022 kl. 12:00.

For yderligere information kan Dansk Sociologiforenings sekretær kontaktes på: lm@samf.ku.dk

Aflysning og temadag

Dansk Sociologkongres berammet til afholdelse den 24. og 25. marts i år bliver desværre aflyst som kongres. Dels har vi modtaget relativt få abstracts, dels er det vores indtryk, at mange holder sig fysisk tilbage med baggrund i den aktuelle COVID-smittekurve.

I stedet indbyder DPU til en sociologisk temadag den 25. marts på DPU Emdrup, hvor der vil være to aktiviteter. Den første er en workshop om ’Open science’ ved Nate Breznau fra Bremens Universitet. Her præsenteres Nates workshop:

 “Open Science in the Social Sciences – Issues and Solutions”

This workshop introduces practitioners and students to two concepts that are regularly heard across social science disciplines today: the ‘reproducibility crisis’ and the ‘open science movement’. Then it discusses how these potentially impact sociology. It briefly reviews the events and discussions that cause many scholars, policymakers and the public to have negative views of science in recent years, and perceive that it may be in a crisis. It draws on examples from psychology, economics and political science; and related interdisciplinary fields. Sociology in particular is a bit ‘further behind’ in adopting or even awareness of, open science practices, so there is much to be learned from its neighboring disciplines. It will discuss empirical evidence to determine if there is indeed a crisis in the social sciences and if sociology should be concerned. The course will also cover the open science movement and how all of us can practice open science right away, or what we should simply call ‘better science’. Other topics or keywords that will appear: p-hacking, HARKing, version control, faking data, ethical science, Mertonian norms, inequalities in science, transparency, replication and robustness.

Den anden er et foredrag af Richard Arum, University of California, jf. nedenstående

“Optimization in Tertiary Education:  Possibilities and Limitations of Next Generation Measurement Systems”

Abstract:  Changes in technology are in the process of transforming both the nature of undergraduate education as well as its assessment, with the move to remote instruction during the pandemic only accelerating these larger historical trends.  Social and behavioral scientists are implicated in these changes having contributed to the development of improved measurement systems and their efforts and advocacy to promote data-driven efforts to improve institutional performance.  This talk will focus on one example of this larger trend, the University of California – Irvine’s Next Generation Undergraduate Success Measurement Project, which has collected and integrated unprecedented amounts of data from social surveys, experiential sampling measures, performance assessments, learning management system clickstream logs and administrative records to identify a more complete accounting of student experiences, trajectories, and outcomes.  Findings from the project on COVID-19 and educational inequality will be presented as well as reflections on the possibilities and limitations of using data of this character to optimize student success in tertiary education.

Arrangementet er åbent for forskere og studerende og vil være gratis for deltagerne. Vi opretter et tilmeldingslink. Vi håber at se mange af jer på denne dag. Der skal selvfølgelig ikke indsendes abstracts. 

Hvad angår abstracts til kongressen bliver de (få) indsendte ikke videnskabeligt bedømt. Dette er blot for at gøre opmærksom på, at abstracts evt. kan genbruges eller tilpasses til anden videnskabelig publikation.

Tid: Den 25. marts 2022

Sted: Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV.     

Tilmelding til temadagen sker her.

Yderigere spørgsmål kan sendes til David Reimer rare@pedu.au.dk Karen Wistoft kawi@edu.au.dk eller Niels Rosendal nrj@edu.au.dk

Call til redaktører til Acta Sociologica fra 2023 til 2027

For call in English press here

Nordisk sociologforbund, Nordic Sociological Association (NSA), søger nye redaktører til Acta Sociologica fra januar 2023, hvor redaktionen overgår fra Island til Danmark. Derfor inviteres det sociologiske miljø i Danmark til at ansøge om at overtage redaktionen for dette vigtige, internationale sociologitidsskrift.
Dansk Sociologiforening varetager indstillingsprocessen for nye redaktører, og alle interesserede og kvalificerede opfordres til at ansøge om at overtage redaktionen for tidsskriftet.

Deadline for ansøgninger til redaktørposten er 28. marts 2022.

Læs mere om tidsskriftet og ansøgningsprocessen for nye redaktører nedenfor.

Om tidsskriftet
Acta Sociologica er et respekteret tidsskrift publiceret af Sage, der tager imod teoretiske og empiriske artikler af høj kvalitet inden for alle områder af sociologi. Tidsskriftet har en Impact Factor (IF) på 1.960 og en femårs Impact Factor på 2.673. Det har en BFI 2 kategorisering. Det bliver uddelt til medlemmer af de nationale sociologiske foreninger i de nordiske lande, og har desuden en global distribution via omfattende biblioteksabonnementer. Processen med at indsende og evaluere artikler til tidsskriftet foregår via SAGE track; et webbaseret onlinesystem til indsendelse og peer review af artikler.
De nye redaktører vil præsentere en plan for visionen for tidsskriftet de næste fire år.

Ifølge vedtægterne for tidsskriftets ejere, Nordic Sociological Association, cirkulerer Acta Sociologicas redaktion mellem de nordiske lande. Tidsskriftet redigeres på nuværende tidspunkt af professor Sigrún Ólafsdóttir & Jón Gunnar Bernburg og ledende redaktør Kjartan Páll Sveinsson, ved Islands Universitet. Hvert år yder NSA økonomisk støtte til værtsinstitutionen for at dække arbejdstid for redaktørerne og/eller til redaktionel assistances – og udgifter til afholdelse af møder med udgiverne og ejerne. Den økonomiske støtte fra NSA til redaktionen var i 2021 315.000 NOK (~ 220.000 DKK). Derudover er der et supplerende årligt budget fra NSA til at dække redaktionens rejseomkostninger.

Evalueringskriterier:
En ansøgning om at varetage redaktionen skal fokusere på følgende afgørende kriterier, der bruges til at evaluere de indkomne forslag:

 • Redaktørernes grad af sociologisk- og professionel ekspertise – som minimum forventes redaktørerne at være førende national- og internationalt anerkendte sociologer.
 • Værtsinstitutionens akademiske standard – værtsinstitutionen forventes at have et fremragende forskningsmiljø for redaktørerne (fx i form af sekretærhjælp og interne bidrag).
 • Kvaliteten af administrativ støtte fra værtsinstitutionen.
 • Visionerne for at udvikle og styrke Acta Sociologica i løbet af varetagelsen af redaktionen.

Baseret på tidligere erfaringer bør redaktionen desuden opfylde følgende betingelser:

 • Tidsskriftet skal have minimum to redaktører, som er tilknyttet den samme institution, og som bevarer god, intern kommunikation.
 • Redaktørerne skal have stærke sociologiske kompetencer og kompetencer der komplementerer hinanden, både teoretisk og metodisk.
 • Redaktørerne skal have stærke og komplementære positioner i internationale forskningsmiljøer.
 • Redaktørerne skal mestre engelsk, både på skrift og i tale.

NSA stiller væsentlig økonomisk støtte til rådighed for redaktionen. Støtten fra NSA dækker dog ikke alle faktiske udgifter. Derfor bedes ansøgerne informere om hvilken form for organisatorisk og økonomisk støtte, værtsinstitutionen kan bidrage med. Dette kan inkludere støtte til redaktionel assistance, kontorpladser, arbejdstidsordninger for redaktørerne, administrativ støtte såvel som posttjenester, udstyr og vedligeholdelse.
NSA dækker udgifter til overflytning af redaktionen (rejser og møder mellem aftrædende og tiltrædende redaktører). NSA dækker udgifterne til ét årligt møde mellem redaktørerne og udgiveren (SAGE) og udgifter til redaktionel repræsentation ved bestyrelsesmøder i NSA. Vedtægterne for ACTA Sociologica kan findes via dette link:
http://nordicsociologicalassociation.org/wp-content/uploads/2018/04/Statutes-for-ACTA-Sociologica.pdf

Ansøgningsprocessen:
Dansk Sociologiforenings bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger, og vurderingen præsenteres for NSA’s bestyrelse. Den endelige beslutning træffes af NSA’s bestyrelse. De nye redaktører informeres om beslutningen senest d. 30. april 2022. De nye redaktører overtager ansvaret for redaktionen 1. januar 2023. De nuværende redaktører hjælper med overflytningen af redaktionen i løbet af efteråret 2022. Forventningen er, at den nye redaktion inviteres til Island til et møde om vidensdeling i forbindelse med NSA2022-konferencen i Reykjavik. En ansøgning kan typisk formidles på 2-3 sider, men der er ikke en øvre grænse. Ud over ansøgningen vedlægges CV for de ansøgende redaktører.

Nedenfor er deadlines og andre vigtige datoer for ansøgningsproceduren og overflytningen af redaktionen fra Island til Danmark:

Deadlines

 • 28/03/2022 Deadline for indsendelse af ansøgninger. Dansk Sociologiforenings bestyrelse vælger hvilke kandidater, der indstilles til at varetage redaktionen. Indstillingen til nye redaktører præsenteres for NSA’s bestyrelse, som træffer den endelige beslutning.
 • 30/4/2022 Nye redaktører informeres om beslutningen inden denne dato.
 • 10-12/8/2022 De nuværende og kommende redaktører afholder et møde, hvor de begynder at forberede processen med at flytte redaktionen (mødet forventes at blive afholdt i Island i løbet af NSA-konferencen: https://nsa2022.is/)
 • 01/01/2023 De nye redaktører overtager ansvaret for redigeringen af Acta Sociologica

I ansøgningen skal redaktørkandidaternes kompetencer og erfaring tydeliggøres, og den foreslåede ordning til en økonomisk og organisatorisk aftale mellem NSA og værtsinstitutionen skal skitseres. Desuden bedes ansøgerne redegøre for deres vision for at udvikle Acta Sociologica i løbet af deres værtsskab. Ansøgninger sendes til lm@samf.ku.dk senest d. 28. marts 2022 kl. 12:00.

For yderligere information kan Dansk Sociologiforenings sekretær kontaktes på: lm@samf.ku.dk

Indkaldelse til generalforsamling

Dansk Sociologiforening indkalder til den årlige generalforsamling i 2022. Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 23. februar 2022 kl. 16:00-18:00 på Zoom.

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af Dansk Sociologiforening. Tilmelding foregår på mail til studentermedhjælper Josefine Ahrensbøll Schultz på: khl693@samf.ku.dk Studentermedhjælper Josefine Ahrensbøll Schultz sender zoomlink til medlemmer af Dansk Sociologiforenings bestyrelse, til redaktionen for Dansk Sociologi og til nye opstillede til diverse poster. De behøver derfor ikke tilmelde sig særskilt.

Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk senest d. 16. februar 2022.

Dagsorden fremgår af Sociologinyt 2021, der er tilgængelig på sociologi.dk her

På vegne af bestyrelsen

Anna Ilsøe, formand

Sociologi i virkeligheden

Om arrangementet
Hvad laver man som sociologistuderende? Hvilke samfundsspørgsmål forsøger sociologer at svare på, og hvilke metoder benytter de i deres undersøgelser? Vi har inviteret tre tidligere sociologistuderende til at fortælle om tre undersøgelser de lavede som studerende. Disse undersøgelser er sammen med ni andre eksempler beskrevet i bogen ”Sociologi i virkeligheden.” Bogen er et studenterdrevet projekt, lavet på Sociologisk Institut, KU. En af redaktørerne vil komme og præsentere bogen. Alle fire gæster vil også fortælle om, hvad de laver i dag, efter de er blevet færdiguddannede som sociologer.

Oplægsholdere
– Louise Anker Nexø, Ph.D.-studerende, Aalborg Universitet
– Sara Dam Arvanaghi, Udviklingskonsulent hos Metroselskabet & Hovedstadens Letbane
– Jonathan Priesholm Gårdhus, Data Analyst at Danish National Police
– Redaktør, Daniel Nordstrand Frantzen, Ph.D.-studerende hos DTU

OBS
Arrangementet afholdes 3/3 kl. 17:00-18:30 i lokale 35.01.05 på Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet. Adresse: Øster Farimagsgade 5, 1353 KøbenhavnOnline-deltagelse er også muligt, men kræver tilmelding ved at sende en mail til khl693@samf.ku.dk med dit navn. Herefter vil du modtage et link til Zoom.Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede.
Giv os meget gerne et praj om, hvorvidt du kommer ved at trykke ”deltager” på facebookbegivenheden: https://www.facebook.com/events/1082513678957109

Vi serverer kaffe/the og snacks til arrangementet.
Vi glæder os meget til at se jer!
Dansk Sociologiforening, Forlaget Columbus og Sociologisk Institut

Nyeste nummer af Dansk Sociologi er udkommet

I denne nye udgave af Dansk Sociologi finder du to artikler og et essay, der alle gør dig klogere på vilkårene for livsudfoldelse i et senmoderne, værdipluralistisk og globaliseret samfund.

Anika Liversage og Betül Özkaya har skrevet artiklen ”At falde fra – beretninger om religiøst frafald på tværs af minoritetsetniske og majoritetsdanske miljøer”. I artiklen analyserer forfatterne erfaringen af og forløb med at falde fra sin tidligere religion, med afsæt i biografisk narrative interviews med personer der har såvel kristen som muslimsk erfaringsbaggrund.

Magnus Andersens artikel ”Pædagogik som fabrik” giver en samtidsdiagnostisk læsning af de sidste fire årtiers institutionalisering af børnepasning i en dansk, velfærdsstatslig kontekst. Argumentet er, at denne historie illustrerer hvordan tidens kognitive kapitalisme gradvist koloniserer statens institutioner i forsøget på at indfange de produktive potentialer ved folks ’levende viden’.

Poul Poder og Morten Emmerik Wøldike har skrevet mindeessay til ære for den afdøde sociolog Henning Bech, under titlen ”Henning Bechs positivt, kritiske nydelsessociologi”. Essayet betoner ikke mindst Bechs positivt-kritiske forsøg på som forsker at udlægge mulighederne for, at mennesker kan agere som oplyste borgere i livsførelsens svære kunst.

Nummeret illustreres af Cecilie Westerbergs kunstværker. Westerberg er i sin kunst ikke mindst optaget af de historiske vidnesbyrd og fortællinger om fortiden, som kan væves i mellemrummet mellem natur, videnskab og folketro på bestemte steder.

Læs mere om det nyeste nummer af Dansk Sociologi på http://dansksociologi.dk/2022/01/nyeste-nummer-af-dansk-sociologi-nr-3-aargang-32-2021-er-udkommet/

For altid at modtage de nyeste numre, meld dig ind i Dansk Sociologiforening eller abonner på tidsskriftet via https://www.djoef-forlag.dk/content/dansk-sociologi

Dansk Sociologi publicerer originalartikler, oversigtsartikler, boganmeldelser, essays, faglige kommentarer og debatindlæg, der har sociologisk relevans. 

Redaktionen lægger vægt på, at tidsskriftet giver et bredt billede af, hvad der foregår i de sociologiske forskningsmiljøer i Danmark, og er åbent for bidrag fra såvel etablerede kræfter som yngre forskerspirer. Der er i Dansk Sociologi både plads til bidrag om nye samfundsfænomener, fortolkninger over klassiske temaer, artikler med skæve vinkler og analyser med spræl.

Dansk Sociologikongres 2022: Forlænget call

Det er stadig muligt at indsende abstracts og forslag til sessioner til Dansk Sociologikongres 2022! Deadline er nemlig blevet udskudt, så det er om at få sendt ind!

Kongressen afholdes i år på DPU, Aarhus Universitet, Campus København den 24.-25. marts 2022.

Hovedtema: Optimeringslogikker, forandringsprocesser og disruption: Konsekvenser for samfund og individer

Nye deadlines:
Deadline for sessioner: 31. januar 2022
Deadline for abstracts: 7. februar 2022

Individuelle abstracts sendes til:
http://sociologi.dk/conference2022/km_abstract.php?key=sW6s8tC85wGfs0Y26oGXRvjLah

Desuden kan forslag til sessioner indsendes via dette link:
http://sociologi.dk/conference2022/sessionproposal.php?key=sW6s8tC85wGfs0Y26oGXRvjLah

Se den opdaterede liste over sessioner på kongressens hjemmeside her

Nordic Sociological Association Conference: Call for sessions

Call for sessions for Nordic Sociological Association Conference (NSA2022), er nu åben. I finder desuden yderligere information her: https://nsa2022.is/
Konferencen finder sted på Island d.10-12 august 2022.

Call for sessions er åben og tilmelding lukker d.15 Januar. Deadline for abstract er d.15 april. 

Myths and Realities of the Nordic Welfare StateThe Nordic countries have long been held up as ideal societies due to, for example, comparatively low levels of inequality, favorable health outcomes, strong welfare states, lack of political corruption and high levels of societal trust. Nonetheless, research has shown that the notion of Nordic societies as ideal may be somewhat overstated and perhaps sometimes unfounded. We invite conference participants to engage in a conversation about the myths and realities of the Nordic welfare state, asking questions such as: Are the Nordic countries truly the feminist paradise they are often depicted as? Are health inequalities really the least pronounced in the Nordic countries? Are Nordic societies inclusive to all immigrants? This broad theme intersects all areas of sociological concern, including inequality, gender, migration, health, crime, the environment, education, religion, politics, culture, or the economy. Our goal is to host an inspiring conference where scholars can both describe Nordic realities but also critically examine myths of Nordic excellence.

Der inviteres til oprettelse af sessions indenfor rammen af konferencens tema, eller andre temaer med en sociologisk interesse.

Call: Dansk Sociologikongres 2022

I Dansk Sociologiforening vil vi gerne sige tak for et godt år 2021 med mange vellykkede arrangementer både online i foråret og senest med mere normale arrangementer med fysisk deltagelse her i efteråret! Foreningen står dog ikke stille, og vi glæder os allerede til det kommende år. 2022 byder blandt andet på Dansk Sociologikongres d. 24. og 25. marts 2022. Allerede nu er der call for papers til kongressen!

Dansk Sociologikongres 2022

For call in English press here

Afdeling for pædagogisk sociologi, Danmarks institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet og Dansk Sociologforening indbyder alle interesserede til Dansk Sociologkongres 2022. Oprindeligt var kongressen planlagt til gennemførelse i marts 2020, men måtte aflyses på grund af COVID-19-nedlukningen. 

Nu genstarter vi forberedelserne til kongressen, der finder sted torsdag og fredag d. 24. og 25. marts 2022, på DPU, Aarhus Universitet, Campus København, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Kongressens hovedtema er: 

Optimeringslogikker, forandringsprocesser og disruption: Konsekvenser for samfund og individer

Det danske samfund gennemlever en række ændringer i denne tid. Vi er vidner til fundamentale omstillinger på tværs af alle brancher og professioner. Disse omstillinger går ofte under modeordet ”disruption” eller mere seriøse koncepter så som den fjerde industrielle revolution. Ikke mindst den langvarige nedlukning i forbindelse med COVID-19 sætter dele af disse forandringsprocesser i relief.

Det er karakteristisk, at forandringernes hastighed ikke længere er lineære, men i højere grad eksponentielle. Samtidig er forandringernes omfang mere omfattende end tidligere: den digitale revolution og kombinationen af den med flere teknologier, som tilsyneladende indebærer paradigmeskift inden for økonomi, erhvervsliv, samfund og den individuelle sfære. Endelig synes forandringerne at være systematiske, dvs. betyde forandring af hele systemer på tværs af nationale grænser, typer af erhverv og det nationale og internationale samfund som helhed.

Denne overordnede forståelse opridser en udvikling, som indeholder et væld af problemstillinger, der ville sprænge rammerne for kongressen, hvis de alle skulle indgå i dagsordenen. Med henblik på at etablere en fokuseret faglig diskussion sættes overskriften ”optimeringslogik” i spil. Ønsket om at optimere og perfektionere har rødder tilbage fra Oplysningstiden og har udgjort en vedvarende tendens i de moderne samfunds selvforståelse. I de senere år har en del forskning f.eks. kunnet knytte denne tankegang til ”konkurrencestaten”. Den sociologisk orienterede corona-forskning forventes at indgå i kongressens sessioner og indlæg.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i Dansk sociologkongres 2022 med papers og sessioner, der behandler sådanne temaer fra forskellige sociologiske vinkler, herunder empiriske studier, men også mere teoretiske perspektiver. Sessioner og papers om andre sociologiske emner er også velkomne.

Keynotes

 • Vanessa Barker, Stockholm University
 • Richard Arum, University of California Irvine

Workshops

Ud over keynotes arrangerer vi også to workshops (parallelt til sessions) med fokus på:

 • “Open Science in the Social Sciences – Issues and Solutions” ved Nate Breznau, Universität Bremen
 • ”Professionalisme og professionalisering” ved Michael May, Hochschule RheinMain, Wiesbaden

Vigtige datoer

 • Deadline for indsendelse af forslag til sessioner: 11. januar 2022. Den 14. januar annonceres de accepterede sessioner. 
 • Deadline for indsendelse af individuelle abstracts:  17. januar. Besked om accept af abstracts:  3. februar.

Et forslag til en session skal indeholde en titel, en kort præsentation af sessionens overordnede tema, navn på organisator, navne på deltagerne (minimum fire til en session) samt individuelle abstracts fra disse deltagere. Abstracts, der indsendes i forbindelse med et forslag til session, behøver ikke også at blive indsendt individuelt. Abstracts bør ikke overstige 300 ord. Submissions in both English and Danish are welcome.

Individuelle abstracts sendes til:

http://sociologi.dk/conference2022/km_abstract.php?key=sW6s8tC85wGfs0Y26oGXRvjLah

Desuden kan forslag til sessioner indsendes via dette link:

http://sociologi.dk/conference2022/sessionproposal.php?key=sW6s8tC85wGfs0Y26oGXRvjLah

Til den aflyste kongres i 2020 indkom forslag til følgende sessioner:

 1. Social Inequality and Social Mobility
 2. Oplevelsesanalyse
 3. Social eksklusion i velfærdsstaten
 4. New Worlds of Work
 5. Smagssociologi
 6. Udfordringer i skolen
 7. Profession og professionalisering
 8. Cultural Lifestyles
 9. Børn som objekt for optimering
 10. Kriminalitet
 11. Partnerskaber og tværsektorielt arbejde.    

Hvis tilmeldte fra den aflyste kongres i 2020 ønsker at fastholde deres session, bedes dette meddelt via ovenstående link.

Dansk Sociologiforening

Dansk Sociologkongres 2022

For call in English press here

Afdeling for pædagogisk sociologi, Danmarks institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet og Dansk Sociologforening indbyder alle interesserede til Dansk Sociologkongres 2022. Oprindeligt var kongressen planlagt til gennemførelse i marts 2020, men måtte aflyses på grund af COVID-19-nedlukningen. 

Nu genstarter vi forberedelserne til kongressen, der finder sted torsdag og fredag d. 24. og 25. marts 2022, på DPU, Aarhus Universitet, Campus København, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Kongressens hovedtema er: 

Optimeringslogikker, forandringsprocesser og disruption: Konsekvenser for samfund og individer

Det danske samfund gennemlever en række ændringer i denne tid. Vi er vidner til fundamentale omstillinger på tværs af alle brancher og professioner. Disse omstillinger går ofte under modeordet ”disruption” eller mere seriøse koncepter så som den fjerde industrielle revolution. Ikke mindst den langvarige nedlukning i forbindelse med COVID-19 sætter dele af disse forandringsprocesser i relief.

Det er karakteristisk, at forandringernes hastighed ikke længere er lineære, men i højere grad eksponentielle. Samtidig er forandringernes omfang mere omfattende end tidligere: den digitale revolution og kombinationen af den med flere teknologier, som tilsyneladende indebærer paradigmeskift inden for økonomi, erhvervsliv, samfund og den individuelle sfære. Endelig synes forandringerne at være systematiske, dvs. betyde forandring af hele systemer på tværs af nationale grænser, typer af erhverv og det nationale og internationale samfund som helhed.

Denne overordnede forståelse opridser en udvikling, som indeholder et væld af problemstillinger, der ville sprænge rammerne for kongressen, hvis de alle skulle indgå i dagsordenen. Med henblik på at etablere en fokuseret faglig diskussion sættes overskriften ”optimeringslogik” i spil. Ønsket om at optimere og perfektionere har rødder tilbage fra Oplysningstiden og har udgjort en vedvarende tendens i de moderne samfunds selvforståelse. I de senere år har en del forskning f.eks. kunnet knytte denne tankegang til ”konkurrencestaten”. Den sociologisk orienterede corona-forskning forventes at indgå i kongressens sessioner og indlæg.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i Dansk sociologkongres 2022 med papers og sessioner, der behandler sådanne temaer fra forskellige sociologiske vinkler, herunder empiriske studier, men også mere teoretiske perspektiver. Sessioner og papers om andre sociologiske emner er også velkomne.

Keynotes: 

Vanessa Barker, Stockholm University

Richard Arum, University of California Irvine

Ud over keynotes arrangerer vi også to workshops (parallelt til sessions) med fokus på:

“Open Science in the Social Sciences – Issues and Solutions”

ved Nate Breznau, Universität Bremen

”Professionalisme og professionalisering” ved Michael May, Hochschule RheinMain, Wiesbaden

Vigtige datoer:

Deadline for indsendelse af forslag til sessioner: 11. januar 2022. Den 14. januar annonceres de accepterede sessioner.

Deadline for indsendelse af individuelle abstracts:  17. januar

Besked om accept af abstracts:  3. februar

Et forslag til en session skal indeholde en titel, en kort præsentation af sessionens overordnede tema, navn på organisator, navne på deltagerne (minimum fire til en session) samt individuelle abstracts fra disse deltagere. Abstracts, der indsendes i forbindelse med et forslag til session, behøver ikke også at blive indsendt individuelt. Abstracts bør ikke overstige 300 ord. Submissions in both English and Danish are welcome

Individuelle abstracts sendes til 

http://sociologi.dk/conference2022/km_abstract.php?key=sW6s8tC85wGfs0Y26oGXRvjLah

Desuden kan forslag til sessioner indsendes via dette link

http://sociologi.dk/conference2022/sessionproposal.php?key=sW6s8tC85wGfs0Y26oGXRvjLah

Til den aflyste kongres i 2020 indkom forslag til følgende sessioner:

 1. Social Inequality and Social Mobility
 2. Oplevelsesanalyse
 3. Social eksklusion i velfærdsstaten
 4. New Worlds of Work
 5. Smagssociologi
 6. Udfordringer i skolen
 7. Profession og professionalisering
 8. Cultural Lifestyles
 9. Børn som objekt for optimering
 10. Kriminalitet
 11. Partnerskaber og tværsektorielt arbejde.    

Hvis tilmeldte fra den aflyste kongres i 2020 ønsker at fastholde deres session, bedes dette meddelt på ovenstående link.