Indkaldelse til generalforsamling

Dansk Sociologiforening indkalder til den årlige generalforsamling i 2022. Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 23. februar 2022 kl. 16:00-18:00 på Zoom.

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af Dansk Sociologiforening. Tilmelding foregår på mail til studentermedhjælper Josefine Ahrensbøll Schultz på: khl693@samf.ku.dk Studentermedhjælper Josefine Ahrensbøll Schultz sender zoomlink til medlemmer af Dansk Sociologiforenings bestyrelse, til redaktionen for Dansk Sociologi og til nye opstillede til diverse poster. De behøver derfor ikke tilmelde sig særskilt.

Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk senest d. 16. februar 2022.

Dagsorden fremgår af Sociologinyt 2021, der er tilgængelig på sociologi.dk her

På vegne af bestyrelsen

Anna Ilsøe, formand

Sociologi i virkeligheden

Om arrangementet
Hvad laver man som sociologistuderende? Hvilke samfundsspørgsmål forsøger sociologer at svare på, og hvilke metoder benytter de i deres undersøgelser? Vi har inviteret tre tidligere sociologistuderende til at fortælle om tre undersøgelser de lavede som studerende. Disse undersøgelser er sammen med ni andre eksempler beskrevet i bogen ”Sociologi i virkeligheden.” Bogen er et studenterdrevet projekt, lavet på Sociologisk Institut, KU. En af redaktørerne vil komme og præsentere bogen. Alle fire gæster vil også fortælle om, hvad de laver i dag, efter de er blevet færdiguddannede som sociologer.

Oplægsholdere
– Louise Anker Nexø, Ph.D.-studerende, Aalborg Universitet
– Sara Dam Arvanaghi, Udviklingskonsulent hos Metroselskabet & Hovedstadens Letbane
– Jonathan Priesholm Gårdhus, Data Analyst at Danish National Police
– Redaktør, Daniel Nordstrand Frantzen, Ph.D.-studerende hos DTU

OBS
Arrangementet afholdes 3/3 kl. 17:00-18:30 i lokale 35.01.05 på Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet. Adresse: Øster Farimagsgade 5, 1353 KøbenhavnOnline-deltagelse er også muligt, men kræver tilmelding ved at sende en mail til khl693@samf.ku.dk med dit navn. Herefter vil du modtage et link til Zoom.Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede.
Giv os meget gerne et praj om, hvorvidt du kommer ved at trykke ”deltager” på facebookbegivenheden: https://www.facebook.com/events/1082513678957109

Vi serverer kaffe/the og snacks til arrangementet.
Vi glæder os meget til at se jer!
Dansk Sociologiforening, Forlaget Columbus og Sociologisk Institut

Nyeste nummer af Dansk Sociologi er udkommet

I denne nye udgave af Dansk Sociologi finder du to artikler og et essay, der alle gør dig klogere på vilkårene for livsudfoldelse i et senmoderne, værdipluralistisk og globaliseret samfund.

Anika Liversage og Betül Özkaya har skrevet artiklen ”At falde fra – beretninger om religiøst frafald på tværs af minoritetsetniske og majoritetsdanske miljøer”. I artiklen analyserer forfatterne erfaringen af og forløb med at falde fra sin tidligere religion, med afsæt i biografisk narrative interviews med personer der har såvel kristen som muslimsk erfaringsbaggrund.

Magnus Andersens artikel ”Pædagogik som fabrik” giver en samtidsdiagnostisk læsning af de sidste fire årtiers institutionalisering af børnepasning i en dansk, velfærdsstatslig kontekst. Argumentet er, at denne historie illustrerer hvordan tidens kognitive kapitalisme gradvist koloniserer statens institutioner i forsøget på at indfange de produktive potentialer ved folks ’levende viden’.

Poul Poder og Morten Emmerik Wøldike har skrevet mindeessay til ære for den afdøde sociolog Henning Bech, under titlen ”Henning Bechs positivt, kritiske nydelsessociologi”. Essayet betoner ikke mindst Bechs positivt-kritiske forsøg på som forsker at udlægge mulighederne for, at mennesker kan agere som oplyste borgere i livsførelsens svære kunst.

Nummeret illustreres af Cecilie Westerbergs kunstværker. Westerberg er i sin kunst ikke mindst optaget af de historiske vidnesbyrd og fortællinger om fortiden, som kan væves i mellemrummet mellem natur, videnskab og folketro på bestemte steder.

Læs mere om det nyeste nummer af Dansk Sociologi på http://dansksociologi.dk/2022/01/nyeste-nummer-af-dansk-sociologi-nr-3-aargang-32-2021-er-udkommet/

For altid at modtage de nyeste numre, meld dig ind i Dansk Sociologiforening eller abonner på tidsskriftet via https://www.djoef-forlag.dk/content/dansk-sociologi

Dansk Sociologi publicerer originalartikler, oversigtsartikler, boganmeldelser, essays, faglige kommentarer og debatindlæg, der har sociologisk relevans. 

Redaktionen lægger vægt på, at tidsskriftet giver et bredt billede af, hvad der foregår i de sociologiske forskningsmiljøer i Danmark, og er åbent for bidrag fra såvel etablerede kræfter som yngre forskerspirer. Der er i Dansk Sociologi både plads til bidrag om nye samfundsfænomener, fortolkninger over klassiske temaer, artikler med skæve vinkler og analyser med spræl.

Dansk Sociologikongres 2022: Forlænget call

Det er stadig muligt at indsende abstracts og forslag til sessioner til Dansk Sociologikongres 2022! Deadline er nemlig blevet udskudt, så det er om at få sendt ind!

Kongressen afholdes i år på DPU, Aarhus Universitet, Campus København den 24.-25. marts 2022.

Hovedtema: Optimeringslogikker, forandringsprocesser og disruption: Konsekvenser for samfund og individer

Nye deadlines:
Deadline for sessioner: 31. januar 2022
Deadline for abstracts: 7. februar 2022

Individuelle abstracts sendes til:
http://sociologi.dk/conference2022/km_abstract.php?key=sW6s8tC85wGfs0Y26oGXRvjLah

Desuden kan forslag til sessioner indsendes via dette link:
http://sociologi.dk/conference2022/sessionproposal.php?key=sW6s8tC85wGfs0Y26oGXRvjLah

Se den opdaterede liste over sessioner på kongressens hjemmeside her

Nordic Sociological Association Conference: Call for sessions

Call for sessions for Nordic Sociological Association Conference (NSA2022), er nu åben. I finder desuden yderligere information her: https://nsa2022.is/
Konferencen finder sted på Island d.10-12 august 2022.

Call for sessions er åben og tilmelding lukker d.15 Januar. Deadline for abstract er d.15 april. 

Myths and Realities of the Nordic Welfare StateThe Nordic countries have long been held up as ideal societies due to, for example, comparatively low levels of inequality, favorable health outcomes, strong welfare states, lack of political corruption and high levels of societal trust. Nonetheless, research has shown that the notion of Nordic societies as ideal may be somewhat overstated and perhaps sometimes unfounded. We invite conference participants to engage in a conversation about the myths and realities of the Nordic welfare state, asking questions such as: Are the Nordic countries truly the feminist paradise they are often depicted as? Are health inequalities really the least pronounced in the Nordic countries? Are Nordic societies inclusive to all immigrants? This broad theme intersects all areas of sociological concern, including inequality, gender, migration, health, crime, the environment, education, religion, politics, culture, or the economy. Our goal is to host an inspiring conference where scholars can both describe Nordic realities but also critically examine myths of Nordic excellence.

Der inviteres til oprettelse af sessions indenfor rammen af konferencens tema, eller andre temaer med en sociologisk interesse.

Call: Dansk Sociologikongres 2022

I Dansk Sociologiforening vil vi gerne sige tak for et godt år 2021 med mange vellykkede arrangementer både online i foråret og senest med mere normale arrangementer med fysisk deltagelse her i efteråret! Foreningen står dog ikke stille, og vi glæder os allerede til det kommende år. 2022 byder blandt andet på Dansk Sociologikongres d. 24. og 25. marts 2022. Allerede nu er der call for papers til kongressen!

Dansk Sociologikongres 2022

For call in English press here

Afdeling for pædagogisk sociologi, Danmarks institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet og Dansk Sociologforening indbyder alle interesserede til Dansk Sociologkongres 2022. Oprindeligt var kongressen planlagt til gennemførelse i marts 2020, men måtte aflyses på grund af COVID-19-nedlukningen. 

Nu genstarter vi forberedelserne til kongressen, der finder sted torsdag og fredag d. 24. og 25. marts 2022, på DPU, Aarhus Universitet, Campus København, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Kongressens hovedtema er: 

Optimeringslogikker, forandringsprocesser og disruption: Konsekvenser for samfund og individer

Det danske samfund gennemlever en række ændringer i denne tid. Vi er vidner til fundamentale omstillinger på tværs af alle brancher og professioner. Disse omstillinger går ofte under modeordet ”disruption” eller mere seriøse koncepter så som den fjerde industrielle revolution. Ikke mindst den langvarige nedlukning i forbindelse med COVID-19 sætter dele af disse forandringsprocesser i relief.

Det er karakteristisk, at forandringernes hastighed ikke længere er lineære, men i højere grad eksponentielle. Samtidig er forandringernes omfang mere omfattende end tidligere: den digitale revolution og kombinationen af den med flere teknologier, som tilsyneladende indebærer paradigmeskift inden for økonomi, erhvervsliv, samfund og den individuelle sfære. Endelig synes forandringerne at være systematiske, dvs. betyde forandring af hele systemer på tværs af nationale grænser, typer af erhverv og det nationale og internationale samfund som helhed.

Denne overordnede forståelse opridser en udvikling, som indeholder et væld af problemstillinger, der ville sprænge rammerne for kongressen, hvis de alle skulle indgå i dagsordenen. Med henblik på at etablere en fokuseret faglig diskussion sættes overskriften ”optimeringslogik” i spil. Ønsket om at optimere og perfektionere har rødder tilbage fra Oplysningstiden og har udgjort en vedvarende tendens i de moderne samfunds selvforståelse. I de senere år har en del forskning f.eks. kunnet knytte denne tankegang til ”konkurrencestaten”. Den sociologisk orienterede corona-forskning forventes at indgå i kongressens sessioner og indlæg.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i Dansk sociologkongres 2022 med papers og sessioner, der behandler sådanne temaer fra forskellige sociologiske vinkler, herunder empiriske studier, men også mere teoretiske perspektiver. Sessioner og papers om andre sociologiske emner er også velkomne.

Keynotes

 • Vanessa Barker, Stockholm University
 • Richard Arum, University of California Irvine

Workshops

Ud over keynotes arrangerer vi også to workshops (parallelt til sessions) med fokus på:

 • “Open Science in the Social Sciences – Issues and Solutions” ved Nate Breznau, Universität Bremen
 • ”Professionalisme og professionalisering” ved Michael May, Hochschule RheinMain, Wiesbaden

Vigtige datoer

 • Deadline for indsendelse af forslag til sessioner: 11. januar 2022. Den 14. januar annonceres de accepterede sessioner. 
 • Deadline for indsendelse af individuelle abstracts:  17. januar. Besked om accept af abstracts:  3. februar.

Et forslag til en session skal indeholde en titel, en kort præsentation af sessionens overordnede tema, navn på organisator, navne på deltagerne (minimum fire til en session) samt individuelle abstracts fra disse deltagere. Abstracts, der indsendes i forbindelse med et forslag til session, behøver ikke også at blive indsendt individuelt. Abstracts bør ikke overstige 300 ord. Submissions in both English and Danish are welcome.

Individuelle abstracts sendes til:

http://sociologi.dk/conference2022/km_abstract.php?key=sW6s8tC85wGfs0Y26oGXRvjLah

Desuden kan forslag til sessioner indsendes via dette link:

http://sociologi.dk/conference2022/sessionproposal.php?key=sW6s8tC85wGfs0Y26oGXRvjLah

Til den aflyste kongres i 2020 indkom forslag til følgende sessioner:

 1. Social Inequality and Social Mobility
 2. Oplevelsesanalyse
 3. Social eksklusion i velfærdsstaten
 4. New Worlds of Work
 5. Smagssociologi
 6. Udfordringer i skolen
 7. Profession og professionalisering
 8. Cultural Lifestyles
 9. Børn som objekt for optimering
 10. Kriminalitet
 11. Partnerskaber og tværsektorielt arbejde.    

Hvis tilmeldte fra den aflyste kongres i 2020 ønsker at fastholde deres session, bedes dette meddelt via ovenstående link.

Dansk Sociologiforening

Dansk Sociologkongres 2022

For call in English press here

Afdeling for pædagogisk sociologi, Danmarks institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet og Dansk Sociologforening indbyder alle interesserede til Dansk Sociologkongres 2022. Oprindeligt var kongressen planlagt til gennemførelse i marts 2020, men måtte aflyses på grund af COVID-19-nedlukningen. 

Nu genstarter vi forberedelserne til kongressen, der finder sted torsdag og fredag d. 24. og 25. marts 2022, på DPU, Aarhus Universitet, Campus København, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Kongressens hovedtema er: 

Optimeringslogikker, forandringsprocesser og disruption: Konsekvenser for samfund og individer

Det danske samfund gennemlever en række ændringer i denne tid. Vi er vidner til fundamentale omstillinger på tværs af alle brancher og professioner. Disse omstillinger går ofte under modeordet ”disruption” eller mere seriøse koncepter så som den fjerde industrielle revolution. Ikke mindst den langvarige nedlukning i forbindelse med COVID-19 sætter dele af disse forandringsprocesser i relief.

Det er karakteristisk, at forandringernes hastighed ikke længere er lineære, men i højere grad eksponentielle. Samtidig er forandringernes omfang mere omfattende end tidligere: den digitale revolution og kombinationen af den med flere teknologier, som tilsyneladende indebærer paradigmeskift inden for økonomi, erhvervsliv, samfund og den individuelle sfære. Endelig synes forandringerne at være systematiske, dvs. betyde forandring af hele systemer på tværs af nationale grænser, typer af erhverv og det nationale og internationale samfund som helhed.

Denne overordnede forståelse opridser en udvikling, som indeholder et væld af problemstillinger, der ville sprænge rammerne for kongressen, hvis de alle skulle indgå i dagsordenen. Med henblik på at etablere en fokuseret faglig diskussion sættes overskriften ”optimeringslogik” i spil. Ønsket om at optimere og perfektionere har rødder tilbage fra Oplysningstiden og har udgjort en vedvarende tendens i de moderne samfunds selvforståelse. I de senere år har en del forskning f.eks. kunnet knytte denne tankegang til ”konkurrencestaten”. Den sociologisk orienterede corona-forskning forventes at indgå i kongressens sessioner og indlæg.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i Dansk sociologkongres 2022 med papers og sessioner, der behandler sådanne temaer fra forskellige sociologiske vinkler, herunder empiriske studier, men også mere teoretiske perspektiver. Sessioner og papers om andre sociologiske emner er også velkomne.

Keynotes: 

Vanessa Barker, Stockholm University

Richard Arum, University of California Irvine

Ud over keynotes arrangerer vi også to workshops (parallelt til sessions) med fokus på:

“Open Science in the Social Sciences – Issues and Solutions”

ved Nate Breznau, Universität Bremen

”Professionalisme og professionalisering” ved Michael May, Hochschule RheinMain, Wiesbaden

Vigtige datoer:

Deadline for indsendelse af forslag til sessioner: 11. januar 2022. Den 14. januar annonceres de accepterede sessioner.

Deadline for indsendelse af individuelle abstracts:  17. januar

Besked om accept af abstracts:  3. februar

Et forslag til en session skal indeholde en titel, en kort præsentation af sessionens overordnede tema, navn på organisator, navne på deltagerne (minimum fire til en session) samt individuelle abstracts fra disse deltagere. Abstracts, der indsendes i forbindelse med et forslag til session, behøver ikke også at blive indsendt individuelt. Abstracts bør ikke overstige 300 ord. Submissions in both English and Danish are welcome

Individuelle abstracts sendes til 

http://sociologi.dk/conference2022/km_abstract.php?key=sW6s8tC85wGfs0Y26oGXRvjLah

Desuden kan forslag til sessioner indsendes via dette link

http://sociologi.dk/conference2022/sessionproposal.php?key=sW6s8tC85wGfs0Y26oGXRvjLah

Til den aflyste kongres i 2020 indkom forslag til følgende sessioner:

 1. Social Inequality and Social Mobility
 2. Oplevelsesanalyse
 3. Social eksklusion i velfærdsstaten
 4. New Worlds of Work
 5. Smagssociologi
 6. Udfordringer i skolen
 7. Profession og professionalisering
 8. Cultural Lifestyles
 9. Børn som objekt for optimering
 10. Kriminalitet
 11. Partnerskaber og tværsektorielt arbejde.    

Hvis tilmeldte fra den aflyste kongres i 2020 ønsker at fastholde deres session, bedes dette meddelt på ovenstående link.

Nyeste nummer af Dansk Sociologi, nr. 2, årgang 32, 2021 er udkommet

I det nye nummer af Dansk Sociologi har du nu muligheden for at få en hurtig og grundig indføring i Boltanski og Thévenots De la justification  i artiklen ”De la justification 30 år efter: En kortlægning af udbredelse og anvendelser”. 

De franske sociologer vedbliver at have en central position i udviklingen af dansk sociologi og i artiklen tager Martin Severin Frandsen, Magnus Paulsen Hansen, Pelle Korsbæk Sørensen og Nicole Thualagant os igennem De la justification og giver os en reminder om de mange og forskellige anvendelser og debatter, som værket har givet anledning til. 

I nummeret bringer vi også en artikel ”Viden og ikke-viden i omgangen med zoonoser – belyst med husdyr-MRSA som case”, der er skrevet af Morten Knudsen og Sharon Kishik. Det er en meget aktuel artikel oven på 1½ års corona i Danmark, hvor viden og ikke-viden har floreret samtidigt. Artiklen stiller skarpt på, hvordan samfund og organisationer håndterer kombinationen af viden og ikke-viden. Artiklen argumenterer for at uvidenhed er noget, aktører skaber og er noget, der kan bringes strategisk i spil, hvor viden gøres usikker, holdes tilbage og skjules for andre. 

Læs mere om det nyeste nummer af Dansk Sociologi på http://dansksociologi.dk/2021/12/nyeste-nummer-af-dansk-sociologi-nr-2-aargang-32-2021-er-udkommet/

For altid at modtage de nyeste numre, meld dig ind i Dansk Sociologiforening eller abonner på tidskriftet via https://www.djoef-forlag.dk/content/dansk-sociologi

Dansk Sociologi publicerer originalartikler, oversigtsartikler, boganmeldelser, essays, faglige kommentarer og debatindlæg, der har sociologisk relevans. 

Redaktionen lægger vægt på, at tidsskriftet giver et bredt billede af, hvad der foregår i de sociologiske forskningsmiljøer i Danmark, og er åbent for bidrag fra såvel etablerede kræfter som yngre forskerspirer. Der er i Dansk Sociologi både plads til bidrag om nye samfundsfænomener, fortolkninger over klassiske temaer, artikler med skæve vinkler og analyser med spræl.

Intersektionalitet – et nyt redskab i den sociologiske værktøjskasse?

3. november inviterede vi i Dansk Sociologiforening til oplæg om intersektionalitet ved Sune Qvotrup Jensen og Ann-Dorte Christensen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Oplægget foregik på Aalborg Universitet Sydhavnen, og flere deltagere så desuden med over Zoom. 

Til arrangementet holdt Ann-Dorte og Sune først et oplæg om intersektionalitet som begreb og hvordan man kan arbejde intersektionelt i sociologien. Herefter var der mange gode spørgsmål fra publikum, blandt andet blev der spurgt yderligere ind til, hvordan man kan arbejde empirisk med intersektionalitet. Til det har Ann-Dorte og Sune sammensat følgende referenceliste til dem, der vil dykke mere ned i emnet:

Forslag til litteratur til intersektionelle empiriske analyser med kvalitative sociologiske tilgange:

 • McCall, Leslie 2005:”The Complexity of Intersectionality”. Signs, 30 (3): 1771-1800.
 • Choo, Hae Yeon & Feree, Myra Marx 2010: “Practicing intersectionality in sociological research: a critical analysis of inclusions, interactions, and institutions in the study of inequalities”. Sociological Theory, 28:129-149.
 • Christensen, Ann-Dorte and Jensen Sune Qvotrup (2012); Doing Intersectional Analysis: Methodological Implications for Qualitative Research”, NORA Nordic Journal for Feminist and Gender Research, vol. 20 (2), pp. 109-125.
 • Temanummer 2006: European Journal of Women’s Studies, European Journal of Women’s Studies, vol. 13 (3).
 • Temanummer 2019: Dansk Sociologi, vol. 31(2).
 • Jensen, Sune Qvotrup & Christensen Ann-Dorte 2011: ”Intersektionalitet som sociologisk begreb”. Dansk Sociologi, 22(4):71-88.
 • Christensen, Ann-Dorte and Sune Qvotrup Jensen (2020): “Intersectionality”, in Lucas Gottzén, Ulf Mellström and Tamara Shefer (eds.) International Handbook of Masculinity Studies, Routledge, pp.81-91.
 • Temanummer 2020: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, vol. 28 (3): “Intersectionality. Yes! But how?” https://www.tandfonline.com/toc/swom20/28/3

Vi siger tak for et vellykket arrangement til både oplægsholdere og deltagere!

Dansk Sociologiforening

Samtale om klimakrisen og den bæredygtige stat med sociologerne Anders Blok og Rasmus Willig

I Dansk Sociologiforening inviterer vi til endnu et spændende arrangement i efteråret. Denne gang drejer det sig om klimakrisen og den bæredygtige stat, når vi i samarbejde med Hans Reitzels Forlag inviterer til samtale med Anders Blok og Rasmus Willig. Læs mere om arrangementet nedenfor.

Husk desuden, at du kan følge med i opdateringer i foreningen og tilføjelser til efterårets arrangementer på vores hjemmesideFacebookside og Instagram.

Både velfærds- og konkurrencestaten har som analytiske perspektiver og som fungerende statsformer vist sig utilstrækkelige, når det drejer sig om at handle på klima- og biodiversitetskriserne.

De to ideologisk konkurrerende statsformer, der både fylder i den offentlige debat og er på pensumlisterne på alle landets læreanstalter, hverken handler eller svarer på de enorme kriser, men er tværtimod med til at forværre dem. Og de politikere, der bebor de gamle statsformer, virker handlingslammede imens protesterne vokser. Hvad gør vi så qnu. I en samtale med de to sociologer, vil vi høre om deres bud på alternativer og tanker om de kollektive processer, som griber ind i stat, marked og civilsamfund, og som i sidste ende må munde ud i en helt ny statsform, den bæredygtige stat.

Arrangementet afholdes i et samarbejde mellem Dansk Sociologiforening og Hans Reitzels forlag/Gyldendal uddannelse.

Arrangementet finder sted torsdag den 14/10 kl. 15:30 – 17:00 hos Gyldendal, Klareboderne 3. 1115 København K. Eventet begynder præcis kl. 15:30 (Kom gerne 5 minutter før).

Alle er velkomne! Og debatten fejres med et lille glas og lidt snacks efterfølgende.

Bogen bliver solgt med 20 % rabat til lejligheden.

Giv os gerne et praj om, hvorvidt du kommer, ved at trykke “deltager” på facebook-begivenheden.

Kom og vær med til klimadebat!

Mange hilsner,

Dansk Sociologiforening