COVID-19 aflysninger

Kære medlemmer og alle, der følger Dansk Sociologiforening.

I lyset af den nuværende situation med COVID-19, har vi valgt at udskyde eller lukke ned for vores kommende arrangementer ind til sommerferien. Vi giver besked, når vi starter op igen.
I mellemtiden forsætter vi arbejdet i foreningen på de indre linjer. Pas godt på jer selv og hinanden.

Det vil fortsat være muligt at kontakte foreningen på 3532 3502 samt mail lm@samf.ku.dk

CONFERENCE POSTPONED – NEW DATE 2021

DANSK SOCIOLOGIKONGRES 2020

Hovedtema: Optimeringslogikker og forandringsprocesser: Konsekvenser for samfund og individer

OBS: Ny deadline for indsendelse af abstracts og forslag til sessioner: 6. februar

Afdeling for pædagogisk sociologi, Dansk Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet og Dansk Sociologiforening indbyder alle interesserede til Dansk Sociologikongres 2020.

Kongressen afholdes på DPU, Aarhus Universitet, Campus København den 26.-27. marts 2020.

Det danske samfund gennemlever en række ændringer i denne tid. Vi er vidner til fundamentale omstillinger på tværs af alle brancher og professioner. Disse omstillinger går ofte under modeordet ”disruption” eller mere seriøse koncepter så som den fjerde industrielle revolution.

Det karakteristiske er, at forandringernes hastighed ikke længere er lineære, men i højere grad eksponentielle. Samtidig er forandringernes omfang mere omfattende end tidligere: den digitale revolution og kombinationen af den med flere teknologier, som tilsyneladende indebærer paradigmeskift inden for økonomi, erhvervsliv, samfund og den individuelle sfære. Endelig synes forandringerne at være systematiske, dvs. betyde forandring af hele systemer på tværs af nationale grænser, typer af erhverv og det nationale og internationale samfund som helhed.

Denne overordnede forståelse opridser en udvikling, som indeholder problemstillinger, der ville sprænge rammerne for kongressen. Med henblik på at etablere en fokuseret faglig diskussion sættes overskriften ”optimeringslogik” i spil. Ønsket om at optimere og perfektionere har rødder tilbage fra Oplysningstiden og har udgjort en vedvarende tendens i de moderne samfunds selvforståelse. I de senere år har en del forskning f.eks. kunnet knytte denne tankegang til ”konkurrencestaten”. Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i Sociologiforeningens kongres med papers og sessioner, der behandler sådanne temaer fra forskellige sociologiske vinkler, herunder empiriske studier, men også mere teoretiske perspektiver. Sessioner og papers om andre sociologiske emner er også velkomne.

Keynotes

 • Vera King, Universität Frankfurt am Main: Irresistible Interactions – Cultural change and psychic development in the age of digitization and optimization
 • Richard Arum, University of California Irvine: Optimization in Tertiary Education: Possibilities and Limitations of Next Generation Measurement Systems

Workshop

Nate Breznau, University of Bremen: “Sociology and Open Science” (download working paper)

Panel debat

“The future of higher education: North American and European Perspectives” (planlagt fredag eftermidag afternoon)

Confirmed Panel members: Richard Arum (Dean School of Education, UC Irvine), Hanne Leth Andersen (Rector University of Roskilde), Susan Wright (Professor at DPU and Leader of the Center for Higher Education Futures, CHEF)

Vigtige Datoer

 • Deadline for indsendelse af individuelle abstracts: 6. februar
 • Deadline for indsendelse af forslag til sessioner: 6. februar
 • Besked om accept af abstracts og sessioner: 13. februar

Et forslag til en session skal indeholde en titel, en kort præsentation af sessionens overordnede tema, navn på organisator, navne på deltagerne (minimum tre til en session) samt individuelle abstracts fra disse deltagere. Abstracts, der indsendes i forbindelse med et forslag til session, behøver ikke også at blive indsendt individuelt

Abstracts bedes sendes via hjemmesiden: https://konferencer.au.dk/dansk-sociologikongres-2020/

Forslag til sessioner sendes til sociologikongres@edu.au.dk

Metodekursus: Intersektionalitet, torsdag den 19. marts

Kære medlem

Husk, at vi om mindre end to uger inviterer til metodekursus i intersektionalitet. Du kan tilmelde dig her: Kursustilmelding

Om arrangementet:

Begrebet om intersektionalitet har i de senere år vundet mere og mere indpas i sociologien, særligt internationalt. Målet med dette metodekursus er at give en bred introduktion til begrebet i en dansk sammenhæng såvel som at invitere deltagerne til at reflektere over hvornår intersektionelle perspektiver og analyser kan berige deres eget arbejde – både indenfor og udenfor universitetet.

Begrebet om intersektionalitet har rødder i analyser af, hvordan sorte kvinder i USA er ramt af en dobbelt marginalisering, da de ulighedsstrukturer, de indgår i qua deres køn og deres race, er sammenvævede på en måde, der former deres subjektpositioner. Begrebet åbner således for at forstå og beskrive kompleksiteten i systemisk ulighed. I bredere forstand, og måske særligt i en europæisk kontekst, er begrebet også blevet udviklet til at forstå, hvordan mange forskellige former for sociale differentiering så som klasse, race, køn, seksualitet, handicap, kropsstørrelse mv. gensidigt former hinanden på tværs af mikro-, meso og makroniveauer.

Dette kursus tager udgangspunkt i en introduktion til begrebet teoretiske historie og analytiske brug, men vi vil undervejs også prøve kræfter med perspektivet både på en udvalgt case samt egne problemstillinger hentet fra arbejde eller studie.

Kurset er relevant for dig, som arbejder med ulighed, ligestilling, inklusion, marginalisering, socialt udsatte, diskrimination etc. Eller dig som bare gerne vil blive bedre til at lave magtanalyser, der tager højde for den sociale kompleksitet i vore samfund.

Kurset finder sted torsdag den 19. marts klokken 13:00 – 17:00 i lokalet Studio 2 på Aalborg Universitet i København SV.

Kursets undervisere:

Ann-Dorte Christensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet og Yvonne Mørck, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet – der sammen med Stine Tidemann Faber har redigeret et nyere nummer af tidsskriftet Dansk Sociologi om Intersektionalitet

 

De bedste hilsner

Dansk Sociologiforening

Open access

Tirsdag den 25. februar inviterede Dansk Sociologiforening til oplæg og paneldebat om open access. Oplæggene blev afholdt af Jørgen Burchardt (forsker i viden, teknologi og organisation, Museum Vestfyn) Mikkel Willum Johansen (lektor i videnskabsteori ved institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet) og Hanne Andersen (professor i videnskabsteori og institutleder på institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet). Debatten blev modereret af Barbara Fersch fra Dansk Sociologiforening.

Oplæggene om open access kan høres her:

FORÅRET ER PÅ VEJ – Forårsprogram, paneldebat og metodekursus

Forårsprogrammet 2020

Foråret er på vej, og i selvskab med dette kommer også en masse spændende arrangementer i Dansk Sociologiforening. Vi ser frem til både en paneldebat om Open Access og dens betydning for forskningen, at dykke ned i intersektionalitet og at høre mere om sociologiens problemer i nye belysninger.

Husk at du kan følge med i opdateringer og tilføjelser til forårets arrangementer på vores hjemmeside og på vores Facebookside.

 

Paneldebat og oplæg: ”Vejen mod Open Access”

I Dansk Sociologiforening inviterer vi tirsdag d. 25. februar kl. 16.00-18.00 til oplæg om Open Acces.

I de senere år er der kommet mere og mere politisk enighed om, at der ønskes open science og især open access, dvs. fri adgang til alle forskningspublikationer. Danmarks nationale strategi for open access har f.eks. som målsætning at alle fagfællesbedømte forskningsartikler publiceres open access om 5 år. Hvor er vi på vejen derhen? Hvad er udfordringer og problemer med open access, i forhold publicering? Er målsætningen for ambitiøse eller er den måske ikke ambitiøse nok?

Vi har derfor inviteret tre personer, der vil fortælle om deres arbejde og interesse for open access. Præsentationerne danner udgangspunkt for en åben diskussion med spørgsmål fra salen, der vil gøre os klogere på processen og nuancerne i open access.

De tre personer er:

Hanne Andersen: Hanne er professor i videnskabsteori og institutleder på Institut for Naturfagenes Didaktik. Hun har både som forsker og som leder interesseret sig for sammenhænge mellem publikationspraksisser, meritering og integritet. Hun er endvidere tidligere hovedredaktør af det internationale tidsskrift Centaurus – The official journal of the European Society for the History of Science, og hun er for tiden medlem af Nævnet for Uredelighed.

Jørgen Burchardt: Jørgen Burchardt forsker i viden, teknologi og organisation set i et historisk perspektiv. Sideløbende er han redaktør af videnskabelige tidsskrifter. Blandt andet var han drivende kraft i 1999 til at gøre Tidsskrift for Arbejdsliv til det som nu er Danmarks ældste open access tidsskrift.

Mikkel Willum Johansen: Mikkel er lektor i videnskabsteori ved Institut for Naturfagenes Didaktik. Mikkel Willum Johansen beskæftiger sig bl.a. med spørgsmål om forskningsintegritet og har i den forbindelse deltaget i debatten om såkaldte predatory journals de officielle, danske BFI-lister.

Vi byder på kaffe/the under arrangementet.

Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede, men kræver tilmelding via mail til Jonas Stage på jonasts@socsci.aau.dk.

Du kan finde opdateringer og følge med på Facebook-begivenheden her.

Arrangementet finder sted tirsdag d. 25. februar kl. 16.00 – 18.00 i lokale 35.01.06 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, bygning 35.

 

Metodekursus: Intersektionalitet – hvad, hvorfor og hvordan?

Torsdag den 19. marts inviterer vi til metodekursus om intersektionalitet. Kurset er kun for medlemmer af Dansk Sociologiforening.

Begrebet om intersektionalitet har de senere år vundet mere og mere indpas i sociologien, særligt internationalt. Målet med dette metodekursus er at give en bred introduktion til begrebet i en dansk sammenhæng såvel som at invitere deltagerne til at reflektere over hvornår intersektionelle perspektiver og analyser kan berige deres eget arbejde – både indenfor og udenfor universitetet.

Begrebet om intersektionalitet har rødder i analyser af, hvordan sorte kvinder i USA er ramt af en dobbelt marginalisering, da de ulighedsstrukturer, de indgår i qua deres køn og deres race, er sammenvævede på en måde, der former deres subjektspositioner. Begrebet åbner således for at forstå og beskrive kompleksiteten i systemisk ulighed. I bredere forstand, og måske særligt i en europæisk kontekst, er begrebet også blevet udviklet til at forstå, hvordan mange forskellige former for sociale differentiering så som klasse, race, køn, seksualitet, handicap, kropsstørrelse mv. gensidigt former hinanden på tværs af mikro-, meso og makroniveauer.

Dette kursus tager udgangspunkt i en introduktion til begrebet teoretiske historie og analytiske brug, men vi vil undervejs også prøve kræfter med perspektivet både på en udvalgt case samt egne problemstillinger hentet fra arbejde eller studie.

Kurset er relevant for dig, som arbejder med ulighed, ligestilling, inklusion, marginalisering, socialt udsatte, diskrimination etc. Eller dig som bare gerne vil blive bedre til at lave magtanalyser, der tager højde for den sociale kompleksitet i vore samfund.

Kursets undervisere: Ann-Dorte Christensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet og Yvonne Mørck, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet – der sammen med Stine Tidemann Faber har redigeret et nyere nummer af tidsskriftet Dansk Sociologi om Intersektionalitet.

Tilmelding til arrangementet foregår her. Du kan finde opdateringer og følge med på Facebook-begivenheden her

Arrangementet finder sted torsdag d. 19. marts kl. 13.00 – 17.00 i lokalet Studio 2 på Aalborg Universitet i København SV.

 

Vi glæder os til endnu god sæson og masser af spændende oplæg og debatter med sammen med alle jer!

 

De bedste hilsner

Dansk sociologiforening

c/o Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Tlf: 35 32 35 02, www.sociologi.dk

Metodekursus: Intersektionalitet – hvad, hvorfor og hvordan

Begrebet om intersektionalitet har de senere år vundet mere og mere indpas i sociologien, særligt internationalt. Målet med dette metodekursus er at give en bred introduktion til begrebet i en dansk sammenhæng såvel som at invitere deltagerne til at reflektere over hvornår intersektionelle perspektiver og analyser kan berige deres eget arbejde – både indenfor og udenfor universitetet.

Begrebet om intersektionalitet har rødder i analyser af, hvordan sorte kvinder i USA er ramt af en dobbelt marginalisering, da de ulighedsstrukturer, de indgår i qua deres køn og deres race, er sammenvævede på en måde, der former deres subjektpositioner. Begrebet åbner således for at forstå og beskrive kompleksiteten i systemisk ulighed. I bredere forstand, og måske særligt i en europæisk kontekst, er begrebet også blevet udviklet til at forstå, hvordan mange forskellige former for sociale differentiering så som klasse, race, køn, seksualitet, handicap, kropsstørrelse mv. gensidigt former hinanden på tværs af mikro-, meso og makroniveauer.

Dette kursus tager udgangspunkt i en introduktion til begrebet teoretiske historie og analytiske brug, men vi vil undervejs også prøve kræfter med perspektivet både på en udvalgt case samt egne problemstillinger hentet fra arbejde eller studie.

Kurset er relevant for dig, som arbejder med ulighed, ligestilling, inklusion, marginalisering, socialt udsatte, diskrimination etc. Eller dig som bare gerne vil blive bedre til at lave magtanalyser, der tager højde for den sociale kompleksitet i vore samfund.

Kurset finder sted torsdag den 19. marts klokken 13:00 – 17:00 i lokalet Studio 2 på Aalborg Universitet i København SV.

Kursets undervisere: Ann-Dorte Christensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet og Yvonne Mørck, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet – der sammen med Stine Tidemann Faber har redigeret et nyere nummer af tidsskriftet Dansk Sociologi om Intersektionalitet

 

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse

Dansk Sociologiforening indkalder til den årlige generalforsamling i 2020.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 25. februar 2020, kl. 18:45-20:00 på Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh, lokale 16.2.55.

Et kort over Center for Sundhed og Samfund kan ses her: https://app.mapsindoors.com/ku/index.html, hvor lokale 16.2.55 ligger i bygning 16.

Tilmelding er ikke nødvendig. Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk senest d. 16. februar 2020.

Deltagelse via Skype kan arrangeres efter aftale ved henvendelse på lm@samf.ku.dk senest 20. februar 2020.

Dagsorden fremgår af Sociologinyt 2019, der er tilgængelig på sociologi.dk her.

Der serveres et let måltid inden generalforsamlingen.

 

På vegne af bestyrelsen

Anna Ilsøe, formand

Indkaldelse til generalforsamling samt arrangement om Open Access

Indkaldelse

Dansk Sociologiforening indkalder til den årlige generalforsamling i 2020.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 25. februar 2020, kl. 18:45-20:00 på Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh, lokale 16.2.55.

Et kort over Center for Sundhed og Samfund kan ses her: https://app.mapsindoors.com/ku/index.html, hvor lokale 16.2.55 ligger i bygning 16.

Tilmelding er ikke nødvendig. Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk senest d. 16. februar 2020.

Deltagelse via Skype kan arrangeres efter aftale ved henvendelse på lm@samf.ku.dk senest 20. februar 2020.

Dagsorden fremgår af Sociologinyt 2019, der er tilgængelig på sociologi.dk her.

 

På vegne af bestyrelsen

Anna Ilsøe, formand

 

Vejen mod Open Access

Inden Generalforsamlingen løber af stablen, har du mulighed for at deltage i vores arrangement ”Vejen mod Open Access”. Vi har inviteret Hanne Andersen, Jørgen Buchardt og Mikkel Willum Johansen til en paneldebat, der skal gøre os klagere på processen og nuancerne i Open Access. Arrangementet finder sted kl. 16.00 – 18.00 på Center for Sundhed og Samfund i lokale 35.01.06. Følg med på vores Facebook for opdateringer og mere information.

 

Med venlig hilsen

Dansk Sociologiforening

Framing Agnes

– Filmvisning og samtale om transkønnede personers liv og erfaringer som genstand for vidensproduktion

Med udgangspunkt i kortfilmen Framing Agnes fra 2019, inviterer Dansk Sociologiforening i samarbejde med MIX Copenhagen – LGBTQ+ filmfestival til en samtale om, hvordan transpersoner og deres livshistorier gøres til genstand for forskning. Med udgangspunkt i filmen, der problematiserer, hvordan offentlighedens interesse for kønsnonkonforme liv er formet af lige dele sygeliggørelse og sensationalisme, reflekterer tre kønsforskere i fællesskab over, hvordan menneskers liv og deres livshistorier kan gøres til grundlaget for vidensproduktion og (norm)kritisk analyse, såvel som hvordan denne forskning indvirker på den retsmedicinske regulering af kønsnonkonforme liv.

Historien om Agnes

I 1967 udgav den amerikanske sociolog Harold Garfinkel bogen Studies in Ethnometodology. I et kapital af bogen er omdrejningspunktet for Garfinkels diskussion af hverdagslivet og den sociale produktion af mening fortællingen om Agnes som i 1958 opsøgte lægerne på University of California i LA, som Garfinkel var tilknyttet, for at få adgang til kønsbekræftende kirurgi. Som et led i at blive godkendt til denne behandling, sagde Agnes ja til at blive interviewet af Garfinkel, hvilket resulterede i mere end 70 timers samtale, der kom til at danne grundlag for hans teorier om socialitet og identitet. I hvilket omfang Garfinkels interviews var medvirkende til den medicinske diagnosticering af Agnes er ikke klart. Garfinkels analyser peger imidlertid på, at Agnes var meget bevidst om sin egen position som forskningssubjekt og den betydning, hendes medvirken i hans forskning kan have for hendes adgang til behandling. Fortællingen om Agnes fik siden et andet liv udenfor Garfinkels bog, idet den er recirkuleret flere gange i den voksende mængde tekster, der både inden for og uden for den akademiske verden har skabt et nyt felt af ikke-medicinsk vidensproduktion om kønsnonkonforme liv.

Om filmen

I 2018 fik filmskaber Chase Joynt og sociolog Kristen Schilt adgang til Garfinkels arkiver, som var blevet gemt efter hans død i 2011. Her fandt de ikke alene udskrifterne af samtalerne med Agnes, men også interviews med mange andre kønsnonkonforme personer fra den sidste halvdel af 1950’ernes Los Angeles. Framing Agnes bringer disse historier til live i en hybridform mellem dokumentar og fiktion, hvor skuespillernes egne livshistorier vikler sig ind i karakterenes.

Om arrangementet

I samtalen deltager medieforsker Tobias Raun fra Roskilde Universitet, historiker Sølve M. Holm, Karlstads Universitet, og sociolog Anna Sofie Bach, Syddansk Universitet.

Filmen tager 20 minutter og er på engelsk (uden undertekster). Samtalen foregår på dansk.

Der er niveaufri adgang til lokalet.

Vi serverer kaffe/the under arrangementet.

Arrangementet finder sted fredag d. 31. januar kl. 16.00 – 17.30 i lokale 35.01.44 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

OBS: Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede.

Giv os meget gerne et praj om, hvorvidt du kommer ved at trykke ”deltager” på Facebook-begivenheden. Her kan du også finde opdateringer, hjælp til at finde vej mm.

Vi glæder os til at se jer alle!

Dansk Sociologiforening og MIX Copenhagen

Glædelig jul og tak for i år!

Glædelig jul og tak for i år! – Sociologisk Magasin og to kongresser i det nye år

En julegave fra Dansk Sociologiforening – Sociologisk Magasin ”Portrætter fra de sociologiske uddannelser i Danmark”

I 2019 satte vi i Dansk Sociologiforening et nyt projekt i gang, hvor vi ville, besøge de tre ”rene” sociologiuddannelser i Danmark: Esbjerg, Aalborg og København. Vi ønskede at bidrage med en række fortællinger fra uddannelserne, der kunne give alle interesserede mulighed for at danne et indtryk af de tre sociologiuddannelser.

Det blev til et projekt, der sendte vores studentermedhjælper Katrine Stribæk på tværs af landet for at møde studerende og studieledere på de tre sociologiuddannelser i København, Aalborg og Esbjerg. Her har hun, udover at interviewe, også delt billeder og videoer løbende gennem Dansk Sociologiforenings sociale medier, Facebook og Instagram. De ni interviews har handlet om uddannelserne og deres rammer, alle med en personlig vinkel. Under interviewene er vi kommet ind på alt fra uddannelsernes faglige opbygninger, til det sociale liv, de fysiske rammer, studiebyerne og fremtidsplanerne på hver af uddannelserne. Alt dette er blevet til dette tredje nummer af Sociologisk Magasin, hvor vi på baggrund af ni interviews tegner nogle individuelle portrætter fra de tre uddannelser.

Du kan nu læse de ni portrætter i den 3. udgave af Sociologisk Magasin med titlen ”Portrætter fra de danske sociologiuddannelser”. Magasinet finder du her.

Vi håber, at portrætterne kan bidrage med en ny og bedre forståelse af det sociologiske uddannelseslandskab. God læselyst!

 

Call for papers: Dansk Sociologikongres 2020

Hovedtema: Optimeringslogikker og forandringsprocesser: Konsekvenser for samfund og individer

Afdeling for pædagogisk sociologi, Dansk Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet og Dansk Sociologiforening indbyder alle interesserede til Dansk Sociologikongres 2020.

Kongressen afholdes på DPU, Aarhus Universitet, Campus København den 26.-27. marts 2020.

Det danske samfund gennemlever en række ændringer i denne tid. Vi er vidner til fundamentale omstillinger på tværs af alle brancher og professioner. Disse omstillinger går ofte under modeordet ”disruption” eller mere seriøse koncepter så som den fjerde industrielle revolution.

Det karakteristiske er, at forandringernes hastighed ikke længere er lineære, men i højere grad eksponentielle. Samtidig er forandringernes omfang mere omfattende end tidligere: den digitale revolution og kombinationen af den med flere teknologier, som tilsyneladende indebærer paradigmeskift inden for økonomi, erhvervsliv, samfund og den individuelle sfære. Endelig synes forandringerne at være systematiske, dvs. betyde forandring af hele systemer på tværs af nationale grænser, typer af erhverv og det nationale og internationale samfund som helhed.

Denne overordnede forståelse opridser en udvikling, som indeholder problemstillinger, der ville sprænge rammerne for kongressen. Med henblik på at etablere en fokuseret faglig diskussion sættes overskriften ”optimeringslogik” i spil. Ønsket om at optimere og perfektionere har rødder tilbage fra Oplysningstiden og har udgjort en vedvarende tendens i de moderne samfunds selvforståelse. I de senere år har en del forskning f.eks. kunnet knytte denne tankegang til ”konkurrencestaten”. Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i Sociologiforeningens kongres med papers og sessioner, der behandler sådanne temaer fra forskellige sociologiske vinkler, herunder empiriske studier, men også mere teoretiske perspektiver. Sessioner og papers om andre sociologiske emner er også velkomne.

Keynotes

 • Vera King, Universität Frankfurt am Main
 • Richard Arum, University of California Irvine

 Vigtige Datoer

 • Deadline for indsendelse af individuelle abstracts: 17. januar
 • Deadline for indsendelse af forslag til sessioner: 17 januar
 • Besked om accept af abstracts og sessioner: 3. februar

Et forslag til en session skal indeholde en titel, en kort præsentation af sessionens overordnede tema, navn på organisator, navne på deltagerne (minimum tre til en session) samt individuelle abstracts fra disse deltagere. Abstracts, der indsendes i forbindelse med et forslag til session, behøver ikke også at blive indsendt individuelt

Abstracts bedes sendes via hjemmesiden: https://konferencer.au.dk/dansk-sociologikongres-2020/ 

Forslag til sessioner sendes til sociologikongres@edu.au.dk

Call for sessions: Nordic Sociological Association Conference 2020

Call for session, deadline January 15th, 2020

Dear colleagues and fellow scholars,

From the 5th to the 7th of August 2020 the 30th Nordic Sociological Association Conference will be hosted by Oslo Metropolitan University. The conference heading for 2020 is: ‘The Sociology of Conflict: Global Transformations – Local Manifestations’.  We hereby invite the submission of sessions.

For more information see: https://www.oslomet.no/en/about/events/nsa-2020 (full conference page with more details to follow shortly).

Confirmed keynote speakers are Gurminder K Bhambra, Professor of Postcolonial and Decolonial Studies at the School of Global Studies, University of Sussex and Sari Hanafi, Professor of Sociology at the American University of Beirut and Chair of the International Sociological Assocation.

We welcome proposals for thematic sessions for the conference, which will include sessions under the main conference theme, as well as sessions on other themes in Nordic sociology. In the selection of sessions, we will emphasize academic quality as well as relevance, and ensure the conference is broadly representative of sociology in the Nordic countries.

Proposals for sessions should include

 • Title of session
 • Session organizer(s): name, affiliation, e-mail address
 • Abstract (not exceeding 500 words)
 • Type of session: Paper presentations; Roundtable, Workshop, Poster presentations
 • Selection of papers (organizer enjoy full liberty in whether/how to apply peer review of paper proposals)
 • Number of sessions (assuming 4 contribution in each session as the ideal)

The deadline for proposals for sessions is 15th of January, 2020. The organising committee will review the proposals and the decisions will be announced thereafter. Other dates and deadlines:

 • 1st of February: Decisions on sessions
 • 15th of March 2020: Deadline for papers
 • 1st of April 2018: Decisions on papers

We would be grateful if you could share this invitation as widely as possibly, contributing to ensure solid Nordic representation in Oslo in August 2020, and eventually to a successful conference!

Best wishes,

Kristian Berg Harpviken

Research Professor, Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Chair, Nordic Sociological Association

Chair, Organizing Committee and Scientific Committee for NSA2020

God jul og vi ses i det nye år!

Så er der kun tilbage at sige at god jul og godt nytår! Vi glæder os til endnu et godt år med masser af nye arrangementer, kurser og spændende samarbejder!

Med venlig hilsen,

Dansk sociologiforening