Hvad er sociologiens plads i det digitale samfund?

– Hvordan er den sociologiske faglighed vigtig i arbejdet med digitalisering og teknologi?
I samarbejde med Sociologisk Institut, Københavns Universitet, inviterer vi tirsdag d. 7. maj kl. 15.15 til oplæg om sociologiens rolle i det digitale samfund.
Til arrangementet har vi inviteret fire sociologer, der vil fortælle om deres arbejde inden for digitalisering og teknologi. Præsentationerne danner udgangspunkt for en åben diskussion med spørgsmål fra salen. Diskussionen modereres af Anders Blok, lektor på Sociologisk Institut.
De fire sociologer er:
Malene Olsen: Malene er User Experience Researcher i IT-virksomheden Tradeshift, hvor hun bl.a. afdækker brugernes behov og derigennem belyser potentialet for at udvikle nye produkter.
Frederik Larsen: Frederik er Business Intelligence Developer i Coloplast, hvor han både arbejder med back end kodning og mere kvalitativt orienterede workshops internt i virksomheden.
Rikke Syberg Kjær: Rikke er digitaliseringskonsulent i Gentofte Kommune, hvor hun arbejder med byudvikling baseret på Smart City teknologi. Tidligere har Rikke arbejdet med og skrevet bøger om velfærdsteknologi.
Signe Skov-Hansen: Signe er innovationschef på Danmarks Tekniske museum, hvor hun arbejder for at gøre museet til hjemsted for ’teknologisk dannelse’. Tidligere har Signe bl.a. arbejdet med robot-teknologi.
Arrangementet er finder sted d. 7. maj kl. 15.15 – 16.45 på Center for Sundhed og Samfund i lokale 15.3.01. Indgang i bygning 5.
Vi byder på kaffe/the og kage.
OBS: Arrangementet er for medlemmer af Dansk Sociologiforening og studerende på Sociologisk Institut, KU. Det er gratis at deltage men kræver tilmelding via mail til sv@samf.ku.dk. Der er 74 pladser efter først til mølle-princippet.
Du kan finde opdateringer og følge med på Facebook-begivenheden her.
Vi glæder os til at se jer alle!
Dansk Sociologiforening og Sociologisk Institut, KU

FORÅRET ER HER – OG DET ER FORÅRSPROGRAMMET OGSÅ

Så blev det endelig forår, og vi hos Dansk Sociologiforening glæder os meget til at byde jer velkommen til en bred vifte af arrangementer. Dette forår inviterer vi blandt andet til bogreception i samarbejde med Hans Reitzels Forlag, paneldebat om sociologiens rolle i den teknologiske udvikling i samarbejde med Sociologisk Institut KU, og så genbesøger vi efterårets diskussion om sociologiens bidrag til klimaproblematikken, denne gang i Aalborg.

Du kan følge med i tilføjelser og opdateringer af programmet her på vores hjemmeside eller på Facebook

Vi glæder os til at se jer!
Dansk Sociologiforening

FORÅRET ET HER – Forårsprogram, bogreception og call for abstracts

Forårsprogrammet 2019 er her!

Foråret er så småt ved at melde sin ankomst, og med det også Dansk Sociologiforenings forårsprogram. Endnu engang ser vi frem til en bred vifte af arrangementer, dette forår inviterer vi blandt andet til bogreception i samarbejde med Hans Reitzels Forlag, paneldebat om sociologiens rolle i den teknologiske udvikling, og så genbesøger vi efterårets diskussion om sociologiens bidrag til klimaproblematikken, denne gang i Aalborg.

Som altid kan du følge med i opdateringer og tilføjelser til forårets program på vores hjemmeside  og på vores Facebook.

”Singulariteternes samfund – Om det senmoderne samfunds dilemmaer” – Invitation til bogreception

I samarbejde med Hans Reitzels Forlag, inviterer Dansk Sociologiforening til bogreception torsdag d. 21. marts kl. 16.30 – 18.30, i anledning af udgivelsen af bogen ”Singulariteternes samfund” af den tyske sociolog Andreas Reckwitz.

Hvad kendetegner vores samtid? Hvilke udfordringer har det senmoderne individ? Og hvad betyder de strukturelle omstændigheder for vores møde med arbejdslivet, hverdagen, kærligheden og digitale omgangsformer?

”Internettet er en affektmaskine, der ophidser, underholder og vækker glæde. Arbejdsverdenen får i stadig højere grad fælles træk med en kreativ økonomi. Selvrealisering handler om at være autentisk, hvor et større fokus på livskvalitet og det gode liv vægtes frem for levestandard. Det særegne trumfer derfor alt, det enestående belønnes, mens det almindelige og standardiserede nærmest virker kedeligt. Gennemsnitsmennesket med sit gennemsnitsliv mistænkes for at være konformt. Med andre ord: Det senmoderne samfund dyrker det singulære.”

Mød den tyske professor i kultursociologi Andreas Reckwitz, som i marts udkommer på dansk med den tyske bestseller ”Singulariteternes samfund”. Forfatteren Andreas Reckwitz præsenterer til arrangementet en ny kritisk samtidsdiagnose og indgår i samtale med sociolog Mikael Carleheden (KU) og sociolog Anders Petersen (AAU).

Arrangementet er et samarbejde mellem Dansk Sociologforening, Centre for Anthropological, Political and Social Theory, Københavns Universitet og Hans Reitzels Forlag, Gyldendal.

Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede det finder sted i Trykkeriet hos Gyldendal og Hans Reitzels Forlag, Klareboderne 5, 115 København K, torsdag d. 21. marts kl. 16.30 – 18.30.

OBS:Arrangementet foregår på engelsk.

Du kan finde opdateringer og følge med her på Facebook-begivenheden.

Vi glæder os til at se jer!

Dansk Sociologi – Call for abstracts til temanummer

Stedets og lokalsamfundets sociologi

Stedet og lokalsamfundet som afsæt for samfundsanalyser er en niche inden for sociologien som i det seneste årti har fået stadig større bevågenhed både i Danmark og internationalt. Det skyldes ikke mindst, at der i den offentlige debat i mange lande har været et øget fokus på ulighed mellem land og by på en række samfundsparametre, herunder f.eks. adgang til velfærd, indkomstforhold, uddannelsesmæssige forhold og demografi. Herhjemme har det øgede fokus afstedkommet en række politiske initiativer, hvor særligt udflytning af statslige arbejdspladser og omfordeling af kulturmidler har givet anledning til diskussioner om forskelle mellem land og by. Med dette call ønsker vi at sætte fokus på lokalsamfundets og stedernes sociologi for at give nogle sociologisk- og forskningsbaserede indspark til disse debatter.

Inden for sociologien er det særligt Arlie Hochschild som har gjort sig bemærket med sin analyse af baggrunden for Tea Party-bevægelsens succes i landdistrikter i USA. Hendes analyseresultater er senere overført til valgresultaterne vedrørende Brexit og højrefløjens fremmarch i Tyskland, Frankrig, Danmark og senest Sverige. Der kan iagttages en stigende opmærksomhed inden for sociologien på ændringer i hverdagslivets by-idealer, som f.eks. sætter fokus på fællesskaber omkring dyrkning, sankning og distribution af maden og indtagelsen af måltidet. Praksisser der oftest knyttes til landlivet, men som med et sociologisk blik ofte betragtes som et isoleret by-fænomen afkoblet den landlige reference. Dette er blot et eksempel på behovet for en gentænkning af stedets og lokalsamfundets sociologi. Andre empiriske eksempler kan være:

 • landet som aftager af byens sociale problemer,
 • lokalsamfundsidealers indtog i forestillingerne om sammenhængende byer
 • lokalsamfundets forandringskapacitet i mødet med storbyens kommercialisering afstedbundne ressourcer,
 • landboeres italesættelse af bylivet som ignorant
 • byboernes reproduktion af bylivet i landlige omgivelser i dannelsen af øko-samfund.
 • konsekvenserne af urbaniserings bølgerne for både land og by
 • stedernes forskellighed og variationens udfordring af forestillinger om land og by
 • lokalsamfundets kapacitet for inklusion

Når land-by dynamikken i øvrigt ikke har været taget nævneværdigt op i sociologiske analyser, heller ikke i Danmark, kan det måske skyldes en blindhed i eget fag sådan som Sune Qvortrup Jensen peger på i sit essay i Dansk Sociologi (2017 nr. 2). En blindhed, som kan have fostret en reproduktion af diskurser omkring landlivet og lokalsamfundets sociologi, der kan spores tilbage til det 19. århundrede, hvor sociologiske tænkere som f.eks. Tarde, Marx, Durkheim, Simmel og Tönnies alle på hver deres måde har udpeget det landlige som særligt tilbagestående set i forhold til det bymæssige. Alternativer til denne tænkning kan bl.a. findes hos Lefebvre, som knytter oplevelsen af stedet sammen med tid og rytme, hos Latour med hans inspiration fra Tarde vedrørende imitation af det ikke-humane, hos Deleuze med hans territorialiseringsbegreb og hos Foucault med hans dynamiske magtbegreb.

Fælles for de bidrag vi byder velkomne i dette temanummer er, at de forholder sig til stedets og lokalsamfundets sociologi og at de udfordrer de klassiske land-by dikotomier inden for sociologien.

Gæsteredaktører:

Pia Heike Johansen, lektor, ph.d. Syddansk Universitet, Institut for Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi, Center for Landdistriktsforskning (piaj@sam.sdu.dk). Mia Arp Fallov, lektor, ph.d., Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Jens Kaae Fisker, Post. Doc. Syddansk Universitet, Institut for Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi, Center for Landdistriktsforskning.

Tidsplan (vejledende):

 • 15/3 2019: Tidsfrist for abstracts til manuskripter (sendes til gæsteredaktørerne).
 • 15/4 2019: Udvælgelse af abstracts og tilbagemelding til forfatterne
 • 15/8 2019: Tidsfrist for indlevering af fuldt manuskript
 • 15/10 2019: Feedback til forfatterne vedr. reviews
 • 1/12 2019: Endelig tidsfrist for færdige manuskripter
 • 15/12: Publikation af tidsskrift (2019-4).

Du kan finde mere information om Dansk Sociologi her.

Singulariteternes samfund

– Om det senmoderne samfunds dilemmaer

I samarbejde med Hans Reitzels Forlag, inviterer Dansk Sociologiforening til bogreception torsdag d. 21. marts kl. 16.30 – 18.30, i anledning af udgivelsen af bogen ”Singulariteternes samfund” af den tyske sociolog Andreas Reckwitz.

Hvad kendetegner vores samtid? Hvilke udfordringer har det senmoderne individ? Og hvad betyder de strukturelle omstændigheder for vores møde med arbejdslivet, hverdagen, kærligheden og digitale omgangsformer?

”Internettet er en affektmaskine, der ophidser, underholder og vækker glæde. Arbejdsverdenen får i stadig højere grad fælles træk med en kreativ økonomi. Selvrealisering handler om at være autentisk, hvor et større fokus på livskvalitet og det gode liv vægtes frem for levestandard. Det særegne trumfer derfor alt, det enestående belønnes, mens det almindelige og standardiserede nærmest virker kedeligt. Gennemsnitsmennesket med sit gennemsnitsliv mistænkes for at være konformt. Med andre ord: Det senmoderne samfund dyrker det singulære.”

Mød den tyske professor i kultursociologi Andreas Reckwitz, som i marts udkommer på dansk med den tyske bestseller ”Singulariteternes samfund”. Forfatteren Andreas Reckwitz præsenterer til arrangementet en ny kritisk samtidsdiagnose og indgår i samtale med sociolog Mikael Carleheden (KU) og sociolog Anders Petersen (AAU).

Arrangementet er et samarbejde mellem Dansk Sociologforening, Centre for Anthropological, Political and Social Theory, Københavns Universitet og Hans Reitzels Forlag, Gyldendal.

Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede det finder sted i Trykkeriet hos Gyldendal og Hans Reitzels Forlag, Klareboderne 5, 115 København K, torsdag d. 21. marts kl. 16.30 – 18.30.

OBS: Arrangementet foregår på engelsk.

Du kan finde opdateringer og følge med på Facebook

Vi glæder os til at se jer!

Dansk Sociologiforening og Hans Reitzels Forlag

Dialog om digitale platforme

Tirsdag d. 19. februar inviterede Dansk Sociologiforening, i samarbejde med FAOS, til seminar om digitale platformes muligheder og udfordringer på arbejdsmarkedet. Arrangementers første del bød på et oplæg ved ph.d. og lektor Anna Ilsøe, hvor hovedresultaterne fra forskningsprojektet IRSDACE blev præsenteret. Dette blev efterfulgt af en paneldebat, om veje til bæredygtige digitale platforme i Danmark og Europa.

Nedenfor findes Anna Ilsøes oplæg samt Power Point præsentationen brugt ved seminaret. Anna har været tovholder på den danske del af IRSDACE undersøgelsen, der er et forskningsprojekt igangsat af EU-kommissionen. Her har målet bl.a. været at svare på, hvornår dialogen mellem aktørerne fører til udviklingen af bæredygtige løsninger, og hvordan man kan stimulere platformenes innovative og vækstmæssige potentiale.

Oplæg ved ph.d. og lektor Anna Ilsøe:

Power Point præsentation fra Anna Ilsøes oplæg:

Annas præsentation

Generalforsamling i Dansk Sociologiforening – Eftersendelse af budget, regnskab, balance samt kasserer og revisorererklæring.

Generalforsamling i Dansk Sociologiforening – Eftersendelse af budget, regnskab, balance samt kasserer og revisorererklæring.

Nu nærmer den årlige generalforsamling sig med hastige skridt. Sociologinyt 2019 er nu opdateret og indeholder således også kassererens beretning, regnskab for 2018, budget for 2019, balance samt revisorernes beretning. Sociologinyt er tilgængelig på sociologi.dk her.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 19. februar 2019, kl. 18:45-20:00 i lokale 16.02.55 på Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh.

Et kort over Center for Sundhed og Samfund kan ses her, hvor lokale 16.2.55 ligger i bygning 16.

Tilmelding er ikke nødvendig. Der serveres aftensmad inden selve generalforsamlingen, kl. 18.00 i lokale 16.02.55.

”Dialog om Digitale Platforme” – Gratis arrangement

Tirsdag d. 19. februar afholder Dansk Sociologiforening desuden et seminar om digitale platformes muligheder og udfordringer på arbejdsmarkedet i samarbejde med FAOS.

Arbejdsmarkedet er under forandring. Nye digitale arbejdsplatforme gør det let for danskere at supplere deres indtægter ved at udføre opgaver online. Digitaliseringen skaber således nye muligheder, men medfører også udfordringer. Hvilke veje er der til bæredygtige løsninger, som både sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår og fair konkurrence? Og hvilken rolle spiller dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i den proces?

OBS: Arrangementet starter kl. 16.00, der er således ikke akademisk kvarter.

Arrangementet er finder sted d. 19. februar kl. 16.00 – 18.00 i lokale 35.01.06 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K. Indgang via Gammeltoftsgade.

Vi byder på kaffe/the og kage i pausen.

OBS: Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede, men kræver tilmelding her

Du kan finde opdateringer, læse det fulde program og følge med på Facebook-begivenheden her

 

Indkaldelse til generalforsamling

Dansk Sociologiforening indkalder til den årlige generalforsamling i 2019.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 19. februar 2019, kl. 18:45-20:00 på Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh.

Tilmelding er ikke nødvendig. Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk senest den 10. februar 2019.

Dagsorden fremgår af Sociologinyt 2019, der er tilgængelig på sociologi.dk her.

På vegne af bestyrelsen
Anna Ilsøe, formand

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse

Dansk Sociologiforening indkalder til den årlige generalforsamling i 2019.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 19. februar 2019, kl. 18:45-20:00 på Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh.

Tilmelding er ikke nødvendig. Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk senest den 10. februar 2019.

Dagsorden fremgår af Sociologinyt 2018, der er tilgængelig på sociologi.dk her.

 

På vegne af bestyrelsen

Anna Ilsøe, formand

Dialog om digitale platforme

I samarbejde med FAOS, inviterer vi tirsdag d. 19. februar kl. 16.00 – 18.00 til oplæg om digitale platformes muligheder og udfordringer på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedet er under forandring. Nye digitale arbejdsplatforme gør det let for danskere at supplere deres indtægter ved at udføre opgaver online. Digitaliseringen skaber således nye muligheder, men medfører også udfordringer. Hvilke veje er der til bæredygtige løsninger, som både sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår og fair konkurrence? Og hvilken rolle spiller dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i den proces?

Forskningsprojektet IRSDACE har på opdrag af EU-kommissionen undersøgt dialogen om platformsøkonomien i Danmark og seks andre EU-lande via interview med traditionelle aktører på arbejdsmarkedet – fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, staten, EU – og nye aktører i platformsøkonomien – platformsejere og brugere af platformene. Målet har været at svare på, hvornår dialogen mellem aktørerne fører til udviklingen af bæredygtige løsninger, og hvordan man kan stimulere platformenes innovative og vækstmæssige potentiale.

Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på ved et arrangement på Københavns Universitet den 19. februar kl. 16. Her kan du høre oplæg ved lektor Anna Ilsøe, der dels har været tovholder på den danske del af undersøgelsen og dels har bidraget til den nye komparative rapport med resultater fra alle syv lande. Efterfølgende vil der være en paneldebat med Niels Grøn Seirup, DI, Thorkild Holmboe-Hay, 3F, Steffen Wegner Mortensen, Hilfr, og Morten Petersen, Worksome.

Program:

16.00-16.30: Hovedresultater fra forskningsprojektet IRSDACE – Social dialog i platformsøkonomien – Ved lektor Anna Ilsøe

16.30-16.45: Spørgsmål fra salen

16.45-17.15: Pause med kaffe og kage

17.15-18.00: Veje til bæredygtige digitale platforme i Danmark og Europa
Paneldebat ved: Niels Grøn Seirup, Underdirektør, DI
Thorkild Holmboe-Hay, Politisk Rådgiver, 3F
Steffen Wegner Mortensen, CEO, Hilfr
Morten Petersen, CEO, Worksome
Moderator: Anna Ilsøe

OBS: Arrangementet starter kl. 16.00, der er således ikke akademisk kvarter.

Arrangementet er finder sted d. 19. november kl. 16.00 – 18.00 i lokale 35.01.06 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

Vi byder på kaffe/the og kage i pausen.

OBS: Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede, men kræver tilmelding. Du kan tilmelde dig her

Du kan finde opdateringer og følge med på Facebook-begivenheden.

Dansk Sociologiforening og FAOS

Sociologiens bidrag til klimaproblematikken

-Hvordan arbejder sociologer med at imødegå den globale klimaudfordring?

Tirsdag d. 14. november inviterede Dansk Sociologiforening, i samarbejde med Sociologisk Institut på Københavns Universitet, fire sociologer på besøg til at fortælle om deres sociologiske arbejde med den globale klimaudfordring.

Nedenfor findes panelets præsentationer af sig selv og deres arbejde med klima i hverdagen, samt introduktionerne ved moderator Anders Blok fra Sociologisk Institut Københavns Universitet. Tak til alle der deltog ved arrangementet og en særlig tak til Frieda Molin, Rasmus Sielemann, Martha Nørgaard og Majken Mac, for at komme og fortælle om deres vej med sociologien og dens mange former og muligheder indenfor klimaproblematikken.

Intro ved moderator Anders Blok og præsentation ved Frieda Molin

Præsentation ved Rasmus Sielemann

Præsentation ved Martha Nørgaard

Præsentation ved Majken Mac