Foredrag om “Selvets Kultur” og metodekursus om kausalitet

Dansk Sociologiforening inviterer til en spændende oktober måned med både et foredrag om Selvets Kultur af Søren Juul og et metodekursus om kausalitet af Asta Breinholt. Fristen for nomineringer til International Sociological Associations konference nærmer sig også hastigt.

”Selvets Kultur” med Søren Juul

D. 6. oktober kl. 17:30-19:00 holder Søren Juul foredrag om Selvets kultur. 

I sin nye bog argumenterer Søren Juul for, at de vestlige samfund med modernitetens udvikling har gennemgået en udvikling i retning af øget individualisering – i Danmark kultiveret af velfærdsstaten. Individkulturen har bragt meget godt med sig men giver også anledning til menneskelig lidelse og gør det svært for moderne mennesker og lande at forstå deres indbyrdes afhængighed og finde kollektive løsninger på de udfordringer de står overfor. Standarden for de kritiske analyser finder forfatteren i anerkendelsestanken, som repræsenterer en antitese til det menneskesyn og den fornuft, der er fremherskende i selvets kultur.

Arrangementet afholdes på AAU i København SV, AC Meyers Vænge 15, i lokale 1.008.

Foredraget afholdes af Dansk Sociologiforening.

Metodekursus

“Kausalitet i kvantitative metoder” med Asta Breinholt

Vi er konstant omgivet af spørgsmål om årsagssammenhænge – Giver nationale test i skolen dårligere trivsel? Fører en legalisering af cannabis til mindre bandekriminalitet? Får ressourceforløb folk tilbage i arbejde? Førte den protestantiske arbejdsetik til kapitalismes udbredelse? Dette kursus giver en introduktion til, hvordan man ved hjælp af kvantitative metoder kan undersøge spørgsmål som disse. Deltagerne vil gå fra kurset med en forståelse af hvilke data, der skal til for at besvare spørgsmål om årsagssammenhæng, hvilke antagelser man skal gøre sig, og ikke mindst en forståelse af, hvornår der er god grund til at være skeptisk over for påstande om årsagssammenhænge.

Kurset består af tre dele. I først del introduceres deltagerne til The Potential Outcomes Framework, som giver et filosofisk og matematisk bud på, hvordan kausalitet kan forstås. I de næste to dele af kurset introduceres to metodiske tilgange, der trækker på principperne i the potential outcomes framework. Først introduceres deltagerne til ideerne bag fixed effects og difference-in-differences. Til sidst introduceres deltagerne til instrumental variable regressions.

Fokusset ligger på at forstå intuitionen i metoderne fremfor de matematiske beviser. For hver tilgang gennemgår kurset et praktisk eksempel. Hvis deltagere ønsker at køre eksemplerne selv, skal de medbringe en bærbar med Stata installeret. Det forudsættes at deltagerne har et basalt kendskab til statistik så som hypotesetestning og regression.

Foreningen byder på the/kaffe og en let frokost.

Kurset afholdes d. 8. oktober kl.12:00-16:00 i lokale 4.1.18 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

OBS: Arrangementet er kun for medlemmer af Dansk Sociologiforening. Kurset er gratis, men tilmelding er nødvendig. Skriv til Lene El Mongy (lm@samf.ku.dk)

Facebook: https://www.facebook.com/events/753360284871553/?fref=ts

Deadline for International Sociological Associations konference

The deadline for receiving nominations from the membership for the ISA officers for the period Fall 2018 – Summer 2022 is January 31, 2018. I encourage you to consider candidates who will fulfill the important responsibilities vital for ensuring a strong and active association. The nomination form as well as more information related to elections is available on the ISA website http://www.isa-sociology.org/en/about-isa/executive-committee/ec-officers-elections

Annick Prieur og Sune Qvotrup Jensen: Sociale og emotionelle kompetencer

Arrangement i samarbejde mellem Dansk sociologiforening og Emotionssociologisk netværk

28. september kl. 15.00-16.30 Annick Prieur og Sune Qvotrup Jensen: Sociale og emotionelle kompetencer

Man kan iagttage at der i det nuværende samfund sker dels en skærpelse dels en eksplicitering af krav til sociale og emotionelle kompetencer. Hvor sådanne kompetencer tidligere blev opfattet som personlige egenskaber eller evner opfattes de i dag som samfundsmæssigt relevante. Denne udvikling afspejles bl.a. i, at en række sociale problemer – kriminalitet eller arbejdsløshed kunne være eksempler – ofte betragtes som forårsaget af, at de berørte individer mangler sociale eller emotionelle kompetencer. Samtidig satses der i en række velfærdsstatslige sammenhænge på at tilføre enkeltindivider sådanne kompetencer og/eller på at lære mennesker at reflektere over deres følelser og sætte ord på dem. Nogle væsentlige sociologiske spørgsmål er, hvor denne udvikling stammer fra – hvordan er begrebet om sociale kompetencer blevet centralt? – og hvilke mere overordnede samfundsmæssige udviklinger det nye fokus på sociale kompetencer er knyttet til. I tillæg hertil vil præsentationen eksemplificere hvordan træningen udføres og opleves, gennem empiriske eksempler fra henholdsvis træningen af politistuderende og unge arbejdsløse.

Arrangementet afholdes på AAU i København SV, AC Meyers Vænge 15 (bygning A) lokale 2.1.021.

Tilmelding til arrangementet sendes til Merete Monrad (monrad@socsci.aau.dk)

”Selvets Kultur” med Søren Juul

6. oktober kl. 17:30-19:00 holder Søren Juul foredrag om Selvets kultur.

I sin nye bog argumenterer Søren Juul for, at de vestlige samfund med modernitetens udvikling har gennemgået en udvikling i retning af øget individualisering – i Danmark kultiveret af velfærdsstaten. Individkulturen har bragt meget godt med sig men giver også anledning til menneskelig lidelse og gør det svært for moderne mennesker og lande at forstå deres indbyrdes afhængighed og finde kollektive løsninger på de udfordringer de står overfor. Standarden for de kritiske analyser finder forfatteren i anerkendelsestanken, som repræsenterer en antitese til det menneskesyn og den fornuft, der er fremherskende i selvets kultur.

Arrangementet afholdes på AAU i København SV, AC Meyers Vænge 15, i lokale 1.008.

Foredraget afholdes af Dansk Sociologiforening.

Metodekursus: “Kausalitet i kvantitative metoder” med Asta Breinholt

Vi er konstant omgivet af spørgsmål om årsagssammenhænge – Giver nationale test i skolen dårligere trivsel? Fører en legalisering af cannabis til mindre bandekriminalitet? Får ressourceforløb folk tilbage i arbejde? Førte den protestantiske arbejdsetik til kapitalismes udbredelse? Dette kursus giver en introduktion til, hvordan man ved hjælp af kvantitative metoder kan undersøge spørgsmål som disse. Deltagerne vil gå fra kurset med en forståelse af hvilke data, der skal til for at besvare spørgsmål om årsagssammenhæng, hvilke antagelser man skal gøre sig, og ikke mindst en forståelse af, hvornår der er god grund til at være skeptisk over for påstande om årsagssammenhænge.

Kurset består af tre dele. I først del introduceres deltagerne til The Potential Outcomes Framework, som giver et filosofisk og matematisk bud på, hvordan kausalitet kan forstås. I de næste to dele af kurset introduceres to metodiske tilgange, der trækker på principperne i the potential outcomes framework. Først introduceres deltagerne til ideerne bag fixed effects og difference-in-differences. Til sidst introduceres deltagerne til instrumental variable regressions.

Fokusset ligger på at forstå intuitionen i metoderne fremfor de matematiske beviser. For hver tilgang gennemgår kurset et praktisk eksempel. Hvis deltagere ønsker at køre eksemplerne selv, skal de medbringe en bærbar med Stata installeret. Det forudsættes at deltagerne har et basalt kendskab til statistik så som hypotesetestning og regression.

Foreningen byder på the/kaffe og en let frokost.

Kurset afholdes d. 8. oktober kl.12:00-16:00 i lokale 4.1.18 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

OBS: Arrangementet et kun for medlemmer af Dansk Sociologiforening. Kurset er gratis, men tilmelding er nødvendig. Skriv til Lene El Mongy (lm@samf.ku.dk)

Efterårsprogram og Dansk Sociologikongres 2018

Sommeren går på hæld og snart sætter efteråret ind. Vi vil i dette nyhedsbrev løfte sløret for, hvilke arrangementer næste sæson byder på og invitere til Dansk Sociologikongres 2018.

Efterårsprogrammet

Dansk Sociologiforenings efterårsprogram er nu klart.

Klik her for at se det i fuld størrelse.

”Sociale og emotionelle kompetencer”

 Annick Prieur & Sune Qvotrup Jensen

Vi skyder efteråret i gang med et foredrag om sociale og emotionelle kompetencer.

Perspektivet på disse kompetencer har igennem årene ændret sig. Hvor de tidligere blev opfattet som personlige egenskaber ses de i dag som samfundsmæssigt relevante. Dette medfører at der i flere velfærdsstatslige sammenhænge forsøges at tilføre enkeltindivider sådanne kompetencer. Politistuderende og unge arbejdsløse er eksempler på, hvordan sociale og emotionelle kompetencer i dag italesættes og trænes. Men hvor stammer denne udvikling fra? Hvordan er begrebet om sociale kompetencer blevet centralt? Og hvilke mere overordnede samfundsmæssige udviklinger er det nye fokus på sociale kompetencer knyttet til?

Kom til foredrag d. 28. september og bliv meget klogere!

Arrangementet foregår på AAU i København i bygning A, lokale 2.1.021 kl. 15.00-16.30 og er et samarbejde mellem Dansk sociologiforening og Emotionssociologisk netværk.

For nærmere information: http://sociologi.dk/soc/2017/08/09/annick-prieur-og-sune-qvotrup-jensen-sociale-og-emotionelle-kompetencer/

Dansk Sociologikongres 2018

Dansk Sociologiforening indbyder alle interesserede til sociologisk kongres!

I samarbejde med Institut for Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi ved Syddansk Universitet samler Dansk Sociologiforening alle sociologi-interesserede i hele Danmark.

Hovedtemaerne vil kredse om fællesskaber, social sammenhængskraft og eksklusion i mangfoldige samfund. Foredragene vil byde på oplægsholdere fra både USA, Norge og Rusland.

Kongressen foregår d. 25. og 26. januar på Syddansk Universitet i Esbjerg.

Så du kan allerede nu sætte et stort kryds i kalenderen og begynde at glæde dig!

Alle interesserede opfordres til at deltage med papers og sessioner, der behandler sådanne temaer fra forskellige vinkler. Men også andre sociologiske emner er mere end velkomne.

For yderligere information:

http://sociologi.dk/soc/2017/08/14/dansk-sociologikongres-2018/

DANSK SOCIOLOGIKONGRES 2018

Institut for Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi ved Syddansk Universitet og Dansk Sociologiforening indbyder alle interesserede til Dansk Sociologikongres 2018.

Kongressen finder sted torsdag og fredag d. 25. og 26. januar 2018, Syddansk Universitet, Campus Esbjerg, Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg.

Konferencens hovedtema er: Fællesskaber, social sammenhængskraft og eksklusion i mangfoldige samfund.

Key notes:

Michael Woolcock, World Bank’s Development Research Group, Washington, D.C.  og Harvard University

Thomas Hylland Eriksen, Professor i Antropologi, Oslo Universitet.

Elena Zdravomyslova, Professor i Sociologi, European University, St. Petersburg.

Kulturel/religiøs diversitet, ulighed og social sammenhængskraft og eksklusion er højaktuelle temaer i politiske og andre offentlige debatter. Dette skal blandt andet ses i relation til de seneste årtiers migrationsbølger, der ofte vælges som rammen for disse debatter, men også til et politisk og mediemæssigt fokus på land-by problematikker, herunder affolkning af landområder og ulige regional udvikling. I såvel offentlige debatter som aktuel forskning bliver geografisk, social og kulturel mangfoldighed ofte italesat som dikotomier, for eksempel mellem internationale og mere stedbundne udsyn. Endvidere har, hvad forskere og andre undertiden betegner som en delvis transition fra velfærdsstatens fokus på lige rettigheder til konkurrencestatens fokus på effektivisering også affødt ny opmærksomhed på relationer mellem stat og borgere, mellem det offentlige og det private og på ulighed og personligt ansvar og incitament,

Sociologiens rolle er at nuancere sådanne debatter, men også at belyse hvordan globalisering og migration, politiske omstruktureringer og politiske mediemæssige diskurser om forskellige befolkningsgrupper og regioner påvirker nationale og lokale fællesskaber, tillidsrelationer, sociale identitetsprocesser, og ikke mindst relationer mellem borgere og stat, marked og civilsamfund. Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i Sociologiforeningens kongres med papers og sessioner, der behandler sådanne temaer fra forskellige vinkler, herunder empiriske studier, men også mere teoretiske perspektiver på dannelse, opretholdelse og transformation af fællesskaber. Sessioner og papers om andre sociologiske emner er også velkomne.

Vigtige Datoer:

Deadline for indsendelse af individuelle abstracts:  10. november.

Deadline for indsendelse af forslag til sessioner: 10. november.

Besked om accept af abstracts og sessioner:  24. november.

Et forslag til en session skal indeholde en titel, en kort præsentation af sessionens overordnede tema, navn på organisator, navne på deltagerne (minimum tre til en session) samt individuelle abstracts fra disse deltagere. Abstracts, der indsendes i forbindelse med et forslag til session, behøver ikke også at blive indsendt individuelt

Såvel individuelle abstracts som forslag til sessioner sendes til sociologikongres@sam.sdu.dk

 

ISA World Congress Call for Abstracts

We are pleased to announce that the submission of abstracts to over 1000 sessions organized by the Research Committees, Working and Thematic Group opened on April 25, 2017.
If you are interested in presenting a paper, please submit an abstract on-line before September 30, 2017 24:00 GMT
http://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/toronto-2018/

Kind regards,
International Sociological Association

Nordic Working Life Conference

Invitation

The 9th Nordic Working Life Conference (NWLC – www.fafo.no/nwlc2018) is taking place in Oslo, Norway, June 13-15 2018 under the heading “Creating a sustainable future of work in the Nordic Countries”.  With this “Call for sessions” we invite you to suggest streams /sessions. We would also appreciate if you forward this invitation to colleagues who might be interested in the conference.

Call for Sessions/Streams

We welcome proposals for thematic sessions for the conference. In selecting streams, we will emphasise broad understandings of working life and the multidisciplinary nature of the conference. The proposal should include an abstract/short description of the planned session and contact information on the organisers. The deadline for proposals is 20 June 2017 (let us know if you want to send a proposal, but have problems with this deadline). The organising committee will review the proposals and the decisions will be announced on 15 August 2017. Please submit your proposal to nwlc2018@fafo.no

Other dates and deadlines: 

1 September 2017:    Call for papers/abstracts

1 November 2017:    Deadline for abstract proposals

1 December 2017:     Decisions on papers will be announced

15 April 2018:           Deadline for submitting extended abstracts/short papers

13-15 June 2018:       NWLC 2018 in Oslo, Norway

We can be reached by email nwlc2018@fafo.no.  The organizing committee can also be reached by sending an email to Kristine Nergaard, Fafo  (kne@fafo.no) or by telephone +4722088667/+47 41562363 (Kristine Nergaard).

On behalf of the organisers

Ida Drange, AFI/HIOA

Jon Erik Dølvik, Fafo

Kristine Nergaard, Fafo

Robert Salomon, AFI/HIOA

Afvæbnet kritik med Rasmus Willig

Rasmus Willigs seneste bog kom ind på bestsellerlisterne, da den udkom i maj 2016. Her et år efter fortæller han om bogen og de mange reaktioner han har fået, ligesom han vil løftet sløret for, hvilken ny bog han er ved at skrive på.

Foredraget tager udgangspunkt i bogen ”Afvæbnet kritik”, der er resultatet af 7-8 års arbejde med at indsamle svar på kritik. Svarene er hentet fra lærere, sygeplejersker, politibetjente, socialrådgivere og pædagoger, når de er gået til deres ledelse med kritik, eller når ledelsen er gået til deres ledelse med kritik – for der er som bekendt mange ledelseslag i dag. Bogen analyserer de bagvedliggende strukturelle årsager til svarene, og analysen er skræmmende, enkel og desværre overbevisende.

Svarene producerer markant dårligt psykisk arbejdsmiljø og er med til at anskueliggøre en historisk udvikling fra flexicurity over flexploitation til flexisme. Fra en kritisk attitude over en positiv til en robust og resilient attitude. Eller som en medvirkende sagde under bogens tilblivelse: ”Før havde vi medbestemmelse, så kom vi på medhør og nu skal vi bare være medgørlige”.

Rasmus Willig, Ph.d., lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitet. Han er tidligere formand for Dansk Sociologiforening og en af arkitekterne bag Politikens debattør- og kritikkerskole. I dag skriver han fast for Kristeligt Dagblad og Dagbladet Information.

 • Har skrevet:
 • (2007) Til forsvar for kritikken.
 • (2009) Umyndiggørelse.
 • (2013) Kritikkens U-vending.
 • (2016) Afvæbnet kritik.
 • Alle på Hans Reitzels Forlag.
 • Har redigeret og skrevet introduktion til flere bøger. Heriblandt:
 • (2003) Axel Honneth, Behovet for anerkendelse.
 • (2005) Social patologier (med Marie Østergaard).
 • (2006) Axel Honneth, Kamp om anerkendelse.
 • (2014) Hartmut Rosa, Fremmedgørelse og acceleration.
 • (2017) Axel Honneth, Socialismens idé.

18. maj 2017, 17:15-19:15.
Øster Farimagsgade 5A, Center for Sundhed og Samfund.
Arrangementet foregår i lokale 35.01.06 og er åbent for alle.