Velkommen til den nye hjemmeside!

2015 blev året hvor Dansk Sociologiforening ikke blot skiftede navn, vedtægter, strategi og logo men også HJEMMESIDE! Velkommen på den nye side, hvor I kan finde al relevant information om foreningens aktiviteter, historie og ikke mindst – hvordan I melder jer ind og tilmelder jer vores nyhedsbrev 😉 Den nye side afspejler, at Dansk Sociologiforening i dag er en foreningen for alle, der arbejder eller beskæftiger sig med sociologi i Danmark uanset baggrund. Vi satser fremover på aktiviteter, der rækker bredt ud, så det sociologiske perspektiv bidrager til debatten ikke blot i forskningsverdenen men også uden for universitetets mure. Vel mødt til seminarer, debataftener og foredrag, der sætter tidens udfordringer til debat!

 

Bedste hilsner,

Anna Ilsøe,

Formand for Dansk Sociologiforening

KAMPEN OM DISCIPLINERNE – KAN ANTROPOLOGER OG SOCIOLOGER PÅVIRKE POLITIKKEN?

Stadig flere sociologer og antropologer sidder i dag i stillinger, hvor de arbejder med politikudvikling af forskellig slags – i ministerier, internationale organisationer, NGOer og interesseorganisationer. Denne udvikling peger på en masse muligheder, men også en masse udfordringer for vores faglighed.
I hvor høj grad kan vi tage vores faglighed med ind i politikudviklingen, når vi arbejder side om side med økonomer, jurister og statskundskabere?
Er det muligt at bidrage med et sociologisk eller antropologisk perspektiv på problemstillinger såsom menneskerettigheder, klimaforandringer, arbejdsmarkeds- eller udenrigspolitik – eller kommer vores fagligheder til kort i mødet med de klassiske DJØF-discipliner?
Kan et antropologisk eller sociologisk menneske- og samfundssyn forenes med de krav, der bliver stillet i forskellige former for policy making?

Disse spørgsmål og en masse andre vil vi tage fat på, når vi den 25. november diskuterer vores fagligheders rolle, muligheder og udfordringer i det politikudviklende arbejde sammen med 4 antropologer og sociologer, der til daglig arbejder med politik på forskellig vis.

Til at åbne debatten har vi fået Finn Collin og David Budtz Pedersen, der begge er medforfattere til bogen “Kampen om disciplinerne” til at komme og give deres analyse af, hvilken rolle de forskellige fagligheder, særligt de humanistiske og de såkaldt “bløde” samfundsfaglige discipliner spiller i samfundet i dag.
Efterfølgende vil der være debat med forfatterne og de fire paneldeltagere:
– Birgitte Feiring, antropolog, Institut for Menneskerettigheder
– Darriann Riber, antropolog, Udenrigsministeriet
– Sarah Steinitz, sociolog, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
– Marc Schade-Poulsen, antropolog, EuroMed Rights

Vi vil servere snacks og sodavand, og det vil være muligt at forsyne sig med et glas vin eller en øl til en bilig pris.

Vi glæder os meget til at se jer

Onsdag d. 25. november kl. 17.15-19 i Etnografisk Eksploratorium (CSS. 4.1.12).

De bedste hilsner,

Redaktionen,

Call for papers Dansk Sociologkongres 2016

Aalborg Universitet, 28. og 29. januar 2016

Kongressen sætter fokus på krise, konflikt og kritik, men vi vil gerne indbyde til oplæg i forhold til alle sociologiske emner.

Vi opfordrer alle, der gerne vil præsentere et paper på sociologkongressen til at indsende et abstract senest d. 1. december 2015. Sessionerne på kongressen opdateres løbende og fremgår af hjemmesiden:

http://www.sociologkongres.aau.dk/sessioner/

Abstracts bør være på 5-15 linjer og kan indsendes til sociologkongres@socsci.aau.dk eller til den ansvarlige for den pågældende session

Det er stadig muligt at komme med forslag til sessioner. Forslag kan sendes til følgende mailadresse: sociologkongres@socsci.aau.dk.

Bemærk at den seneste tilmelding til kongressen er den 10. december 2015.

DANSK SOCIOLOGKONGRES 2016 – CALL FOR PAPERS

Call for papers Dansk Sociologkongres 2016

Aalborg Universitet, 28. og 29. januar 2016

Kongressen sætter fokus på krise, konflikt og kritik, men vi vil gerne indbyde til oplæg i forhold til alle sociologiske emner. 

Vi opfordrer alle, der gerne vil præsentere et paper på sociologkongressen til at indsende et abstract senest d. 1. december 2015. Sessionerne på kongressen opdateres løbende og fremgår af hjemmesiden: 

www.sociologkongres.aau.dk/sessioner/

Abstracts bør være på 5-15 linjer og kan indsendes til sociologkongres@socsci.aau.dk eller til den ansvarlige for den pågældende session.

Det er stadig muligt at komme med forslag til sessioner. Forslag kan sendes til følgende mailadresse: sociologkongres@socsci.aau.dk.

Bemærk at den seneste tilmelding til kongressen er den 10. december 2015.

CALL FOR WORKING GROUP PROPOSALS

CALL FOR WORKING GROUP PROPOSALS – The 28th Conference of the Nordic Sociological Association, 11-13 August, 2016, Helsinki, Finland

The Organizing Committee cordially invites you to submit a proposal for organizing a working group at the next conference of the Nordic Sociological Association by 15th of November, 2015.

The Nordic Sociological Association does not have a formalized set of Research Networks. This means that organizing sessions in our conferences is up to the individual scholars and loose networks – meaning, your activity and voluntary work!

The theme of the conference is ‘Knowledge-Making Practices and Sociology’s Global Challenge’. The theme calls us to think together about ways to address the Eurocentrism and parochialism of many of our central concepts and categories. In addition to the conference’s theme, the programme covers other themes of general interest, such as North-South issues within the Nordic region, the renewed political tensions between East and West in Europe, sociology’s relation to economics, and where and how sociologists publish their research. We invite working group proposals in all major sociological areas. In addition, we welcome contributions related to the conference’s theme as well as other current themes in sociology. Please consider putting together a panel so that your research interests are reflected in the program!

Read more about the conference on the conference website www.nsa2016.org

On our website you will also find the instructions for submitting a workshop proposal. The proposal is to be submitted using the electronic form on the website,  http://nsa2016.org/call-for-working-group-proposals/

Deadline for workshop proposals is 15th of November, 2015.

Important dates

15 November 2015 Deadline work working group proposals

30 November 2015 Decisions on the working groups

10 December 2015 Call for abstracts published

SEMINAR OM TÆNKETANKE

Danske tænketanke vokser i antal, størrelse og medieomtale, men hvilken betydning har det, når tænketanke spiller en større rolle i den samlede vidensproduktion og i den offentlige debat i Danmark? Og hvordan arbejder de egentlig i praksis? Det er et par af de spørgsmål, som vil blive diskuteret på et stort seminar om tænketanke arrangeret af Dansk Sociologi- forening. Tænketanken har længe været en etableret institution i USA, hvor den har spillet en stor rolle over hele det politiske spektrum og på en lang række politikområder. Spørgsmålet er, om den danske udvikling læner sig op ad den amerikanske, eller om danske tænketanke adskiller sig fra de amerikanske. Hvad er det særlige ved danske tænketanke? På seminaret præsenterer en af de førende amerikanske forskere i tænketanke en kortlægning af det amerikanske tænketanksmiljø. Herefter diskuterer danske forskere i tænketanke deres analys- er af det danske tænketanksmiljø. Seminaret rundes af med en paneldebat blandt tre danske tænketanke med fokus på, hvordan de arbejder i praksis.

17.00 Velkomst ved

 • Anna Ilsøe, Lektor, KU, Formand for Dansk Sociologiforening

Keynote om amerikanske tænketanke:

 • The Crystallization of the space of Think Tanks ved Thomas Medvetz, Associate Professor, UC-San Diego

Pause

18.00 Tænketanken i samfundet – paneldebat ved

 • Martin Møller Boje Rasmussen, Ph.d., Mandag Morgen
 • Mark Ørsten, Professor, RUC
 • Jesper Dahl Kelstrup, Adjunkt, RUC

Moderator: Anna Ilsøe

Pause

19.00 Tænketanken i praksis – paneldebat ved

 • Mads Lundby Hansen, Cheføkonom i CEPOS
 • Jonas Schytz Juul, Analysechef i AE
 • Maria Theresa Norn, Analysechef i DEA

Moderator: Carsten Terp Beck-Nilsson, journalist og redaktør for Altingets civilsamfundsportal

TILMELDING: https://billetto.dk/da/events/taenketanke
Tilmelding er gratis, men skal ske senest d. 16. november 2015, da der vil være let forplejning til arrangementet.

Dansk Sociologkongres 2016

Krise, konflikt og kritik

Dansk Sociologkongres 2016

Aalborg Universitet, 28. og 29. januar 2016

Kriser og katastrofer i form af bl.a. krige, klimaforandringer, naturkatastrofer, samt økonomiske og finansielle kriser spiller en stigende rolle i vores lokale kontekst – både materielt og diskursivt. Klimaændringer kan ændre forudsætninger for fødevaresikkerhed og forsyning og have ødelæggende virkninger på infrastruktur, boligforhold mv. I stigende omfang har Danmark involveret sig i internationale krige og konflikter, der også sætter sig lokale spor i form af eksempelvis flygtningeproblemer samt kulturelle og religiøse modsætninger. Øget økonomisk globalisering sætter ligeledes i stigende grad stabile lokale forhandlede ordner, fx på arbejdsmarkedet, ud af kraft og øger – samt individualiserer – risici. De sociale problemer, samfundsstrukturelle ændringer, kulturelle udfordringer, etiske dilemmaer, fordelingsproblemer og kollektive handlingsdilemmaer som nutidens store kriser bringer med sig, bør ikke reduceres til tekniske spørgsmål med teknokratiske løsninger. Vi mener, at sociologien bør forholde sig mere aktivt og kritisk til disse storskalaproblemer.

På Dansk Sociologkongres 2016 vil vi derfor gerne indbyde til en række oplæg og drøftelser, der sætter fokus på de store kriser og udfordringer, vi står over for.

Kongressens hovedtalere er:

•  Professor Hans Joas, Humboldt-Universität, Berlin

•  Assistant Professor Catherine Corrigall-Brown, Department of Sociology, University of British Columbia Vancouver, Canada

•  Professor Arne Johan Vetlesen, Universitet i Oslo

Læs mere på kongressens hjemmeside:

www.sociologkongres.aau.dk

Vi opfordrer alle, der gerne vil være ansvarlig for en session, både inden for kongressens tema og i forhold til andre sociologiske emner, til at komme med forslag. Forslag kan sendes til følgende mailadresse: sociologkongres@socsci.aau.dk

ISA FORUM – CALL FOR ABSTRACTS

Third ISA Forum of Sociology
The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World
Vienna, Austria
July 10-14, 2016

Dear Colleagues,

Submission of abstracts to nearly 700 sessions organized by the ISA Research Committees, Working and Thematic Groups will end on September 30, 2015.

If you are interested in presenting a paper, please submit an abstract on-line before the deadline of September 30, 2015.

For more details, please see Guidelines for Presenters
www.isa-sociology.org/forum-2016/deadlines-and-rules-for-presenters.htm

Kind regards,

International Sociological Association
Faculty of Political Sciences & Sociology
University Complutense, 28223 Madrid, Spain
tel: 34-91 352 76 50, fax: 34-91 352 49 45
e-mail: isa@isa-sociology.org www.isa-sociology.org

DANSK SOCIOLOGKONGRES 2016

Krise, konflikt og kritik

Aalborg Universitet, 28. og 29. januar 2016

Kriser og katastrofer i form af bl.a. krige, klimaforandringer, naturkatastrofer, samt økonomiske og finansielle kriser spiller en stigende rolle i vores lokale kontekst – både materielt og diskursivt. Klimaændringer kan ændre forudsætninger for fødevaresikkerhed og forsyning og have ødelæggende virkninger på infrastruktur, boligforhold mv. I stigende omfang har Danmark involveret sig i internationale krige og konflikter, der også sætter sig lokale spor i form af eksempelvis flygtningeproblemer samt kulturelle og religiøse modsætninger. Øget økonomisk globalisering sætter ligeledes i stigende grad stabile lokale forhandlede ordner, fx på arbejdsmarkedet, ud af kraft og øger – samt individualiserer – risici. De sociale problemer, samfundsstrukturelle ændringer, kulturelle udfordringer, etiske dilemmaer, fordelingsproblemer og kollektive handlingsdilemmaer som nutidens store kriser bringer med sig, bør ikke reduceres til tekniske spørgsmål med teknokratiske løsninger. Vi mener, at sociologien bør forholde sig mere aktivt og kritisk til disse storskalaproblemer.

På Dansk Sociologkongres 2016 vil vi derfor gerne indbyde til en række oplæg og drøftelser, der sætter fokus på de store kriser og udfordringer, vi står over for.

Kongressens hovedtalere er:

 • Professor Hans Joas, Humboldt-Universität, Berlin
 • Assistant Professor Catherine Corrigall-Brown, Department of Sociology, University of British Columbia Vancouver, Canada
 • Professor Arne Johan Vetlesen, Universitet i Oslo

Læs mere på kongressens hjemmeside:

www.sociologkongres.aau.dk

Vi opfordrer alle, der gerne vil være ansvarlig for en session, både inden for kongressens tema og i forhold til andre sociologiske emner, til at komme med forslag. Forslag kan sendes til følgende mailadresse: sociologkongres@socsci.aau.dk