Dansk Sociologikongres 2018

Der er nu åbent for tilmeldinger på kongressens hjemmeside, hvor du også finder program og praktiske oplysninger:

kongres2018.sociologi.dk

Sessionerne er nu på plads og beskrevet på hjemmesiden under punktet sessioner og de abstracts, der er accepteret vil snarest blive tilgængelige under de enkelte sessioner.

Det er desuden muligt at indsende yderligere abstracts til de oprettede sessioner frem til den 5. januar under punktet abstracts på hjemmesiden.

Digitalisering af Arbejdsmarkedet

Onsdag den 8. november afholdtes arrangement om digitalisering af arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedet er under forandring. Mange danskere oplever store ændringer i deres arbejde i takt med indførslen af ny teknologi. Samtidig giver opblomstringen af forskellige digitale platforme mulighed for, at danskere kan supplere deres indtægter ved at udføre opgaver eller udleje deres ejendom. Digitaliseringen skaber nye muligheder, men medfører også nye udfordringer og problemstillinger.

Hvor udbredt er digitalisering i Danmark? I hvilke brancher resulterer digital automatisering i et øget behov for uddannelse, efteruddannelse og mobilitet? Er digitale platformsarbejdere sikret sociale ydelser?

Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på ved et arrangement på Københavns Universitet den 8. november kl. 15. Her kan du høre oplæg fra lektor Anna Ilsøe og videnskabelig assistent Louise Weber Madsen, der netop har udgivet den hidtil største undersøgelse af digitalisering af arbejdsmarkedet i Danmark.

Til arrangementet vil de to forskere præsentere deres undersøgelse, og efterfølgende vil der være en paneldebat med Simon Tøgern, Formand for HK/Privat og Morten Schønning Madsen, Underdirektør i Dansk Erhverv.

Nedenfor ses lydfil fra arrangementet:

Call for papers: ESA RN34 bi-annual conference

Call for papers for the ESA RN34 bi-annual conference:

Religions and Identities in the European Migration Crisis

30 August -1 September 2018

TURIN (IT), University of Turin, Campus Luigi Einaudi

The relation between immigration, citizenship, integration/participation in host societies, and religion has been for quite some time central to the interest of scholars. Over time, the increase of migrations from non-European countries has further enriched the debate, drawing attention to various religious traditions. The growth in the number of Muslims, Hindus and Buddhists (as well as other religious affiliations) has re-directed scholars to the question of whether religious belonging (leading to convinced behavior) improves or hinders the process of integration of immigrants and, above all, of their children in the host society. At the same time, migration patterns have become quite complex. Migration from Latin America and Central and Eastern Europe has intensified and traditionally emigrant countries, particularly in Southern Europe, have also become destination countries. In addition, refugees and asylum seekers, associated with what has been usually termed as the “Mediterranean Crisis”, have prompted a profound social and political crisis across different European countries, contributing to anti-immigrant feelings. The issue of religious pluralism has thus become linked to wider interrelated issues such as citizenship rights; “deserving” and “non-deserving” migrants; how states and other institutions, including old and new religions, and in particular educational institutions, are managing the rising number of migrants; relations between different types of secularities and religious identities; understandings of cultural identities and so on.

The aim of the ESA RN34 mid-term conference is to respond to such challenges by welcoming papers that may contribute to:

– clarifying the relations between migrants and faiths in host societies;

– understanding the role played by ethnic churches/mosques/worship associations in the broader integration process;

– investigating about how native Europeans develop their identity in response/ relationship to the religious identities of the newcomers;

– addressing the relations between the European Convention on Human Rights and the role of regional and local authorities in managing religious pluralism;

– scrutinizing the issues of anti-religious racism, right-wing extremism, radicalization and fundamentalism;

– interrogating the treatment of various religious identities and different secular identities in host societies;

– exploring the relations between religions and gender in the context of migration;

– examining the implications for how immigrants, belonging both to first- and second-generations, (re)configure religious arrangements in the context of anti-immigrant discourse;

– contributing to an innovative research agenda on to what extent religions matter in migrants’ daily life.

Other topics related to the theme of the conference are also welcomed.

Beside papers, session /panel proposals are welcomed too.

PhD students and post-doc fellows are particularly encouraged to submit a paper. There is a possibility to propose also a poster session, including work in progress. The best poster will get a small, but nice prize.

A specific workshop will be organized on “Mixed-methods in exploring religiousness within diaspora communities” for non-academic researchers.

We look forward to your proposals and to welcoming you in Turin!

Roberta Ricucci & Siniša Zrinščak

(ESA – RN34 Coordinator & Vice-Coordinator)

Abstract/panel session submission deadline: January 10th, 2018

Abstracts of papers should be of max 300 words;

Session/panel proposals (including: convener and at maximum 4 speakers) should be of max 700 words. Please send your abstracts to turin2018.rn34@gmail.com

You will find the call, including key deadlines and information on conference fees, at: http://www.esareligion.org/call-for-papers-esa-rn34-bi-annual-conference-in-turin-italy-religions-and-identities-in-the-european-migration-crisis/.

We kindly ask you to circulate the call among your colleagues and PhD students.

Regards,

Marta Kolodziejska

Sociologiske Karriereveje

Bruger du også mange timer på at læse højtflyvende sociologisk teori? Men ved du ikke helt, hvordan det kan bruges på arbejdsmarkedet?

Er du også træt af ikke at kunne give noget godt svar, når venner, bedstemødre og grandkusiner spørger om, hvad man kan blive som sociolog?

Eller er du bare nysgerrig på, hvordan din sociologiske fantasi kan komme i spil efter studietiden?

Så kom til ”Sociologiske Karriereveje” og få et glimt af fremtiden. Dansk Sociologiforening og Sociologisk Institut har inviteret fire erhvervsaktive sociologer til at fortælle om, hvordan de bruger deres sociologiske faglighed på arbejdsmarkedet.

Der vil være kaffe og kage til arrangementet og rig mulighed for at stille spørgsmål!

Program:

15.15-15.30: Introduktion og velkomst af Anna Ilsøe

15.30-16.30:Fire oplæg fra erhvervsaktive sociologer:

  • Katrine Østergaard Kirstein, Special konsulent i Center for Børn og Familie i Furesø Kommune
  • Martin Liebing Madsen, Konsulent hos FTF
  • Esther Nørregård-Nielsen, Medstifter af og partner i Rådgivende Sociologer ApS
  • Anders Hoff, Chefkonsulent i Dansk Industri

16.30-17.00: Paneldebat med spørgsmål fra salen

Praktisk

Arrangementet afholdes i samarbejde mellem Dansk Sociologiforening og Sociologisk Institut.

Det finder sted mandag d. 20. november kl. 15.15-17.00 i lokale 2.1.12 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

OBS: Arrangementet er helt gratis. Tilmelding senest den 16. november ved at skrive ”Sociologiske Karriereveje” til studievejledning@soc.ku.dk

Sociologiske Karriereveje

Bruger du også mange timer på at læse højtflyvende sociologisk teori? Men ved du ikke helt, hvordan det kan bruges på arbejdsmarkedet?

Er du også træt af ikke at kunne give noget godt svar, når venner, bedstemødre og grandkusiner spørger om, hvad man kan blive som sociolog?

Eller er du bare nysgerrig på, hvordan din sociologiske fantasi kan komme i spil efter studietiden?

Så kom til ”Sociologiske Karriereveje” og få et glimt af fremtiden. Dansk Sociologiforening og Sociologisk Institut har inviteret fire erhvervsaktive sociologer til at fortælle om, hvordan de bruger deres sociologiske faglighed på arbejdsmarkedet.

Der vil være kaffe og kage til arrangementet og rig mulighed for at stille spørgsmål!

Program:

15.15-15.30: Introduktion og velkomst af Anna Ilsøe

15.30-16.30:Fire oplæg fra erhvervsaktive sociologer:

  • Katrine Østergaard Kirstein, Special konsulent i Center for Børn og Familie i Furesø Kommune
  • Martin Liebing Madsen, Konsulent hos FTF
  • Esther Nørregård-Nielsen, Medstifter af og partner i Rådgivende Sociologer ApS
  • Anders Hoff, Chefkonsulent i Dansk Industri

16.30-17.00: Paneldebat med spørgsmål fra salen

Praktisk

Arrangementet afholdes i samarbejde mellem Dansk Sociologiforening og Sociologisk Institut.

Det finder sted mandag d. 20. november kl. 15.15-17.00 i lokale 2.1.12 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

OBS: Arrangementet er helt gratis. Tilmelding senest den 16. november ved at skrive ”Sociologiske Karriereveje” til studievejledning@soc.ku.dk

 

Sociologisk kongres – udvidet deadline

Deadline for indsendelse af abstracts er udskudt til den 20. november 2017. Kongressen afholdes i Esbjerg d. 25. og 26. januar 2018. Se nærmere information i linket.

http://sociologi.dk/soc/2017/11/dansk-sociologikongres-2018/

DANISH SOCIOLOGY CONFERENCE 2018 – Extended deadline

 Danish sociology conference 2018

Deadline for submission of abstracts are extended to November 20.

The Danish Association of Sociology and the Department of Sociology, Environmental and Business Economics hereby invite anyone interested to the Danish sociology Conference in 2018.

The conference takes place on January 25 and 26, 2018, at the University of Southern Denmark, Campus Esbjerg, Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg.

Conference theme: Community, Cohesion and Exclusion in Diverse Societies.

Key notes:

Michael Woolcock, World Bank’s Development Research Group, Washington, D.C.  and Harvard University

Thomas Hylland Eriksen, Professor of Anthropology, University of Oslo.

Elena Zdravomyslova, Professor of Sociology, European University, St. Petersburg.

Cultural/religions diversity, inequality and social cohesion are currently very hot topics in political and other public debates. In part this is due to waves of migration within recent decades but also to an increased focus, in the media and political debates, on rural-urban problematics, including unequal regional development and depopulation on rural areas. In both public debates and in a good deal of sociological publications cultural and social diversity is often addressed as a question of dichotomies, for instance between cosmopolitan and more local perspectives. Besides, what researchers and others often refer to as a partial transition from the welfare state to the competition state has also resulted in renewed public and scholarly attention to relationships between states and citizens, between public and private sectors and to inequality, personal responsibility and incitement to work. sonligt ansvar og incitament,

The role of sociology is to bring a certain level of nuance into such debates but also to shed light on how globalization, migration, political restructuring and political discourses influence national and local communities, relations of trust, social identity processes and not least relations between citizens, states, markets and civil societies. We invite anyone who is interested to participate in the conference of the Danish Association of Sociology with papers and sessions that address such themes from different angles, including empirical studies and theoretical perspectives on the creation and maintenance of social communities. Session and papers on other sociological topics are also welcome.

Important Dates:

Deadline for submission of individual abstracts: November 20.

Deadline for submission of session proposals: November 20.

Notification on acceptance of abstracts and sessions: November 24.

A proposal for a session should include a title, a short presentation of the session and its theme, the name of the organizer, the name of all presenters (a minimum of three presenters are required for a session), and individual abstracts of the presenters. Abstracts that are submitted as part of a session do not need to be submitted individually.

Both individual abstracts and proposals for sessions should be sent to sociologikongres@sam.sdu.dk

NB: Most of the sessions will probably be in Danish

DANSK SOCIOLOGIKONGRES 2018 – udvidet deadline

OBS: Deadline for indsendelse af abstracts er udvidet til den 20. november

Institut for Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi ved Syddansk Universitet og Dansk Sociologiforening indbyder alle interesserede til Dansk Sociologikongres 2018.

Kongressen finder sted torsdag og fredag d. 25. og 26. januar 2018, Syddansk Universitet, Campus Esbjerg, Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg.

Konferencens hovedtema er: Fællesskaber, social sammenhængskraft og eksklusion i mangfoldige samfund.

Key notes:

Michael Woolcock, World Bank’s Development Research Group, Washington, D.C.  og Harvard University

Thomas Hylland Eriksen, Professor i Antropologi, Oslo Universitet.

Elena Zdravomyslova, Professor i Sociologi, European University, St. Petersburg.

Kulturel/religiøs diversitet, ulighed og social sammenhængskraft og eksklusion er højaktuelle temaer i politiske og andre offentlige debatter. Dette skal blandt andet ses i relation til de seneste årtiers migrationsbølger, der ofte vælges som rammen for disse debatter, men også til et politisk og mediemæssigt fokus på land-by problematikker, herunder affolkning af landområder og ulige regional udvikling. I såvel offentlige debatter som aktuel forskning bliver geografisk, social og kulturel mangfoldighed ofte italesat som dikotomier, for eksempel mellem internationale og mere stedbundne udsyn. Endvidere har, hvad forskere og andre undertiden betegner som en delvis transition fra velfærdsstatens fokus på lige rettigheder til konkurrencestatens fokus på effektivisering også affødt ny opmærksomhed på relationer mellem stat og borgere, mellem det offentlige og det private og på ulighed og personligt ansvar og incitament,

Sociologiens rolle er at nuancere sådanne debatter, men også at belyse hvordan globalisering og migration, politiske omstruktureringer og politiske mediemæssige diskurser om forskellige befolkningsgrupper og regioner påvirker nationale og lokale fællesskaber, tillidsrelationer, sociale identitetsprocesser, og ikke mindst relationer mellem borgere og stat, marked og civilsamfund. Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i Sociologiforeningens kongres med papers og sessioner, der behandler sådanne temaer fra forskellige vinkler, herunder empiriske studier, men også mere teoretiske perspektiver på dannelse, opretholdelse og transformation af fællesskaber. Sessioner og papers om andre sociologiske emner er også velkomne.

Vigtige Datoer:

Deadline for indsendelse af individuelle abstracts:  20. november.

Deadline for indsendelse af forslag til sessioner: 20. november.

Besked om accept af abstracts og sessioner:  24. november.

Et forslag til en session skal indeholde en titel, en kort præsentation af sessionens overordnede tema, navn på organisator, navne på deltagerne (minimum tre til en session) samt individuelle abstracts fra disse deltagere. Abstracts, der indsendes i forbindelse med et forslag til session, behøver ikke også at blive indsendt individuelt

Såvel individuelle abstracts som forslag til sessioner sendes til sociologikongres@sam.sdu.dk

 

Digitalisering af Arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet er under forandring. Mange danskere oplever store ændringer i deres arbejde i takt med indførslen af ny teknologi. Samtidig giver opblomstringen af forskellige digitale platforme mulighed for, at danskere kan supplere deres indtægter ved at udføre opgaver eller udleje deres ejendom. Digitaliseringen skaber nye muligheder, men medfører også nye udfordringer og problemstillinger.

Hvor udbredt er digitalisering i Danmark? I hvilke brancher resulterer digital automatisering i et øget behov for uddannelse, efteruddannelse og mobilitet? Er digitale platformsarbejdere sikret sociale ydelser?

Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på ved et arrangement på Københavns Universitet den 8. november kl. 15. Her kan du høre oplæg fra lektor Anna Ilsøe og videnskabelig assistent Louise Weber Madsen, der netop har udgivet den hidtil største undersøgelse af digitalisering af arbejdsmarkedet i Danmark.

Til arrangementet vil de to forskere præsentere deres undersøgelse, og efterfølgende vil der være en paneldebat med Simon Tøgern, Formand for HK/Privat og Morten Schønning Madsen, Underdirektør i Dansk Erhverv.

Program:

15.00-15.30: Hovedresultater fra undersøgelsen ’Digitaliseringen af arbejdsmarkedet’ v. Anna Ilsøe og Louise Weber Madsen.

15.30-15.45: Spørgsmål fra salen

15.45-16.15: Pause med kaffe og kage.

16.15-17.00: Paneldebat om digitaliseringens muligheder og udfordringer i et arbejdsmarkedsperspektiv.

Panel: Simon Tøgern, Formand for HK/Privat, Morten Schønning Madsen, Underdirektør i Dansk Erhverv.

Moderator: Anna Ilsøe

Arrangementet finder sted onsdag d. 8. november kl. 15.00-17.00 i lokale 35.01.44 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K

Oplægget er et samarbejde mellem Dansk Sociologiforening og FAOS.

OBS: Arrangementet er helt gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig her: http://faos.ku.dk/det-sker/seminar-digitalisering-af-arbejdsmarkedet/tilmelding-til-seminar-digitalisering-af-arbejdsmarkedet/

Digitalisering af Arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet er under forandring. Mange danskere oplever store ændringer i deres arbejde i takt med indførslen af ny teknologi. Samtidig giver opblomstringen af forskellige digitale platforme mulighed for, at danskere kan supplere deres indtægter ved at udføre opgaver eller udleje deres ejendom. Digitaliseringen skaber nye muligheder, men medfører også nye udfordringer og problemstillinger.

Hvor udbredt er digitalisering i Danmark? I hvilke brancher resulterer digital automatisering i et øget behov for uddannelse, efteruddannelse og mobilitet? Er digitale platformsarbejdere sikret sociale ydelser?

Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på ved et arrangement på Københavns Universitet den 8. november kl. 15. Her kan du høre oplæg fra lektor Anna Ilsøe og videnskabelig assistent Louise Weber Madsen, der netop har udgivet den hidtil største undersøgelse af digitalisering af arbejdsmarkedet i Danmark.

Til arrangementet vil de to forskere præsentere deres undersøgelse, og efterfølgende vil der være en paneldebat med Simon Tøgern, Formand for HK/Privat og Morten Schønning Madsen, Underdirektør i Dansk Erhverv.

Program:

15.00-15.30: Hovedresultater fra undersøgelsen ’Digitaliseringen af arbejdsmarkedet’ v. Anna Ilsøe og Louise Weber Madsen.

15.30-15.45: Spørgsmål fra salen

15.45-16.15: Pause med kaffe og kage.

16.15-17.00: Paneldebat om digitaliseringens muligheder og udfordringer i et arbejdsmarkedsperspektiv.

Panel: Simon Tøgern, Formand for HK/Privat, Morten Schønning Madsen, Underdirektør i Dansk Erhverv.

Moderator: Anna Ilsøe

Arrangementet finder sted onsdag d. 8. november kl. 15.00-17.00 i lokale 35.01.44 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K

Oplægget er et samarbejde mellem Dansk Sociologiforening og FAOS.

OBS: Arrangementet er helt gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig her: http://faos.ku.dk/det-sker/seminar-digitalisering-af-arbejdsmarkedet/tilmelding-til-seminar-digitalisering-af-arbejdsmarkedet/