Sociologisk Spoken Word på Jazzhouse, 26. oktober 2016

1508_Golus_Whos-the-deviant-here

Kom og oplev samfund, sprog og musik smelte sammen, når Dansk Sociologiforening inviterer til Sociologisk Spoken Word på Jazzhouse 26. oktober. Se hvad der sker, når emner så forskellige som køn, kritisk teori og abemennesker bliver taget under kærlig musikalsk og poetisk behandling af navne som KU’s Lasse Liebst og Lasse Johansson, youtube-fænomenet Sociologisk Rap og Nazila Kivi fra magasinet Friktion. Vi slår dørene op kl. 19, hvor vi åbner baren, tænder mikrofonerne og leverer underholdning indtil 22.30. Undervejs vil der være rigelig mulighed for at få en sludder med venner og kollegaer om sociologi, poesi og alt det jazz.

Vi glæder os til at se jer!

Douglas McAdam – Dybt splittet: Sociale bevægelser og race-politik i efterkrigstiden USA

Dansk Sociologiforening inviterer i samarbejde med Sociologisk Institut og Centre for Anthropological, Political and Social Theory (CAPS) til oplæg og debat med Douglas McAdam, Ray Lyman Wilbur Professor of Sociology på Stanford University.

Tirsdag d. 20. september kl. 16.00 til 18.00 (reception kl. 18-19 i foyeren) i Christian Hansen Auditoriet, bygning 34, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, København K.

USA har ikke været mere splittet politisk, økonomisk og racemæssigt i de seneste 100 år, end det er i dag. Hvordan har De Forenede Stater udviklet sig fra samarbejde på tværs af partierne og en relativ ligestilling i efterkrigstiden til den ekstreme ulighed og fjendtlige partipolitik, som er tydelig i den aktuelle amerikanske præsidentvalgkamp? Mens der aktuelt fokuseres på konflikten i og imellem de to store partier, bør roden til den nuværende splittelse søges i den løbende interaktion mellem sociale bevægelser og partier. Borgerretsbevægelsen i 1960’erne, og det hvide tilbageslag den udløste, førte til en genopståen af opsplittende kræfter i sociale bevægelser i amerikansk politik. Donald Trumps nominering som præsidentkandidat – på trods af massiv modstand fra den etablerede elite i det republikanske parti – er blot det seneste udtryk for denne proces. Racespørgsmål og en genopstående racisme er centrale elementer i den aktuelle konflikt. Paralleller til voksende anti-immigrant holdninger og højrefløjs ekstremisme i Europa er både tydelige og bekymrende.

Douglas McAdam er toneangivende indenfor sociale bevægelser og politisk sociologi. Han er (med)forfatter til klassikere indenfor forskningen i sociale bevægelser som Freedom Summer (1988), Political Process and the Development of Black Insurgency (1999), The Dynamics of Contention (2001, med Sidney Tarrow og Charles Tilly) og Putting Social Movements in Their Place: Explaining Opposition to Energy Projects in the United States, 2000-2005 (2012, med Hilary Boudet). Han har også bidraget til mere generel sociologisk teoriudvikling bl.a. i bogen A Theory of Fields (2012, med Neil Fligstein). Han har rejst og givet forelæsninger i mange internationale sammenhænge, men endnu aldrig besøgt Danmark. Det vil således være første gang han taler til det sociologiske publikum i dansk sammenhæng.

Arrangementet foregår på engelsk, og er gratis for alle interesserede.

Begivenhed på Facebook kan findes gennem følgende link: https://www.facebook.com/events/1648788708768783/

Vel mødt til et stort og spændende efterårsarrangement.

Sociolologisk sommerlæsning om ny politisk aktivisme

Med støtte fra Foreningen Grus er det seneste særnummer af Dansk Sociologi ekstraordinært gjort tilgængeligt på Sociologforeningens hjemmeside.

Politisk vækkelse, mobilisering og innovation kommer langt fra udelukkende fra Christiansborg. I disse år skubbes der til grænserne for, hvem der kan og vil deltage, under hvilke omstændigheder og hvordan. Nye organisationsformer, sociale iværksættere og nye sociale bevægelser, der i disse år ser dagens lys, udfordrer det repræsentative demokrati, som vi kender det.

Hvor kommer forandringen fra, og hvilke aktører står bag den? I dette særnummer af Dansk Sociologi er der inviteret til diskussion af disse store spørgsmål. Temanummeret består af en rammesættende introduktion af Silas Harrebye og Bjørn Thomassen, hvor temaets faglige relevans og aktualitet slås an; tre empirisk forankrede artikler som bringer forskellige fagdisciplinære perspektiver på politisk aktivisme i spil; og til sidst en aktuel kommentar og en anmeldelse – begge inden for tema. Ud over temanummeret bringes der et review essay med en tilhørende replik.

 

Redaktionen af Dansk Sociologi retter en særlig tak til Foreningen Grus for økonomisk støtte til udgivelse af særnummeret. Nummeret kan tilgås via dette link:  http://ej.lib.cbs.dk/index.php/dansksociologi/issue/view/605

Fortæl os om dine meninger og erfaringer med Dansk Sociologiforening

Dansk Sociologiforening er inde i en større forandringsproces, der skal sikre, at foreningen imødekommer behovene hos sociologiinteresserede både inden og uden for den akademiske verden. En vigtig del af denne proces er en undersøgelse blandt foreningens medlemmer og ikke-medlemmer, der kommer til at fungere som omdrejningspunkt for foreningens fremtidige virke.
Har du lyst til at bidrage med indsigt? Besvar spørgeskemaet i linket herunder. Det tager ca. 10 minutter at udfylde, og undersøgelsen er både for medlemmer og ikke-medlemmer af foreningen. Din besvarelse er anonym og oplysningerne behandles fortroligt. Du har mulighed for afslutningsvist at indtaste din emailadresse og deltage i lodtrækningen om 2 x 2 biografbilletter – din emailadresse vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med lodtrækningen.
Hvis du har nogle spørgsmål til undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Simone Johansen på telefon 61 39 02 92 eller simone.norlund@gmail.com.
Din deltagelse er vigtig for os, og vi sætter stor pris på din hjælp.

Kritik i samfundsvidenskaben

Kritik i samfundsvidenskaben

– en paneldebat med fokus på videnskabsteori

Samfundsvidenskabelige analyser er splittet mellem på den ene side at ville afdække og beskrive virkeligheden og på den anden at ville udsige domme over samfundets udvikling.

Panelet vil tage udgangspunkt i fælles spørgsmål: Hvad betyder kritik i samfundsvidenskaberne? Hvilken form for kritik er mulig i forskellige former for samfundsvidenskab? Og hvilken form for kritik er legitim? Bør analyser overhovedet forholde sig til, hvad det gode samfund er og bør være?  Og er det samfundsvidenskabens opgave at påpege og kritisere fejludviklinger i samfundet?

Tid: 9. maj 2016, klokken 9.30-12.00

Sted: Aalborg Universitet, København SV. Frederikskaj 10B, 1. sal, Studio 2

Paneldebatten finder sted i København på Aalborg Universitets Campus i Sydhavn.

Der vil være kaffe og lidt morgenbrød.

Forskerne i panelet giver med udgangspunkt i eksempler forskellige bud på, hvad en kritisk analyse er. Der lægges op til dialog med de fremmødte i salen.

Panelet: Søren Juul (lektor AAU-CPH), Torben Bech Dyrberg (Lektor RUC), Allan Dreyer Hansen (Lektor RUC), Rasmus Willig (Lektor RUC), Merete Monrad (Adjunkt AAU-CPH), Pelle Korsbæk Sørensen (Adjunkt AAU-CPH)

Sammenkomst for gamle sociologer

Kære alle gamle sociologer med studiestart fra 1963-1973!

Vi er en gruppe, der igennem nogen tid har arbejdet på at invitere gamle sociologer til en sammenkomst. Der er nu lykkedes for os at samle en del adresser på nogle af Jer. Derfor planlægger vi et heldagsmøde med gamle sociologer

Tid: Lørdag den 24. september 2016 Kl 10-16

Sted: Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, (Gl Kommunehospital) København K

Formålet med mødet er at mødes, at mindes, at udveksle historier og måske i fællesskab at danne os et billede af, hvorledes vores fag i praksis har udviklet sig. Hvem var vi dengang, som de kommende sociologer? Hvad er der blevet af os? Hvordan har vi praktiseret vores fag? Har vi en form for fælles ’sociologisk identitet’?

Vi i arrangørgruppen vil arbejde videre med programmet og en dagsorden. Vi har derfor nogle ønsker til dig.

  1. For det første at give os besked om hvorvidt du ønsker at deltage. Dermed kan vi få et lille overblik over, om der er interesse for mødet. Skriv til Bernhard med en tilkendegivelse (e-mail: ars73en@gmail.com ).
  2. For det andet at informere andre gamle sociologer, som du har kontakt med, om arrangementet og opfordre dem til at melde sig til hos Bernhard.
  3. For det tredje at scanne og sende eventuelle billeder fra din studietid på Sociologisk Institut til Mogens (e-mail: mogensba@gmail.com‎ ).

Senere vil du modtage et lille spørgeskema, med det formål at danne et lille oveblik over, hvem vi er og hvordan vi har arbejdet med sociologien. Det kan vi bl. a. bruge som udgangspunkt for vort møde.

Vi håber så mange som muligt har lyst til at deltage. Endeligt program med tid, sted, pris samt tilmelding fremsendes senere.

Mange hilsner

Arrangørgruppen

Mogens Andersen, Finn Hansson, Elsebeth Hoffmeister, Bernhard Larsen, Lise Drewes Nielsen og Karen Ingrid Schultz.

Nordic Working Life Conference 2016 – Call for papers

The Nordic working life research community will come together in Tampere (Finland), 2-4 November 2016.

We’d like to remind you that that the call for papers remains open until 15 March 2015 (http://www.uta.fi/yky/NWLC2016/Home.html ).

The organizers will underline broad understandings of working life and stress the multidisciplinary nature of the conference. Approaches based on the social sciences, administrative sciences, economics, history, psychology, gender studies, health sciences, ergonomics, etc.  are all equally welcome.

Keep in mind as well The Nordic Journal of Working Life Studies (www.nordicwl.com) as a possible forum for your contribution!

Berlin Summer School in social sciences

Linking Theory and Empirical Research

Berlin, July 17 – 28, 2016

We are delighted to announce the 6th Berlin Summer School in Social Sciences. The summer school aims at promoting young researchers by strengthening their methodological understanding in linking theory and empirical research. The two weeks’ program creates an excellent basis for the advancement of their current research designs.

In the first week we address the key methodological challenges of concept-building, causation/explanation and micro-macro-linkage that occur in almost all research efforts and strive for a clarification of the epistemological foundations underlying methodological paradigms. In the second week, these methodological considerations are applied to central empirical fields of research in political science, sociology, and their intersections with other disciplines. In this second part of the program participants are assigned to four thematic groups according to their own research topics. The thematic areas cover “External Governance, Europeanization, and Global Norms Diffusion”, “Citizenship, Migration and Social Inequalities”, “Social Struggle and Globalization”, and “Democracy at the Crossroads”.

The program is characterized by a varied format of lectures, workshops, seminars, and one-to-one consultations. During the summer school participants will also have the opportunity to present and intensely discuss their own work and approaches and will be provided with hands-on advice for their research designs.

The school brings together a faculty of renowned international and Berlin-based scholars. Among the confirmed international lecturers are Gilbert Achcar (University of London), Donatella Della Porta (EUI), Macartan Humphreys (Columbia University), Bob Jessop (University of Lancaster), Sanjay Reddy (New School), and Vera Troeger (University of Warwick).

The Berlin Summer School is a joint endeavor of the Berlin Graduate School of Social Sciences (BGSS) at Humboldt-Universität zu Berlin and the WZB Berlin Social Science Center. It is co-funded by the two institutions. Moreover, we receive generous funding from the German Academic Exchange Service (DAAD). Details on travel grants and tuition fees can be found on our webpage.

The international summer school is open to 50 PhD candidates, advanced master students and young Post-Docs. The call for applications has opened. Applications can be submitted online via the application form on the summer school webpage until March 31, 2016.

The decisions of the selection committee will be communicated to the applicants at the beginning of April. For more information, please visit our webpage at www.berlinsummerschool.de.

If you have additional questions, please contact directly the organizing team at

summerschool.bgss@hu-berlin.de