Douglas McAdam – Dybt splittet: Sociale bevægelser og race-politik i efterkrigstiden USA

Dansk Sociologiforening inviterer i samarbejde med Sociologisk Institut og Centre for Anthropological, Political and Social Theory (CAPS) til oplæg og debat med Douglas McAdam, Ray Lyman Wilbur Professor of Sociology på Stanford University.

Tirsdag d. 20. september kl. 16.00 til 18.00 (reception kl. 18-19 i foyeren) i Christian Hansen Auditoriet, bygning 34, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, København K.

USA har ikke været mere splittet politisk, økonomisk og racemæssigt i de seneste 100 år, end det er i dag. Hvordan har De Forenede Stater udviklet sig fra samarbejde på tværs af partierne og en relativ ligestilling i efterkrigstiden til den ekstreme ulighed og fjendtlige partipolitik, som er tydelig i den aktuelle amerikanske præsidentvalgkamp? Mens der aktuelt fokuseres på konflikten i og imellem de to store partier, bør roden til den nuværende splittelse søges i den løbende interaktion mellem sociale bevægelser og partier. Borgerretsbevægelsen i 1960’erne, og det hvide tilbageslag den udløste, førte til en genopståen af opsplittende kræfter i sociale bevægelser i amerikansk politik. Donald Trumps nominering som præsidentkandidat – på trods af massiv modstand fra den etablerede elite i det republikanske parti – er blot det seneste udtryk for denne proces. Racespørgsmål og en genopstående racisme er centrale elementer i den aktuelle konflikt. Paralleller til voksende anti-immigrant holdninger og højrefløjs ekstremisme i Europa er både tydelige og bekymrende.

Douglas McAdam er toneangivende indenfor sociale bevægelser og politisk sociologi. Han er (med)forfatter til klassikere indenfor forskningen i sociale bevægelser som Freedom Summer (1988), Political Process and the Development of Black Insurgency (1999), The Dynamics of Contention (2001, med Sidney Tarrow og Charles Tilly) og Putting Social Movements in Their Place: Explaining Opposition to Energy Projects in the United States, 2000-2005 (2012, med Hilary Boudet). Han har også bidraget til mere generel sociologisk teoriudvikling bl.a. i bogen A Theory of Fields (2012, med Neil Fligstein). Han har rejst og givet forelæsninger i mange internationale sammenhænge, men endnu aldrig besøgt Danmark. Det vil således være første gang han taler til det sociologiske publikum i dansk sammenhæng.

Arrangementet foregår på engelsk, og er gratis for alle interesserede.

Begivenhed på Facebook kan findes gennem følgende link: https://www.facebook.com/events/1648788708768783/

Vel mødt til et stort og spændende efterårsarrangement.

Sociolologisk sommerlæsning om ny politisk aktivisme

Med støtte fra Foreningen Grus er det seneste særnummer af Dansk Sociologi ekstraordinært gjort tilgængeligt på Sociologforeningens hjemmeside.

Politisk vækkelse, mobilisering og innovation kommer langt fra udelukkende fra Christiansborg. I disse år skubbes der til grænserne for, hvem der kan og vil deltage, under hvilke omstændigheder og hvordan. Nye organisationsformer, sociale iværksættere og nye sociale bevægelser, der i disse år ser dagens lys, udfordrer det repræsentative demokrati, som vi kender det.

Hvor kommer forandringen fra, og hvilke aktører står bag den? I dette særnummer af Dansk Sociologi er der inviteret til diskussion af disse store spørgsmål. Temanummeret består af en rammesættende introduktion af Silas Harrebye og Bjørn Thomassen, hvor temaets faglige relevans og aktualitet slås an; tre empirisk forankrede artikler som bringer forskellige fagdisciplinære perspektiver på politisk aktivisme i spil; og til sidst en aktuel kommentar og en anmeldelse – begge inden for tema. Ud over temanummeret bringes der et review essay med en tilhørende replik.

 

Redaktionen af Dansk Sociologi retter en særlig tak til Foreningen Grus for økonomisk støtte til udgivelse af særnummeret. Nummeret kan tilgås via dette link:  http://ej.lib.cbs.dk/index.php/dansksociologi/issue/view/605

Fortæl os om dine meninger og erfaringer med Dansk Sociologiforening

Dansk Sociologiforening er inde i en større forandringsproces, der skal sikre, at foreningen imødekommer behovene hos sociologiinteresserede både inden og uden for den akademiske verden. En vigtig del af denne proces er en undersøgelse blandt foreningens medlemmer og ikke-medlemmer, der kommer til at fungere som omdrejningspunkt for foreningens fremtidige virke.
Har du lyst til at bidrage med indsigt? Besvar spørgeskemaet i linket herunder. Det tager ca. 10 minutter at udfylde, og undersøgelsen er både for medlemmer og ikke-medlemmer af foreningen. Din besvarelse er anonym og oplysningerne behandles fortroligt. Du har mulighed for afslutningsvist at indtaste din emailadresse og deltage i lodtrækningen om 2 x 2 biografbilletter – din emailadresse vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med lodtrækningen.
Hvis du har nogle spørgsmål til undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Simone Johansen på telefon 61 39 02 92 eller simone.norlund@gmail.com.
Din deltagelse er vigtig for os, og vi sætter stor pris på din hjælp.

Kritik i samfundsvidenskaben

Kritik i samfundsvidenskaben

– en paneldebat med fokus på videnskabsteori

Samfundsvidenskabelige analyser er splittet mellem på den ene side at ville afdække og beskrive virkeligheden og på den anden at ville udsige domme over samfundets udvikling.

Panelet vil tage udgangspunkt i fælles spørgsmål: Hvad betyder kritik i samfundsvidenskaberne? Hvilken form for kritik er mulig i forskellige former for samfundsvidenskab? Og hvilken form for kritik er legitim? Bør analyser overhovedet forholde sig til, hvad det gode samfund er og bør være?  Og er det samfundsvidenskabens opgave at påpege og kritisere fejludviklinger i samfundet?

Tid: 9. maj 2016, klokken 9.30-12.00

Sted: Aalborg Universitet, København SV. Frederikskaj 10B, 1. sal, Studio 2

Paneldebatten finder sted i København på Aalborg Universitets Campus i Sydhavn.

Der vil være kaffe og lidt morgenbrød.

Forskerne i panelet giver med udgangspunkt i eksempler forskellige bud på, hvad en kritisk analyse er. Der lægges op til dialog med de fremmødte i salen.

Panelet: Søren Juul (lektor AAU-CPH), Torben Bech Dyrberg (Lektor RUC), Allan Dreyer Hansen (Lektor RUC), Rasmus Willig (Lektor RUC), Merete Monrad (Adjunkt AAU-CPH), Pelle Korsbæk Sørensen (Adjunkt AAU-CPH)

Sammenkomst for gamle sociologer

Kære alle gamle sociologer med studiestart fra 1963-1973!

Vi er en gruppe, der igennem nogen tid har arbejdet på at invitere gamle sociologer til en sammenkomst. Der er nu lykkedes for os at samle en del adresser på nogle af Jer. Derfor planlægger vi et heldagsmøde med gamle sociologer

Tid: Lørdag den 24. september 2016 Kl 10-16

Sted: Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, (Gl Kommunehospital) København K

Formålet med mødet er at mødes, at mindes, at udveksle historier og måske i fællesskab at danne os et billede af, hvorledes vores fag i praksis har udviklet sig. Hvem var vi dengang, som de kommende sociologer? Hvad er der blevet af os? Hvordan har vi praktiseret vores fag? Har vi en form for fælles ’sociologisk identitet’?

Vi i arrangørgruppen vil arbejde videre med programmet og en dagsorden. Vi har derfor nogle ønsker til dig.

  1. For det første at give os besked om hvorvidt du ønsker at deltage. Dermed kan vi få et lille overblik over, om der er interesse for mødet. Skriv til Bernhard med en tilkendegivelse (e-mail: ars73en@gmail.com ).
  2. For det andet at informere andre gamle sociologer, som du har kontakt med, om arrangementet og opfordre dem til at melde sig til hos Bernhard.
  3. For det tredje at scanne og sende eventuelle billeder fra din studietid på Sociologisk Institut til Mogens (e-mail: mogensba@gmail.com‎ ).

Senere vil du modtage et lille spørgeskema, med det formål at danne et lille oveblik over, hvem vi er og hvordan vi har arbejdet med sociologien. Det kan vi bl. a. bruge som udgangspunkt for vort møde.

Vi håber så mange som muligt har lyst til at deltage. Endeligt program med tid, sted, pris samt tilmelding fremsendes senere.

Mange hilsner

Arrangørgruppen

Mogens Andersen, Finn Hansson, Elsebeth Hoffmeister, Bernhard Larsen, Lise Drewes Nielsen og Karen Ingrid Schultz.

Nordic Working Life Conference 2016 – Call for papers

The Nordic working life research community will come together in Tampere (Finland), 2-4 November 2016.

We’d like to remind you that that the call for papers remains open until 15 March 2015 (http://www.uta.fi/yky/NWLC2016/Home.html ).

The organizers will underline broad understandings of working life and stress the multidisciplinary nature of the conference. Approaches based on the social sciences, administrative sciences, economics, history, psychology, gender studies, health sciences, ergonomics, etc.  are all equally welcome.

Keep in mind as well The Nordic Journal of Working Life Studies (www.nordicwl.com) as a possible forum for your contribution!

Berlin Summer School in social sciences

Linking Theory and Empirical Research

Berlin, July 17 – 28, 2016

We are delighted to announce the 6th Berlin Summer School in Social Sciences. The summer school aims at promoting young researchers by strengthening their methodological understanding in linking theory and empirical research. The two weeks’ program creates an excellent basis for the advancement of their current research designs.

In the first week we address the key methodological challenges of concept-building, causation/explanation and micro-macro-linkage that occur in almost all research efforts and strive for a clarification of the epistemological foundations underlying methodological paradigms. In the second week, these methodological considerations are applied to central empirical fields of research in political science, sociology, and their intersections with other disciplines. In this second part of the program participants are assigned to four thematic groups according to their own research topics. The thematic areas cover “External Governance, Europeanization, and Global Norms Diffusion”, “Citizenship, Migration and Social Inequalities”, “Social Struggle and Globalization”, and “Democracy at the Crossroads”.

The program is characterized by a varied format of lectures, workshops, seminars, and one-to-one consultations. During the summer school participants will also have the opportunity to present and intensely discuss their own work and approaches and will be provided with hands-on advice for their research designs.

The school brings together a faculty of renowned international and Berlin-based scholars. Among the confirmed international lecturers are Gilbert Achcar (University of London), Donatella Della Porta (EUI), Macartan Humphreys (Columbia University), Bob Jessop (University of Lancaster), Sanjay Reddy (New School), and Vera Troeger (University of Warwick).

The Berlin Summer School is a joint endeavor of the Berlin Graduate School of Social Sciences (BGSS) at Humboldt-Universität zu Berlin and the WZB Berlin Social Science Center. It is co-funded by the two institutions. Moreover, we receive generous funding from the German Academic Exchange Service (DAAD). Details on travel grants and tuition fees can be found on our webpage.

The international summer school is open to 50 PhD candidates, advanced master students and young Post-Docs. The call for applications has opened. Applications can be submitted online via the application form on the summer school webpage until March 31, 2016.

The decisions of the selection committee will be communicated to the applicants at the beginning of April. For more information, please visit our webpage at www.berlinsummerschool.de.

If you have additional questions, please contact directly the organizing team at

summerschool.bgss@hu-berlin.de

Pre-Conference Workshop at the Nordic Sociological Association Conference in Helsinki

Pre-Conference Workshop at the 28th Nordic Sociological Association Conference, 10th of August, 2016, Helsinki: Call for Applications

Knowledge-making practices under scrutiny: Creolizing theory and method in social sciences

The 28th NSA Conference focuses on the theme Knowledge-Making Practices and Sociology’s Global Chal- lenge. The conference has a dazzling group of keynote speakers: Professors Raewyn Connell, Giampietro Gobo and Gurminder K. Bhambra. These leading scholars have all addressed vital concerns for how to keep sociology relevant in a globalizing world pestered by poverty, inequalities, violent oppositions and deep conflicts with roots in historic injustices. Their shared ambition is to consider how sociologists can study the world in ways that do not duplicate the prejudices that sustain its inequalities. The Pre-Conference invites Nordic Ph.D. students interested in tackling this challenge to enter in dialogue with them. Regardless of their field of research, the junior scholars of today will be called for by their diverse publics to address the global issues and their local expressions.

Applications for participation are to be submitted by March 22nd to the address nsa-2016@helsinki.fi . The application should include a max 2-page CV, 250 word description of the topic of your research, identifying which of the keynote speakers you mainly see as connected to your work. (Identify the subject of your message as “PRE-CONFERENCE”.)

The papers presented will not be the usual summary of one’s own work but a critical discussion on how one of the authors’ work relates to one’s own research. As a pre-assignment participants will read selected texts by the guest teachers Connell, Gobo and Bhambra. Each participant will write a short (3-5 page) reflection paper on the texts’ relevance to one’s own research. We wish to establish a spirit of free discussion, so do see your paper as a thinking piece, work-in-progress, rather than a very polished text.

In addition to attending to paper sessions with the keynote speakers, participants can attend a publishing workshop hosted by SAGE Publications. The social program also supports network building, which will help especially those attending the whole conference to have a rewarding experience.

This event is a collaboration between the NSA, the Westermarck Society, Åbo Akademi University and University of Helsinki. It is sponsored by the International Sociological Association (ISA) and UniPID (Finnish University Partnership for International Development). The maximum number of participants is 30.

Nordic Ph.D. students in sociology outside of Helsinki can apply for NSA participation support of 100€. The NSA support is reserved to cover a part of the travel/accommodation costs for Ph.D. students who in addition to the pre-conference also take part in the NSA conference, presenting a paper. The support is available to maximum 20 students, 5 from each Nordic country on a first apply, first receive basis. If you are applying for the NSA participation support, include a travel budget in your application. The support will be paid to you after the conference. Detailed instructions will be sent to those who are chosen.

We would also like to draw your attention to the fact that, for the first time, the NSA conference will offer a discounted registration fee for Ph.D. students. The decision about directing support to facilitate the conference participation of PhD students reflects the NSA’s wish to signal to junior scholars that they are seen as valued participants in the NSA community.

NSA 2016 Helsinki: Extended deadline for Call for Abstracts & Registration now op

Knowledge-Making Practices and Sociology’s Global Challenge

The 28th Conference of the Nordic Sociological Association

11-13 August, 2016
University of Helsinki, Finland

CALL FOR ABSTRACTS: EXTENDED DEADLINE!
 
The deadline to submit an abstract for a paper to be presented at the next conference of the Nordic Sociological Association has been extended to March 22, 2016. (This will be the definite deadline.)
 
The theme of the conference is Knowledge-Making Practices and Sociology’s Global Challenge. The conference will host the widely-known keynote speakers, Raewyn Connell, Gurminder K. Bhambra and Giampietro Gobo. Check the conference website for their titles and for the rest of the inspiring programme! We invite abstracts in all major sociological areas and also welcome contributions related to the conference’s theme as well as other current themes in sociology.

Please follow the instructions to submit an abstract by using the electronic form here: http://nsa2016.org/working-groups-and-papers/call-for-abstracts/

REGISTRATION NOW OPEN!

We are very pleased to announce that the registration for the 28th Conference of the Nordic Sociological Association is now open! More information about registration and fees can be found here: http://nsa2016.org/registration/registration-form/

Forthcoming important dates
22 March 2016 Extended deadline for abstracts

5 April 2016 Notification for accepted abstracts
5 May 2016 Early bird registration deadline

Know more

About the conference: http://nsa2016.org/
Find us on Facebook: 
https://www.facebook.com/nsa2016/
Contact us: nsa-2016@helsinki.fi