Framing Agnes

– Filmvisning og samtale om transkønnede personers liv og erfaringer som genstand for vidensproduktion

Med udgangspunkt i kortfilmen Framing Agnes fra 2019, inviterer Dansk Sociologiforening i samarbejde med MIX Copenhagen – LGBTQ+ filmfestival til en samtale om, hvordan transpersoner og deres livshistorier gøres til genstand for forskning. Med udgangspunkt i filmen, der problematiserer, hvordan offentlighedens interesse for kønsnonkonforme liv er formet af lige dele sygeliggørelse og sensationalisme, reflekterer tre kønsforskere i fællesskab over, hvordan menneskers liv og deres livshistorier kan gøres til grundlaget for vidensproduktion og (norm)kritisk analyse, såvel som hvordan denne forskning indvirker på den retsmedicinske regulering af kønsnonkonforme liv.

Historien om Agnes

I 1967 udgav den amerikanske sociolog Harold Garfinkel bogen Studies in Ethnometodology. I et kapital af bogen er omdrejningspunktet for Garfinkels diskussion af hverdagslivet og den sociale produktion af mening fortællingen om Agnes som i 1958 opsøgte lægerne på University of California i LA, som Garfinkel var tilknyttet, for at få adgang til kønsbekræftende kirurgi. Som et led i at blive godkendt til denne behandling, sagde Agnes ja til at blive interviewet af Garfinkel, hvilket resulterede i mere end 70 timers samtale, der kom til at danne grundlag for hans teorier om socialitet og identitet. I hvilket omfang Garfinkels interviews var medvirkende til den medicinske diagnosticering af Agnes er ikke klart. Garfinkels analyser peger imidlertid på, at Agnes var meget bevidst om sin egen position som forskningssubjekt og den betydning, hendes medvirken i hans forskning kan have for hendes adgang til behandling. Fortællingen om Agnes fik siden et andet liv udenfor Garfinkels bog, idet den er recirkuleret flere gange i den voksende mængde tekster, der både inden for og uden for den akademiske verden har skabt et nyt felt af ikke-medicinsk vidensproduktion om kønsnonkonforme liv.

Om filmen

I 2018 fik filmskaber Chase Joynt og sociolog Kristen Schilt adgang til Garfinkels arkiver, som var blevet gemt efter hans død i 2011. Her fandt de ikke alene udskrifterne af samtalerne med Agnes, men også interviews med mange andre kønsnonkonforme personer fra den sidste halvdel af 1950’ernes Los Angeles. Framing Agnes bringer disse historier til live i en hybridform mellem dokumentar og fiktion, hvor skuespillernes egne livshistorier vikler sig ind i karakterenes.

Om arrangementet

I samtalen deltager medieforsker Tobias Raun fra Roskilde Universitet, historiker Sølve M. Holm, Karlstads Universitet, og sociolog Anna Sofie Bach, Syddansk Universitet.

Filmen tager 20 minutter og er på engelsk (uden undertekster). Samtalen foregår på dansk.

Der er niveaufri adgang til lokalet.

Vi serverer kaffe/the under arrangementet.

Arrangementet finder sted torsdag d. 31. januar kl. 16.00 – 17.30 i lokale 35.01.44 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

OBS: Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede.

Giv os meget gerne et praj om, hvorvidt du kommer ved at trykke ”deltager” på Facebook-begivenheden. Her kan du også finde opdateringer, hjælp til at finde vej mm.

Vi glæder os til at se jer alle!

Dansk Sociologiforening og MIX Copenhagen

Sociologisk Magasin 3 er udkommet

I det nyeste Sociologisk Magasin “Portrætter fra de danske sociologiuddannelser”, kan du møde studerende og studieledere fra uddannelserne i hhv. Esbjerg, Aalborg og København. Magasinet er bygget op omkring ni portrætter, på baggrund af interviews har om uddannelserne og deres rammer, alle med en personlig vinkel. Under interviewene er vi kommet ind på alt fra uddannelsernes […]

Se mere

Call for Papers: Dansk sociologikongres 2020

DANSK SOCIOLOGIKONGRES 2020

Hovedtema: Optimeringslogikker og forandringsprocesser: Konsekvenser for samfund og individer

Afdeling for pædagogisk sociologi, Dansk Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet og Dansk Sociologiforening indbyder alle interesserede til Dansk Sociologikongres 2020.

Kongressen afholdes på DPU, Aarhus Universitet, Campus København den 26.-27. marts 2020.

Det danske samfund gennemlever en række ændringer i denne tid. Vi er vidner til fundamentale omstillinger på tværs af alle brancher og professioner. Disse omstillinger går ofte under modeordet ”disruption” eller mere seriøse koncepter så som den fjerde industrielle revolution.

Det karakteristiske er, at forandringernes hastighed ikke længere er lineære, men i højere grad eksponentielle. Samtidig er forandringernes omfang mere omfattende end tidligere: den digitale revolution og kombinationen af den med flere teknologier, som tilsyneladende indebærer paradigmeskift inden for økonomi, erhvervsliv, samfund og den individuelle sfære. Endelig synes forandringerne at være systematiske, dvs. betyde forandring af hele systemer på tværs af nationale grænser, typer af erhverv og det nationale og internationale samfund som helhed.

Denne overordnede forståelse opridser en udvikling, som indeholder problemstillinger, der ville sprænge rammerne for kongressen. Med henblik på at etablere en fokuseret faglig diskussion sættes overskriften ”optimeringslogik” i spil. Ønsket om at optimere og perfektionere har rødder tilbage fra Oplysningstiden og har udgjort en vedvarende tendens i de moderne samfunds selvforståelse. I de senere år har en del forskning f.eks. kunnet knytte denne tankegang til ”konkurrencestaten”. Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i Sociologiforeningens kongres med papers og sessioner, der behandler sådanne temaer fra forskellige sociologiske vinkler, herunder empiriske studier, men også mere teoretiske perspektiver. Sessioner og papers om andre sociologiske emner er også velkomne.

Keynotes

  • Vera King, Universität Frankfurt am Main
  • Richard Arum, University of California Irvine

Vigtige Datoer

  • Deadline for indsendelse af individuelle abstracts: 17. januar
  • Deadline for indsendelse af forslag til sessioner: 17 januar
  • Besked om accept af abstracts og sessioner: 3. februar

Et forslag til en session skal indeholde en titel, en kort præsentation af sessionens overordnede tema, navn på organisator, navne på deltagerne (minimum tre til en session) samt individuelle abstracts fra disse deltagere. Abstracts, der indsendes i forbindelse med et forslag til session, behøver ikke også at blive indsendt individuelt

Abstracts bedes sendes via hjemmesiden: https://konferencer.au.dk/dansk-sociologikongres-2020/

Forslag til sessioner sendes til sociologikongres@edu.au.dk

Frit valg og Fake news

Tirsdag d. 5. november inviterede Dansk Sociologiforening til oplæg om fake news, nydhedsstrømmen, medier og algoritmer, på bagkant af valget. Efter de to oplæg var der spørgsmål og debat modereret af Dansk Sociologiforenings bestyrelsesmedlem Emma Steffensen Bach. Her kan du høre oplæggene fra både Mark Blach-Ørsten og Tobias Bornakke.

 

Oplæg ved Mark Blach-Ørsten, professor (mso) v. journalistisk på RUC:

Oplæg ved Tobias Bornakke, ph.d. og partner hos Analyse & Tal:

Stor tak til alle der deltog i arrangementet!

Dansk Sociologiforening

Vil du med os på sociologisk sommerlejr?

Dansk Sociologiforening inviterer nu til Sociologisk Sommerlejr! Programmet er tæt pakket med både faglige og sociale aktiviteter. Sommerlejren finder sted på naturskønne Møn, nærmere bestemt Møn Camping, på Hårbølle Strand, der ligger lige ned til vandet. Her vil vi henover hele weekenden vil mødes om faglige oplæg, aftensmåltider, over en øl eller på gåture ved […]

Se mere