Sociologiens bidrag til klimaproblematikken – I Aalborg

– Hvordan arbejder sociologer med at imødegå den globale klimaudfordring?

I samarbejde med Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, inviterer vi fredag d. 27. september kl. 16.00-19.00 til oplæg om sociologiens bidrag til klimapolitikken.

Vi har inviteret fire sociologer, der vil fortælle om deres arbejde, og hvordan de hver især bruger sociologien i deres bidrag til at løse klimaproblematikkerne. Præsentationerne danner udgangspunkt for en åben diskussion med spørgsmål fra salen. Diskussionen modereres af Hanne Louise Jensen, lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

De fire sociologer er:

Lina Katan: Lina er specialkonsulent og er erhvervs ph.d ved Dansk Affaldsforening, hvor hun skal skaffe viden om, hvad der sker før, under og efter, vi står med et stykke affald i vores hverdag. Håbet er, at den viden kan bidrage til, at mere affaldssortering bliver en helt ubemærket del af vores liv.

Anne Mette Sørensen Langvad: Anne Mette er projektleder ved PlanEnergi, hvor hun udvikler kommunalt klimaregnskab og redskaber til strategisk klimaplanlægning. Tidligere var hun chefkonsulent i Region Midtjylland inden for cirkulær (bio-)økonomi og vedvarende energi.

Susanne Søndergaard Kollerup: Susanne er projektleder ved Center for Grøn Omstilling ved i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune, hvor hun bl.a. arbejder med screeninger af butikker Netværk for Grøn Detail med henblik på implementering af bæredygtige tiltag og adfærdsanalyse af borgernes brug af affaldssorteringsordninger

Anders Rhiger Hansen: Anders er seniorforsker på Aalborg Universitet. Hans forskning omhandler primært bæredygtigt forbrug med fokus på husstandes energiforbrug, køb af teknologier og hvordan disse teknologier indvirker på husstandes hverdagspraksis. Desuden underviser han i forbrugssociologi og bæredygtigt forbrug. Hovedbudskabet fra Anders er, at fokusere på praksisser fremfor inpider, (praktiske) forståelser fremfor (diskursive) værdier, vaner fremfor adfærd og dispositioner fremfor valg.

Moderator:

Hanne Louise Jensen: Hanne Louise er lektor i sociologi på AAU og koordinator for valgfaget i miljø- og klimasociologi samt vejleder på AAU megaprojekt samarbejdet med Aalborg kommune der handler om at gøre det nemt at være bæredygtig indenfor mobilitets-, affalds- og forbrugsområdet. Derudover er hun med i årets planlægningskomite for den sociologiske minikonferencen ’Red verden’.

Arrangementet finder sted fredag d. 27. september kl. 16.00 – 19.00 i Aalborg, lokale meldes ud snarest på Facebook-begivenheden.

Vi byder på kaffe/the og kage.

OBS: Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede, men kræver tilmelding via mail til Jonas Stage på jonasts@socsci.aau.dk  – der er 50 pladser efter først til mølle-princippet.

Vi glæder os til at se jer alle til spændende klimadebat!

Dansk Sociologiforening og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU

Efterårsprogram

Efteråret nærmer sig med hastige skridt, og vi i Dansk Sociologiforening er klar med efterårsprogram med noget for enhver sociologisk smag!

Vi skal både hygge os til sociologisk quiznight, se film og høre om islamisk feminisme, dykke ned i kausal inferens i kvantitative studier og så skal vi diskutere både fake-news og sociologiens rolle for klimaproblematikken (denne gang i Aalborg).

Så sæt kryds(er) i kalenderen, og følg med i opdateringer og tilføjelser til programmet her på Facebook og på vores hjemmeside.

Sociologiens plads i det digitale samfund

– Hvordan er den sociologiske faglighed vigtig i arbejdet med digitalisering og teknologi?

Tirsdag d. 7. maj inviterede Dansk Sociologiforening, i samarbejde med Sociologisk Institut på Københavns Universitet, fire sociologer på besøg til et karrierearrangement, for at fortælle om deres sociologiske arbejde med digitalisering og teknologi.

Nedenfor findes panelets præsentationer af sig selv og deres arbejde med digitalisering i hverdagen, samt introduktionerne ved moderator Anders Blok fra Sociologisk Institut Københavns Universitet. Tak til alle der deltog ved arrangementet og en særlig tak til Malene Olsen, Frederik Larsen, Rikke Syberg Kjær og Signe Skov-Hansen, for at komme og fortælle om deres vej med sociologien og dens former og muligheder indenfor den digitale og teknologiske udvikling.

Intro ved moderator Anders Blok og præsentation ved Malene Olsen (User Experience Researcher i Tradeshift):

Præsentation ved Frederik Larsen (Business Intelligence Developer i Coloplast):

Præsentation ved Rikke Syberg Kjær (Digitaliseringskonsulent i Gentofte Kommune):

Præsentation ved Signe Skov-Hansen (Innovationschef på Danmarks Tekniske Museum):

MIDTVEJSNYHEDSBREV
 – Hvad du kan se frem til, Sociologisk Sommerlejr og gik du glip af noget?

Tiden flyver afsted, og vi er nu halvvejs gennem forårets program hos Dansk Sociologiforening. Derfor får du her en lille reminder om de kommende arrangementer, et i Aalborg og et i København. Derudover løfter vi så småt sløret for vores spændende nye sommerinitiativ, og så får du også muligheden for at lytte med på det […]

Se mere

Dialog om digitale platforme

Tirsdag d. 19. februar inviterede Dansk Sociologiforening, i samarbejde med FAOS, til seminar om digitale platformes muligheder og udfordringer på arbejdsmarkedet. Arrangementers første del bød på et oplæg ved ph.d. og lektor Anna Ilsøe, hvor hovedresultaterne fra forskningsprojektet IRSDACE blev præsenteret. Dette blev efterfulgt af en paneldebat, om veje til bæredygtige digitale platforme i Danmark og Europa.

Nedenfor findes Anna Ilsøes oplæg samt Power Point præsentationen brugt ved seminaret. Anna har været tovholder på den danske del af IRSDACE undersøgelsen, der er et forskningsprojekt igangsat af EU-kommissionen. Her har målet bl.a. været at svare på, hvornår dialogen mellem aktørerne fører til udviklingen af bæredygtige løsninger, og hvordan man kan stimulere platformenes innovative og vækstmæssige potentiale.

Oplæg ved ph.d. og lektor Anna Ilsøe:

Power Point præsentation fra Anna Ilsøes oplæg:

Annas præsentation

Sociologiens bidrag til klimaproblematikken

-Hvordan arbejder sociologer med at imødegå den globale klimaudfordring?

Tirsdag d. 14. november inviterede Dansk Sociologiforening, i samarbejde med Sociologisk Institut på Københavns Universitet, fire sociologer på besøg til at fortælle om deres sociologiske arbejde med den globale klimaudfordring.

Nedenfor findes panelets præsentationer af sig selv og deres arbejde med klima i hverdagen, samt introduktionerne ved moderator Anders Blok fra Sociologisk Institut Københavns Universitet. Tak til alle der deltog ved arrangementet og en særlig tak til Frieda Molin, Rasmus Sielemann, Martha Nørgaard og Majken Mac, for at komme og fortælle om deres vej med sociologien og dens mange former og muligheder indenfor klimaproblematikken.

Intro ved moderator Anders Blok og præsentation ved Frieda Molin

Præsentation ved Rasmus Sielemann

Præsentation ved Martha Nørgaard

Præsentation ved Majken Mac